Weg met vakantie of vakantie weg?

donderdag 23 januari 2014

Vakantiedagen over uit 2013? Uw vakantiedagen van 2013 zijn niet onbeperkt geldig.

U heeft twee soorten vakantiedagen:

  • wettelijke vakantie-uren
  • bovenwettelijke vakantie-uren.

Elk jaar krijgt u 4 keer het aantal uren dat u per week werkt aan vakantie-uren. Dit zijn uw wettelijke uren. Soms staat er in uw arbeidscontract of de CAO dat u meer vakantie-uren krijgt. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Uw wettelijke vakantie-uren uit 2013 zijn beperkt houdbaar, namelijk tot 1 juli 2014. De werkgever of CAO kan hierop uitzonderingen maken. Dan geldt een vervaltermijn van 5 jaar. Uw bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar geldig.

Meer weten?
Meer informatie leest u bij de veelgestelde vragen over de opbouw van vakantiedagen of het opnemen van vakantiedagen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.