Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn kind is 5 jaar

Volgens de leerplichtwet moet uw kind vanaf 5 jaar naar school. Is een hele schoolweek te vermoeiend voor uw kind? Dan mag het elke week 5 uren thuisblijven. Meld dit bij de directeur van de school.

Heeft uw kind niet genoeg aan deze 5 uren? Dan kan uw kind nog maximaal 5 uren extra vrijstelling krijgen. Vraag hiervoor toestemming aan de schooldirecteur.

Vanaf het moment dat uw kind 6 jaar wordt, is deze vrijstelling niet meer mogelijk.

Ik wil vrijstelling van inschrijving op een school

U moet uw kind inschrijven op een school. U kunt alleen vrijstelling aanvragen als:

 • uw kind door geestelijke of lichamelijke klachten niet naar school kan
 • uw kind in het buitenland onderwijs krijgt, maar wel bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat
 • u met uw kind een rondtrekkend bestaan leidt als kermisexploitant of circusmedewerker
 • u bezwaar heeft tegen de manier waarop scholen bij u in de buurt over het leven denken en dit uw kind leren

Vraag de vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. Doe dit minstens 1 maand voordat uw kind 5 jaar wordt, of anders vóór 1 juli.

Ik wil toestemming voor vakantie buiten de schoolvakanties

Wilt u met uw kind buiten de schoolvakanties op vakantie? Dit mag alleen als dit door uw werk echt niet anders kan. U doet bijvoorbeeld seizoenswerk. Of tijdens de schoolvakanties is het extra druk in uw bedrijf.

Uw kind krijgt alleen vrij als:

 • u bewijst dat u door uw werk of eigen bedrijf niet in de schoolvakanties op vakantie kunt
 • het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen
 • u niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie op vakantie gaat

Vraag op zijn laatst 8 weken voordat u op vakantie gaat, toestemming aan de directeur van de school.

Ik wil vrij vragen voor een andere situatie

U kunt vrijstelling van de leerplicht krijgen bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor een:

 • huwelijk
 • begrafenis of crematie
 • plicht van uw godsdienst

Vraag hiervoor vooraf toestemming aan de schooldirecteur. Doe dit op zijn laatst 2 dagen van tevoren.

Ziek

Uw kind hoeft niet naar school als het ziek is. U moet de school wel op tijd laten weten dat uw kind ziek is.

Schorsen

Krijgt uw kind een schorsing van de school? Dan mag het tijdelijk niet naar school of naar sommige lessen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heeft mijn kind leerplicht?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen, moeten verplicht naar school. Dat geldt ook als het kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

  De leerplicht start op de 1e dag van de maand, na de 5e verjaardag van uw kind.

  Einde leerplicht

  De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 wordt. Uw kind moet als het 16 wordt, het schooljaar dus nog wel afmaken.

  De leerplicht stopt ook als uw kind minimaal 12 hele schooljaren naar school ging. Slaat uw kind een groep over? Dan telt dat jaar mee als heel schooljaar.

  Is uw kind tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt voor uw kind misschien nog wel de kwalificatieplicht.

 • Wat betekent de kwalificatieplicht?

  Kinderen tussen de 16 en 18 jaar hebben geen leerplicht meer, maar een kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht naar school moeten als zij geen startkwalificatie hebben.

  Startkwalificatie

  Met een startkwalificatie heeft uw kind meer kans op werk. Dit is een:

  • diploma mbo niveau 2 of hoger
  • diploma havo
  • diploma vwo

  Een vmbo-diploma is niet genoeg.

  Kwalificatieplicht

  Heeft uw kind geen startkwalificatie? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat uw kind een voltijd opleiding moet volgen. Het mag niet voltijd werken. Een combinatie van werken en leren in een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo mag wel.

  De kwalificatieplicht begint als de leerplicht stopt. Dit is aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 wordt. De kwalificatieplicht eindigt als uw kind 18 jaar is.

 • Wat zijn de gevolgen als mijn kind zonder toestemming wegblijft van school?

  U moet uw kind op een school inschrijven. U moet er ook voor zorgen dat uw kind naar school gaat. Als uw kind zonder bericht afwezig is, neemt de school meestal eerst contact met u op.

  Melding

  Heeft uw kind geen goede reden om weg te blijven van school? Dan meldt de school dit bij DUO. Dat moet als uw kind in 4 weken tijd 16 uur of langer niet op school komt. Daarna gaat de melding naar de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

  Leerplichtambtenaar

  De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind zonder toestemming van school wegblijft. Hij kan een proces-verbaal opmaken als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat. De rechter kan dan een straf geven.

  Straffen

  Uw kind mag volgens de leerplichtwet niet zonder toestemming van school wegblijven. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u een straf krijgen zoals een boete, of een gevangenisstraf van maximaal 1 maand.

  Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan kunnen u en uw kind allebei straf krijgen. Uw kind kan een boete of taakstraf krijgen. En het kan toezicht en begeleiding krijgen van de jeugdreclassering.

  Kinderbijslag

  De leerplichtambtenaar kan de afwezigheid ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) melden. Voor kinderen van 16 en 17 zonder startkwalificatie, kan de SVB dan de kinderbijslag stoppen.

  Wat voor straf u of uw kind precies krijgt, hangt af van uw situatie.

 • Wat kan ik doen als ik geen toestemming voor vrijstelling krijg?

  Krijgt u geen toestemming om uw kind weg te houden van school? Maak binnen 6 weken schriftelijk bezwaar tegen de beslissing. Dat doet u bij de persoon of organisatie die de beslissing nam. Dat kan de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar zijn. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

 • Mag ik mijn kind thuis houden als de school niet genoeg doet tegen pesten?

  Nee. Uw kind mag niet thuisblijven zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar.

  De school moet zorgen voor een veilige omgeving waarin uw kind kan leren. Bespreek de situatie op school. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de directeur. Komt u er niet uit met de school? Dan kunt u hulp vragen aan de Kinderombudsman of de Vertrouwensinspecteur.

Terug naar boven Shape