Krijgt kind vrijstelling van leerplicht? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn kind is 5 jaar

Volgens de leerplichtwet moet uw kind verplicht naar school. Uw kind mag per week 5 uren thuisblijven als een hele schoolweek nog te vermoeiend is. Meld dit vooraf bij de directeur van de school.

Heeft uw kind niet genoeg aan deze 5 uren? Dan kunt u nog maximaal 5 uren extra vrijstelling krijgen om overbelasting van uw kind te voorkomen. Vraag hiervoor toestemming aan de schooldirecteur.

Zodra uw kind 6 jaar wordt, is deze vrijstelling niet meer mogelijk.

Ik wil vrijstelling van inschrijving op een school

U bent verplicht om uw kind in te schrijven op een school. U kunt onder voorwaarden vrijstelling aanvragen als:

 • Uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen lessen kan volgen
 • Uw kind in het buitenland onderwijs krijgt, maar wel bij een Nederlandse gemeente is ingeschreven
 • U met uw kind een trekkend bestaan leidt als kermisexploitant of circusmedewerker
 • U bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen bij u in de buurt

Vraag de vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. Doe dit tenminste een maand voordat uw kind leerplichtig wordt, of anders vóór 1 juli.

Ik wil vrijstelling voor bijzondere omstandigheden

Soms hoeft uw kind niet naar school omdat er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld:

 • ziekte van uw kind
 • een huwelijk
 • een uitvaart
 • een religieuze verplichting
 • schorsing van uw kind

Belangrijk bij het aanvragen van de vrijstelling

 • Laat de school op tijd weten dat uw kind ziek is
 • Vraag voor afwezigheid voor een bijzondere gebeurtenis zoals een huwelijk of uitvaart, vooraf toestemming aan de schooldirecteur
 • Informeer de schooldirecteur uiterlijk 2 dagen van tevoren over afwezigheid voor een religieuze verplichting

Ik wil toestemming voor verlof buiten schoolvakanties

U mag alleen buiten de schoolvakanties met uw kind op vakantie als dit door uw werk echt niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat u seizoenswerk doet of omdat u tijdens de schoolvakanties met piekdrukte in uw bedrijf te maken heeft.

Uw kind krijgt alleen vrij als:

 • U aantoont dat u door uw werk of eigen bedrijf niet in de schoolvakanties op vakantie kunt
 • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen
 • U niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie op vakantie gaat

Vraag uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat toestemming aan de schooldirecteur.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer is mijn kind leerplichtig?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen, moeten verplicht naar school. Dat geldt ook als het kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

  De leerplicht start op de eerste dag van de maand na de 5e verjaardag van uw kind.

  Einde leerplicht

  De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 wordt. Uw kind moet als het 16 wordt, het lopende schooljaar dus nog wel afmaken.

  De leerplicht stopt ook als uw kind tenminste 12 hele schooljaren naar school is geweest. Slaat uw kind een groep over? Dan telt dat jaar mee als volledig schooljaar.

  Is uw kind tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt voor uw kind misschien nog wel de kwalificatieplicht.

 • Wat betekent de kwalificatieplicht?

  Kinderen tussen de 16 en 18 jaar moeten verplicht naar school als zij geen startkwalificatie hebben. Dit heet de kwalificatieplicht.

  Startkwalificatie

  Om meer kans te hebben op een baan, heeft uw kind een startkwalificatie nodig. Dat is een diploma op minimaal mbo niveau 2, of een diploma havo of vwo. Een vmbo-diploma is niet genoeg.

  Kwalificatieplicht

  Heeft uw kind geen startkwalificatie? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat uw kind volledig dagonderwijs moet volgen en niet voltijd mag werken. Een combinatie van werken en leren in een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo is wel mogelijk.

  De kwalificatieplicht begint zodra de leerplicht stopt en eindigt als uw kind 18 jaar is.

 • Wat zijn de gevolgen als mijn kind zonder toestemming wegblijft van school?

  U bent verplicht om uw kind op een school in te schrijven en ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. Als uw kind zonder bericht afwezig is, neemt de school meestal eerst contact met u op.

  Heeft uw kind geen geldige reden om weg te blijven van school? Dan meldt de school dit via het verzuimloket van DUO. Dat is verplicht als uw kind in 4 weken tijd 16 uur of langer niet op school komt. Vervolgens gaat de melding naar de leerplichtambtenaar.

  De leerplichtambtenaar van uw gemeente onderzoekt waarom uw kind zonder toestemming van school wegblijft. Hij kan proces-verbaal opmaken als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat. De rechter kan dan een straf opleggen.

  Straffen

  Blijft uw kind zonder toestemming van school weg? Dan overtreedt u de Leerplichtwet. U of uw kind vanaf 12 jaar kan hiervoor straf krijgen.

  Uzelf kunt een boete en/of gevangenisstraf van maximaal 1 maand krijgen. Uw kind kan een boete of een taakstraf krijgen en/of toezicht en begeleiding van de jeugdreclassering.

  De leerplichtambtenaar kan verzuim ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) melden. Voor kinderen van 16 en 17 zonder startkwalificatie kan de SVB dan de kinderbijslag stoppen.

  Wat voor straf u of uw kind precies krijgt, hangt af van uw situatie.

 • Mag ik mijn kind thuis houden als de school niet genoeg doet tegen pesten?

  Nee. Uw kind mag niet thuisblijven zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar.

  De school is verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving voor uw kind. Bespreek de situatie op school. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de schoolleiding. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u hulp vragen bij de Kinderombudsman of de Vertrouwensinspecteur.

Terug naar boven Shape