Partneralimentatie bij nieuwe partner | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik krijg partneralimentatie

Ik heb een nieuwe partner

Gaat u met uw nieuwe partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft u geen recht meer op partneralimentatie

Gaat u samenwonen met uw nieuwe partner waarbij u voor elkaar zorgt en een gemeenschappelijke huishouding voert? Dan vervalt uw partneralimentatie.

Mijn ex heeft een nieuwe partner

Heeft de nieuwe partner van uw ex-partner inkomen? Dan telt dit inkomen niet mee voor de berekening van de partneralimentatie. Er wordt alleen naar het inkomen van uw ex-partner gekeken.

Wel delen uw ex en nieuwe partner de woonkosten en andere gezamenlijke lasten. Uw ex-partner heeft daardoor minder kosten, waardoor zijn of haar draagkracht kan toenemen. Mogelijk kan uw ex-partner meer alimentatie betalen.

Heeft de nieuwe partner van uw ex weinig of geen inkomen? Dan telt het inkomen van de nieuwe partner wel mee in de berekening van de partneralimentatie. Hierdoor kan de draagkracht van uw ex-partner afnemen, waardoor hij of zij mogelijk minder alimentatie mag betalen.

Niet-wijzigingsbeding

Soms staat in uw echtscheidingsconvenant een niet-wijzigingsbeding. Dat houdt in dat uw partneralimentatie niet wijzigt bij een verandering in de omstandigheden. Heeft u een 'niet-wijzigingsbeding' afgesproken? Dan wijzigt de partneralimentatie niet als uw ex-partner een nieuwe partner heeft.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik betaal partneralimentatie

Ik heb een nieuwe partner

Heeft uw nieuwe partner inkomen? Dan telt dit inkomen niet mee in de berekening van de partneralimentatie. Er wordt alleen naar uw inkomen gekeken. 

Wel deelt u de woonkosten en gezamenlijke lasten. U heeft daardoor minder kosten, waardoor uw draagkracht kan toenemen en mogelijk meer alimentatie kunt betalen.

Heeft uw nieuwe partner weinig of geen inkomen? Dan telt het inkomen van uw nieuwe partner wel mee in de berekening van de partneralimentatie. Hierdoor kan uw draagkracht afnemen, waardoor u minder alimentatie mag betalen.

Niet-wijzigingsbeding

Een niet-wijzigingsbeding houdt in dat u in het echtscheidingsconvenant afspreekt dat de partneralimentatie niet wijzigt bij een verandering in de omstandigheden. Heeft u een 'niet-wijzigingsbeding' afgesproken? Dan wijzigt de partneralimentatie niet als u een nieuwe partner heeft.

Mijn ex heeft een nieuwe partner

Uw ex-partner hoort u te vertellen als hij of zij gaat:

  • trouwen
  • een geregistreerd partnerschap aangaat
  • gaat samenwonen waarbij uw ex en nieuwe partner voor elkaar zorgen en een gemeenschappelijke huishouding voeren

Uw verplichting om partneralimentatie te betalen eindigt in deze situaties.

Gaat uw ex-partner daar niet mee akkoord? Dan kunt u de rechter vragen om de partneralimentatie stop te zetten. Hier heeft u een advocaat voor nodig.

Als u verzoekt de partneralimentatie stop te zetten, moet u bewijzen dat uw ex en de nieuwe partner samenwonen, voor elkaar zorgen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Meer informatie over dit onderwerp
  • Hoe kan ik de partneralimentatie veranderen?

    Denkt u dat de partneralimentatie verandert, omdat een van u een nieuwe partner heeft? Dan kunt u dit eerst met elkaar bespreken en onderling of met hulp van een mediator nieuwe afspraken maken.

    Lukt dit niet? Dan heeft u een advocaat nodig.

Terug naar boven Shape