Overslaan en naar de inhoud gaan

Partneralimentatie

 • Ik krijg alimentatie en mijn ex heeft een nieuwe partner

  De partneralimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie. Wanneer de nieuwe partner van uw ex eigen inkomsten heeft, is het uitgangspunt dat hij of zij daarmee in eigen onderhoud kan voorzien. Dit inkomen blijft buiten de draagkrachtberekening.

  De helft van de woonkosten en van andere gezamenlijke lasten worden aan de nieuwe partner toegerekend. De nieuwe partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van het draagkrachtpercentage. De draagkracht van uw ex zou in dit geval toe kunnen nemen, waardoor hij of zij meer partneralimentatie zou moeten gaan betalen.

  Wanneer de nieuwe partner van uw ex niet (geheel) in eigen onderhoud kan voorzien, kan het eventuele inkomen van de partner bij dat van uw ex worden opgeteld. Bij het bepalen van de draagkrachtruimte wordt uw ex dan als samenwonende of gehuwde aangemerkt.

 • Ik betaal alimentatie en mijn ex heeft een nieuwe partner

  Uw ex hoort u te vertellen als hij of zij opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner “als waren zij gehuwd”. In dat geval eindigt uw alimentatieverplichting namelijk. Als uw ex daar niet mee akkoord gaat, zult u naar de rechter moeten gaan om de partneralimentatie stop te laten zetten. Het kan zelfs zijn dat uw ex met terugwerkende kracht de partneralimentatie aan u moet terugbetalen, als hij/zij die ten onrechte heeft ontvangen.

 • Ik krijg alimentatie en heb een nieuwe partner

  Gaat u met een nieuwe partner duurzaam samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan heeft u geen recht meer op partneralimentatie. Het is dan aan u om dat aan uw ex-partner te melden. Doet u dit niet, dan kan uw ex-partner de rechter vragen de alimentatie te herzien.

  Bij een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt de alimentatieplicht van uw ex-partner altijd. Dit is duidelijk in de wet vastgelegd. Wanneer u alleen met een nieuwe partner gaat samenwonen, is het niet zo eenvoudig: niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van uw partneralimentatie.

  Heeft u een vraag over uw nieuwe samenleefsituatie? Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

 • Ik betaal alimentatie en heb een nieuwe partner

  De partneralimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie. Wanneer uw nieuwe partner eigen inkomsten heeft, is het uitgangspunt dat hij of zij daarmee in eigen onderhoud kan voorzien. Dit inkomen blijft buiten de draagkrachtberekening.

  De helft van de woonkosten en van andere gezamenlijke lasten worden aan uw nieuwe partner toegerekend. Uw nieuwe partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van het draagkrachtpercentage. Uw draagkracht zou in dit geval toe kunnen nemen, waardoor u eventueel meer partneralimentatie zou moeten gaan betalen.

  Wanneer u aannemelijk kunt maken dat uw nieuwe partner niet (geheel) in eigen onderhoud kan voorzien, kan zijn of haar inkomen bij dat van u worden opgeteld. Bij het bepalen van de draagkrachtruimte wordt u dan als samenwonende of gehuwde aangemerkt.

Kinderalimentatie

 • Ik krijg alimentatie en mijn ex heeft een nieuwe partner

  Als uw ex een nieuwe partner heeft, heeft dat in principe geen invloed op de hoogte van de alimentatie die u voor de kinderen ontvangt.

  Kinderalimentatie heeft voorrang (prioriteit) boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Voor de bepaling van de draagkracht van uw ex wordt alleen naar zijn of haar eigen financiële situatie gekeken. Dit betekent dat uw ex de kinderalimentatie moet blijven betalen, ook als uw ex nu ook zijn of haar nieuwe partner zou moeten onderhouden. De nieuwe partner wordt geacht in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het maakt daarbij niet uit of deze nu wel of geen eigen inkomsten heeft.

 • Ik krijg alimentatie en heb een nieuwe partner

  Uw ex-partner moet wel doorgaan met het betalen van alimentatie voor uw gezamenlijke kinderen. Kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in uw financiële situatie of in die van uw ex-partner.

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat met uw nieuwe partner, wordt deze ook onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Deze onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die tot het gezin behoren en voor zolang het huwelijk of geregistreerd partnerschap duurt. Er kan soms ook sprake zijn van een onderhoudsplicht als u ongehuwd samenwoont.

 • Ik betaal alimentatie en heb een nieuwe partner

  Als u een nieuwe partner heeft, heeft dat in principe geen invloed op de hoogte van de alimentatie die u voor de kinderen betaalt.

  Kinderalimentatie heeft voorrang (prioriteit) boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Voor de bepaling van de draagkracht wordt er alleen naar uw eigen financiële situatie gekeken. Dit betekent dat u de kinderalimentatie moet blijven betalen, ook als u nu daarbij uw nieuwe partner zou moeten onderhouden. Uw nieuwe partner wordt geacht in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het maakt daarbij niet uit of deze nu wel of geen eigen inkomsten heeft.