Luisteren, informeren en adviseren

Op deze website kunt u zelf aan de slag met onze informatie en praktische tips. Komt u er niet uit en heeft u persoonlijk advies nodig? Vraag dan telefonisch advies aan één van onze 250 juristen.

Let op:

Het Juridisch Loket stopt met het geven van juridisch advies aan de balie. Op 7 april sluiten de balies van twintig vestigingen en vanaf 11 mei zijn de balies van alle vestigingen dicht. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Het Juridisch Loket geeft juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Bekijk in deze tabel of uw inkomen in 2013 onder het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen valt. Deze bedragen zijn vastgesteld in de Wet op de Rechtsbijstand.

Peiljaar 2013 Alleenstaand Gehuwd of samenwonend Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Maximaal verzamelinkomen

€ 25.800 bruto per jaar € 36.400 bruto per jaar € 36.400 bruto per jaar
Vrijgesteld vermogen € 21.139 € 42.278 € 21.139

Wij helpen NIET bij

Is uw inkomen en/of vermogen in 2013 hoger? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandsverzekering, uw vakbond, uw advocaat of mediator.
Wij geven ook geen advies aan werkgevers, verhuurders en ondernemers.

Veelgestelde vragen

 • Hoe weet ik wat mijn verzamelinkomen 2013 is?

  Op uw definitieve belastingaanslag 2013 vindt u uw verzamelinkomen.

 • Hoe weet ik wat mijn vrijgesteld vermogen is?

  Op uw definitieve belastingaanslag 2013 staat op de achterkant uw vermogen in box 3. Heeft u in deze box vermogen? Dan komt u niet in aanmerking voor onze dienstverlening. Het vermogen in box 3 is het vermogen boven het vrijgestelde vermogen.

 • Ik doe geen aangifte bij de belastingdienst. Hoe weet ik wat mijn fiscaal vermogen is?

  Doet u geen belastingaangifte? Dan kijken we naar uw belastbare inkomen. Op basis van uw jaaropgave 2013 bekijkt onze jurist of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening.

 • Mijn inkomen is nu veel lager dan in 2013. Kan ik toch juridisch advies krijgen?

  Is uw verzamelinkomen 2013 te hoog, maar valt uw inkomen in 2015 wel binnen de bovengenoemde grenzen? Dan komt u misschien toch in aanmerking voor onze dienstverlening. Overleg uw situatie met onze jurist.

 • Wat kan ik van het Juridisch Loket verwachten?

  Aan de telefoon
  Als u ons belt op telefoonnummer 0900-8020 (25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro), krijgt u een jurist aan de telefoon. Bij drukte kan de wachttijd oplopen. Zorg dat u alle documenten (brieven, formulieren enzovoort) bij u heeft, die met uw probleem te maken hebben.

  Aan de balie
  Het Juridisch Loket stopt met het geven van juridisch advies aan de balie. U kunt tot 11 mei 2015 bij een aantal vestigingen zonder afspraak binnenlopen. Kijk hier  voor de openingstijden. Zorg dat u alle documenten (brieven, formulieren enzovoort) bij u heeft, die met uw probleem te maken hebben. Voor een baliegesprek is gemiddeld 15 minuten beschikbaar. Bij drukte kan de wachttijd oplopen.

  Afspraak en vervolgstappen
  Soms is er meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden. Onze jurist maakt dan een afspraak op een van onze vestigingen. Moet u verdere stappen ondernemen?  Dan kunt u gebruik maken van rechtsbijstand door een mediator, advocaat, rechtsbijstandverzekering, notaris, vakbond of belangenorganisatie.

  Stuurt het Juridisch Loket u door naar een advocaat en voldoet u aan de normen van de Wet op de Rechtsbijstand? Dan krijgt u een korting van € 53 op uw eigen bijdrage.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg..

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.