Organisatie

Het Juridisch Loket geeft al meer dan 10 jaar eerstelijns rechtshulp bij juridische vragen. Via deze website en door persoonlijk advies. Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen waar 250 deskundige juristen u telefonisch en aan de balie helpen. Als u juridisch advies vraagt, bekijken we ook of u verdere (gesubsidieerde) rechtsbijstand nodig heeft. Jaarlijks beantwoorden wij gemiddeld 800.000 vragen.

Organisatie in de media

Onze partners

Om u zo goed mogelijk te helpen werkt het Juridisch Loket samen met andere instanties. Met deze partners werken wij aan een rechtvaardige samenleving.

Bekijk onze partners

Structuur van het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie en een staforganisatie. De algemeen directeur is de bestuurder van het Juridisch Loket. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting.

De lijnorganisatie is opgebouwd uit dertig vestigingen, een contactcenter en een hoofdkantoor waar de directie en stafafdelingen zijn ondergebracht. De dertig vestigingen worden aangestuurd door elf vestigingsmanagers en een contactcentermanager. Deze managers worden aangestuurd door de directeur uitvoering.

De staforganisatie bestaat uit de afdelingen:

  • Faciliteiten & Financiën;
  • Informatie & Communicatie Technologie;
  • Personeel & Organisatie;
  • Ontwikkeling Dienstverlening; 
  • Marketing & Communicatie.

Europees Consumenten Centrum

Onderdeel van het Juridisch Loket is de Nederlandse vestiging van het netwerk van Europese Consumenten Centra; het ECC-Net. Het Europees Consumenten Centrum (ECC) helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende Europese consumentenverschillen zonder tussenkomst van een rechter door gratis informatie, advies en assistentie te bieden aan burgers.

 Website van ECC

 

Historie

Tot een aantal jaren geleden konden mensen met een juridische vraag terecht bij de Bureaus voor Rechtshulp. Vanaf 2000 is de overheid gestart met een betere organisatie van deze gesubsidieerde rechtshulp. Burgers moesten makkelijker toegang krijgen tot goed juridisch advies. Ook de spreiding over het land en de bereikbaarheid konden beter georganiseerd worden. Er werd een stichting in het leven geroepen die onafhankelijk en laagdrempelig moest zijn en waar iedereen via verschillende kanalen altijd een kwalitatief goed juridisch advies kon krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling.

In 2004 is Stichting het Juridisch Loket opgericht. Al in de zomer van 2006 waren alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.