Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer samenwerking tussen professionals

De minister versterkt de komende jaren de eerstelijns rechtshulp, lokale en regionale netwerken en de samenwerking tussen professionals in het juridisch en sociaal domein. Verder schrapt hij het plan dat rechtzoekenden zich eerst moeten melden bij het Juridisch Loket voordat zij gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen krijgen. Deze verplichting vormt namelijk een extra drempel voor mensen.

Sterkere positie Juridisch Loket

De minister zegt: ‘Met deze besluiten breng ik focus aan en werk ik toe naar een vernieuwd stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand dat voorziet in een laagdrempelige en effectieve toegang tot het recht, met een brede informatievoorziening voor iedereen. Een stelsel waarin problemen van rechtzoekenden zo veel mogelijk in een vroeg stadium en zo nodig integraal worden aangepakt. Ik wil de regionale samenwerking stimuleren en faciliteren en de positie van het Juridisch Loket verder versterken.’

In de Kamerbrief van minister Weerwind leest u meer over de voortgang van de stelselvernieuwing rechtsbijstand.


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape