Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verzoek kantonrechter

Als u uw bewind wilt stoppen, moet u toestemming vragen aan de kantonrechter. U kunt dit zelf doen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bewindvoering stoppen

Bespreek eerst met uw bewindvoerder dat u wilt stoppen. Hij hoeft niet akkoord te gaan. Maar u heeft meer kans op toestemming van de rechter als uw bewindvoerder het met u eens is.

Leg in uw brief aan de rechter uit dat uw situatie is veranderd. Stuur hiervan bewijs mee. Had u bijvoorbeeld een verslaving? Vertel dan dat u niet meer verslaafd bent, en stuur een bewijs van uw arts mee. Of stuur een brief mee van uw bewindvoerder waarin hij uitlegt dat bewind niet meer nodig is.

Rechtszaak einde bewind

4 tot 6 weken na uw brief ontvangt u een uitnodiging voor een rechtszaak. De rechter bespreekt dan uw situatie. Hier kunnen ook andere mensen bij zijn, zoals uw bewindvoerder of de persoon die bewind voor u aanvroeg.

Na de rechtszaak beslist de rechter of uw bewindvoering stopt. Stopt uw bewind? Dan moet u uw geldzaken weer zelf regelen.

Heeft u een Wsnp-bewindvoerder? Dat stopt uw bewind automatisch als het Wsnp-traject stopt.

Andere bewindvoerder

Wilt u niet stoppen met uw bewind, maar wel met uw bewindvoerder? Dan kunt u de rechter schriftelijk vragen om een andere bewindvoerder. U kunt ook een klacht indienen tegen uw bewindvoerder.

Kosten procedure

Voor een vraag aan de rechter betaalt u meestal griffierecht. Dit zijn kosten die u aan de rechtbank moet betalen. U heeft geen advocaat nodig. Wilt u toch een advocaat? Dan moet u die waarschijnlijk zelf betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer stopt mijn bewind?

  Uw beschermingsbewind stopt als:

  • de kantonrechter dat beslist
  • u overlijdt
  • de rechter u onder curatele stelt
  • de tijd die de rechter voor uw bewind bepaalde, voorbij is

  Beslist de rechter dat uw bewind stopt? Dan staat in de uitspraak vanaf welke datum dit is. Vanaf die datum moet u zelf uw geldzaken regelen.

  Eindoverzicht en administratie

  Uw bewindvoerder maakt een eindoverzicht en stuurt dit naar u en de rechter. De bewindvoerder stuurt u ook al uw eigen inlogcodes en administratie toe.

  Het Centraal curatele- en bewindregister verwijdert uw gegevens uit het register. Zo kan niemand meer zien dat u onder bewind stond.

 • Welke redenen kan ik gebruiken om beschermingsbewind te beëindigen?

  De rechter bepaalde dat u beschermingsbewind kreeg. De reden hiervoor mag er niet meer zijn. Er mag ook geen nieuwe reden zijn waarom u een bewindvoerder nodig heeft. Leg in uw brief uit waarom uw situatie veranderde. Vertel ook waarom u uw geldzaken nu zelf kunt regelen.

  Laat de kantonrechter bijvoorbeeld weten dat:

  • u uw problemen oploste en dat het al lange tijd goed gaat
  • u zelf uw geldzaken kunt regelen
  • u voor uzelf kunt opkomen

  Probeer deze dingen te bewijzen. Bijvoorbeeld met een overzicht waaruit blijkt dat u geen schulden meer heeft. Of een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.

 • Kan ik voor iemand anders het einde van bewind aanvragen?

  U kunt ook voor iemand anders vragen het beschermingsbewind te stoppen. U kunt dit doen als:

  • bewindvoerder
  • echtgenoot of partner
  • familielid
  • instelling waar de persoon onder bewind woont
Terug naar boven Shape