Overslaan en naar de inhoud gaan

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk

De in november 2022 in het leven geroepen Staatscommissie rechtsstaat onderzoekt het functioneren van de rechtsstaat en doet voorstellen voor verbetering. Hiervoor verzamelt de commissie ideeën en ervaringen van inwoners en organisaties. Het Juridisch Loket deelde 5 knelpunten uit de dagelijkse praktijk met de Staatscommissie:

1 Zorg voor begrijpelijke communicatie

Dagelijks komen mensen bij ons met brieven of beschikkingen van overheidsinstanties die onnodig moeilijk zijn. Na het lezen van de brief weten mensen niet wat ze moeten doen.

2 Wees bereikbaar als overheidsinstantie

Als het mensen al lukt om contact te leggen met een overheidsinstantie, komt er zelden een oplossing of passend antwoord. Overheidsinstanties moeten ervoor zorgen dat mensen altijd contact kunnen opnemen op een manier die aansluit bij hun behoefte. Dus niet alleen een webformulier, maar ook bellen, chatten en een afspraak maken moeten mogelijk zijn.

3 Werk meer samen met eerstelijns rechtshulp

Korte lijntjes tussen overheidsinstanties en eerstelijns rechtshulp helpen bij het voorkomen van onnodige (juridische) procedures en escalaties. Dat zien we ook in Heerlen, bij het Huis van het Recht. Daar werken verschillende instanties uit het sociale en juridische domein nauw samen. Het resultaat: mensen worden eenvoudiger én sneller geholpen.

4 Structureer signalen over misstanden én stuur bij

Het doel van de rechtsstaat is om mensen te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid. Dat gaat niet altijd goed, zoals de toeslagenaffaire liet zien. Het is belangrijk dat signalen over misstanden niet alleen aangekaart worden, maar óók tot verbeteringen leiden.

Als Juridisch Loket staan wij midden in de samenleving en zien wij van dichtbij de problemen waar mensen mee kampen. We vangen signalen op over hoe wet- en regelgeving onbedoeld uitwerkt in de leefwereld van mensen. Wij melden deze zaken bij betrokken instanties en autoriteiten. Graag zien wij dat er een systeem komt om misstanden gestructureerd te signaleren én tijdig bij te sturen.

5 Zorg dat rechtshulp beschikbaar is voor iedereen

Regelmatig komen mensen met een middeninkomen naar ons toe met grote problemen als ontslag, scheiding of verlies van verblijfsvergunning of woning. Zij komen niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en daarom niet voor ons persoonlijke advies.

De gedachte is dat zij zelf andere vormen van rechtshulp kunnen betalen. De praktijk blijkt echter anders. Het inkomen van deze groep laat meestal geen ruimte voor het inwinnen van vaak kostbaar juridisch advies. Rechtshulp moet voor iedereen zijn.

Onafhankelijk advies

In 2024 brengt de Staatscommissie rechtsstaat een onafhankelijk advies uit aan de regering. Lees meer over de bijdrage van het Juridisch Loket in de volledige reactie op de internetconsultatie van de commissie.


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape