Mag mijn werkgever mij controleren? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn werkgever heeft een camera opgehangen

Uw werkgever mag een camera op de werkvloer ophangen als hij hiervoor een 'gerechtvaardigd belang' heeft. Bijvoorbeeld voorkomen van diefstal of beschermen van werknemers en bezoekers.

De camera moet hiervoor noodzakelijk zijn. Kunnen werknemers worden beschermd zonder cameratoezicht? Of kan diefstal op een andere manier worden voorkomen? Dan mag de werkgever de camera niet ophangen.

Opgenomen beelden mogen niet langer dan 4 weken worden bewaard, tenzij het vanwege een gebeurtenis noodzakelijk is de beelden langer te bewaren.

Mijn werkgever controleert e-mail en internetgebruik

U heeft recht op privacy op de werkvloer. Dit betekent dat u ook privé gebruik mag maken van e-mail en internet op het werk.

Uw werkgever mag in overleg met de ondernemingsraad (gedrags)regels maken voor gebruik van e-mail en internet. Hij moet deze regels delen met zijn werknemers en melden dat hierop wordt gecontroleerd.

Met een steekproef mag uw werkgever controleren of de regels worden gevolgd. Het doel van de controle moet vooraf voldoende duidelijk zijn. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om systeem- en netwerkbeveiliging, beschermen van bedrijfsgeheimen of verminderen van kosten en tijdsverlies.

Mijn werkgever controleert mijn telefoon

U mag uw (mobiele) werktelefoon af en toe gebruiken voor een privégesprek, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Heeft uw werkgever een redelijk vermoeden van misbruik? Dan mag hij het telefoongebruik controleren.

Ook mag uw werkgever de kosten in de gaten houden. Zo mag hij maandelijks een rapport opvragen van de duurste gesprekken van alle medewerkers. In dit rapport staat niet met wie is gebeld. Wel kan de werkgever bekijken welke medewerker verantwoordelijk is en hierover met de werknemer in gesprek gaan.

De telefoongesprekken mogen alleen worden opgenomen als dat noodzakelijk is. Uw werkgever moet u vooraf vertellen dat uw gesprekken worden opgenomen.

Mijn werkgever controleert social media

Uw werkgever mag openbare informatie op social media controleren. Hij moet hiervoor wel een 'gerechtvaardigd belang' hebben. Bijvoorbeeld als hij wil controleren wat er over zijn bedrijf wordt geschreven.

Uw werkgever moet vooraf laten weten dat uw social media gecontroleerd kan worden.

Mijn werkgever controleert op alcohol- of drugsgebruik

Uw werkgever mag alleen controleren op alcohol- of drugsgebruik als de wet dit toestaat. Bijvoorbeeld bij piloten.

Een alcohol- of drugstest mag alleen worden afgenomen door bevoegde ambtenaren of door de minister aangewezen personen. Dit is meestal de politie, marechaussee, arts of verpleegkundige.

Uw werkgever heeft een wettelijke reden nodig om op alcohol- of drugsgebruik te mogen testen. Vraag daarom aan uw werkgever wat de reden van de test is. Is er geen wettelijke reden? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever mij stiekem controleren?

  Heeft uw werkgever een vermoeden van een strafbaar feit of overtreding van een verbod? Dan mag uw werkgever soms ook stiekem controleren. Bijvoorbeeld als er sprake is van diefstal. Uw werkgever mag alleen stiekem controleren als:

  • er geen andere manier is om het probleem op te lossen
  • de controle niet structureel is
  • hij het achteraf aan u meldt
  • hij vooraf een onderzoek heeft verricht naar risico's op het gebied van privacy voor werknemers. Deze risico's legt hij vast in een DPIA.
  • hij maatregelen heeft genomen de privacy van zijn werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Lukt dit niet? Dan moet de werkgever met de Autoriteit Persoonsgegevens overleggen en toestemming vragen.
  • eventuele opnames niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk
 • Wie controleert of mijn werkgever zich aan de regels houdt?

  Controle op de werkvloer levert een hoog risico op dat de privacy van werknemers aangetast wordt. Zo kan een alcoholtest medische gegevens vrijgeven.

  Uw werkgever moet onderzoek doen naar deze privacyrisico's. Met dit onderzoek brengt hij de risico's van zijn controle in kaart. (DPIA) Ook geeft hij aan welke maatregelen hij neemt om de privacy van werknemers zoveel mogelijk te beschermen.

  Restrisico

  Komt uit dit onderzoek een 'restrisico'? Dan betekent dit dat hij privacyrisico's niet op een goede manier kan afdekken. Uw werkgever moet dit bespreken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als zij samen geen oplossing vinden, beslist de Autoriteit of deze vorm van controle is toegestaan. 

  Bent u van mening dat uw werkgever zich niet aan de regels houdt? Stuur dan een tip of klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mag ik mijn persoonsgegevens bij mijn werkgever inzien?

  Heeft uw werkgever persoonsgegevens opgeslagen? Dan mag u deze gegevens inzien. Als deze gegevens niet kloppen, mag u vragen om aanpassing van deze gegevens.

Terug naar boven Shape