Hoe kan ik mijn bewindvoering stopzetten? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Kantonrechter om toestemming vragen

De kantonrechter beslist of uw beschermingsbewind stopt. U kunt zelf een brief schrijven aan de kantonrechter met een beëindigingsverzoek. 

Schrijf een brief aan de kantonrechter en zet daarin:

 • uw volledige naam (voornamen en achternaam)
 • uw adres en woonplaats
 • de dagtekening (datum) van uw verzoek
 • de reden dat u onder beschermingsbewind werd gesteld
 • waarom u vraagt om beëindiging van uw beschermingsbewind
 • de gegevens van uw bewindvoerder (naam, adres en woonplaats of vestigingsplaats)
 • uw handtekening

Leg ook duidelijk uit dat uw situatie is veranderd. Heeft u hiervan bewijsstukken? Stuur uw bewijsstukken mee met uw brief. Had u bijvoorbeeld een verslaving? Geef dan aan dat u niet meer verslaafd bent en stuur een ontslagbewijs van uw arts mee.

U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar u woont. 

Kosten procedure

Voor het beëindigingsverzoek betaalt u griffiekosten. U heeft geen advocaat nodig. Wilt u toch een advocaat? Dan moet u dit waarschijnlijk zelf betalen.

Zitting einde bewindvoering

Na 4 tot 6 weken ontvangt u een oproep voor een zitting. Na de zitting beslist de rechter of de bewindvoering stopt. Heeft u geen bewindvoerder meer? Dan moet u uw geldzaken weer zelf regelen.

Beëindigingsverzoek door anderen

Ook anderen kunnen vragen uw beschermingsbewind te beëindigen. Dit zijn o.a.

 • uw bewindvoerder
 • uw echtgenoot of partner
 • sommige familieleden
 • uw bewindvoerder
 • de instelling waar u (tijdelijk) woont

Heeft u een Wsnp-bewindvoerder? Dan regelt u het stopzetten op een andere manier. Neem hierover contact op met een van onze juristen. Het is niet verstandig om uw Wsnp-bewind stop te zetten. Als uw Wsnp-traject eindigt, moet u uw schulden zelf oplossen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer stopt bewindvoering?

  De rechter eindigt uw bewindvoering op een vaste datum. Deze datum staat in de uitspraak. U bent vanaf deze datum zelf verantwoordelijk voor uw financiën. Uw bewindvoerder maakt een eindoverzicht van uw financiën en draagt alles aan u over.

  Is vooraf afgesproken hoe lang uw bewindvoering zal duren? Dan stopt uw bewindvoering automatisch op de einddatum.

  De beëindiging van uw beschermingsbewind wordt gepubliceerd. Uw gegevens worden verwijderd uit het Centraal Curatele- en bewindregister.

  Heeft u een Wsnp-bewindvoerder? Dan is het einde van uw bewind anders geregeld.

 • Welke redenen kan ik gebruiken om beschermingsbewind te beëindigen?

  Geef duidelijk in uw brief aan waarom u uw beschermingsbewind wilt beëindigen. Uw situatie moet zijn verbeterd sinds u onder bewind bent gesteld. Het maakt niet uit of u vrijwillig om beschermingsbewind heeft gevraagd. U moet de kantonrechter vertellen waarom het nu beter met u gaat.

  Laat de kantonrechter bijvoorbeeld weten dat:

  • uw problemen zijn opgelost en dat het al lange tijd goed gaat
  • u in staat bent om zelf uw financiën te regelen
  • u voor uzelf kunt opkomen
  • het geen toegevoegde waarde heeft om onder beschermingsbewind te blijven
Terug naar boven Shape