Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil onderhands geld uitlenen

Wilt u geld uitlenen aan een bekende? Bedenk dan dat u in de toekomst misschien moet bewijzen dat u het geld heeft uitgeleend. Zorg er dus altijd voor dat de lening op papier wordt gezet. Dit kan bijvoorbeeld in een contract.

Contract

Denk goed na over de afspraken die u wilt maken over terugbetalen. Zet deze afspraken ook in de schriftelijke overeenkomst:

  • Voor welke datum wilt u het geld terug hebben?
  • Wilt u het hele bedrag in een keer terugbetaald krijgen?
  • Of mag het bedrag in delen worden terugbetaald? Schrijf dan duidelijk in het contract welk bedrag op welke dagen moet worden terugbetaald. Beschrijf ook op welke manier, bijvoorbeeld per bankoverschrijving of contant.

Ik heb geld uitgeleend, maar krijg mijn geld niet terug

Heeft u afspraken gemaakt over terugbetalen, maar betaalt de geldlener niet terug? Stuur de geldlener dan een aangetekende brief waarin u eist dat u het geld voor een bepaalde dag terug wilt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onderhandse lening terugvorderen.

Reageert de geldlener niet op de brief? Of weigert de geldlener de lening terug te betalen? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik wil onderhands geld lenen

Spreekt u een bepaalde tijd af om terug te betalen? Zorg dan dat u voor die tijd ook echt kunt terugbetalen. Lukt het niet om voor de afgesproken termijn terug te betalen? Probeer dan een betalingsregeling af te spreken.

Betaalbewijzen

Let er bij betalingen op dat u kunt bewijzen dat u een bedrag heeft betaald:

  • Betaal bij voorkeur per bankoverschrijving, met een omschrijving waar het bedrag voor bedoeld is.
  • Betaalt u liever contant? Vraag dan altijd om een ondertekend bewijs van betaling. U moet namelijk kunnen bewijzen dat u de lening heeft afbetaald.
Meer informatie over dit onderwerp
  • Mag ik rente berekenen voor de onderhandse lening?

    U kunt met elkaar afspreken om rente te berekenen over het geleende bedrag, maar dit is niet verplicht. Leg dit vast in het contract.

    De Belastingdienst kan uitgaan van een marktconforme rente. Spreekt u geen rente af? Dan kan de Belastingdienst het verschil zien als een schenking. Over een schenking betaalt u soms belasting.

Terug naar boven Shape