Logo
Cookie Privacy

Kan mijn kind vrijstelling krijgen van de leerplicht?

Als uw kind tussen 5 en 16 jaar is, moet het naar school. Alleen in bijzondere situaties kunt u vrijstelling krijgen van de leerplicht, bijvoorbeeld bij ziekte of een begrafenis. Dit vraagt u aan de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Bij vrijstelling mag u uw kind thuishouden.

Kies uw situatie:

Mijn kind is 5 jaar
Ik wil vrijstelling van inschrijving op een school
Ik wil toestemming voor vakantie buiten de schoolvakanties
Ik wil vrij vragen voor een andere situatie

Mijn kind is 5 jaar

Volgens de leerplichtwet moet uw kind vanaf 5 jaar naar school. Is een hele schoolweek te vermoeiend voor uw kind? Dan mag het elke week 5 uren thuisblijven. Meld dit bij de directeur van de school.

Heeft uw kind niet genoeg aan deze 5 uren? Dan kan uw kind nog maximaal 5 uren extra vrijstelling krijgen. Vraag hiervoor toestemming aan de schooldirecteur.

Vanaf het moment dat uw kind 6 jaar wordt, is deze vrijstelling niet meer mogelijk.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil vrijstelling van inschrijving op een school

U moet uw kind inschrijven op een school. U kunt alleen vrijstelling aanvragen als:

  • uw kind door geestelijke of lichamelijke klachten niet naar school kan
  • uw kind in het buitenland onderwijs krijgt, maar wel bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat
  • u met uw kind een rondtrekkend bestaan leidt als kermisexploitant of circusmedewerker
  • u bezwaar heeft tegen de manier waarop scholen bij u in de buurt over het leven denken en dit uw kind leren

Vraag de vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. Doe dit minstens 1 maand voordat uw kind 5 jaar wordt, of anders vóór 1 juli.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil toestemming voor vakantie buiten de schoolvakanties

Wilt u met uw kind buiten de schoolvakanties op vakantie? Dit mag alleen als dit door uw werk echt niet anders kan. U doet bijvoorbeeld seizoenswerk. Of tijdens de schoolvakanties is het extra druk in uw bedrijf.

Uw kind krijgt alleen vrij als:

  • u bewijst dat u door uw werk of eigen bedrijf niet in de schoolvakanties op vakantie kunt
  • het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen
  • u niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie op vakantie gaat

Vraag op zijn laatst 8 weken voordat u op vakantie gaat, toestemming aan de directeur van de school.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil vrij vragen voor een andere situatie

U kunt vrijstelling van de leerplicht krijgen bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor een:

  • huwelijk
  • begrafenis of crematie
  • plicht van uw godsdienst

Vraag hiervoor vooraf toestemming aan de schooldirecteur. Doe dit op zijn laatst 2 dagen van tevoren.

Ziek

Uw kind hoeft niet naar school als het ziek is. U moet de school wel op tijd laten weten dat uw kind ziek is.

Schorsen

Krijgt uw kind een schorsing van de school? Dan mag het tijdelijk niet naar school of naar sommige lessen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven