Wat u moet weten over alimentatie?

donderdag 23 april 2015

Waar heeft u recht op, wat is de hoogte en wanneer wijzigt of stopt de alimentatie?

Blijft u na een huwelijk of geregistreerd partnerschap achter met te weinig inkomen om van te leven? Na het lezen van deze vier stappen weet u waar u aan toe bent.

 1. Hoogte
  De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door uw behoefte en de draagkracht van uw ex. Meer weten over alimentatie? Lees onze uitleg.
 2. Indexering
  Elk jaar wijzigen de lonen, daarom past de minister van Veiligheid en Justitie ieder jaar de alimentatiebedragen aan. Dit heet de indexering.
  TIP: Op de website van het LBIO leest u meer over het berekenen van de alimentatie.
 3. Veranderen
  Als u de alimentatie wilt aanpassen omdat uw situatie verandert, volg dan onze tips .
 4. Stoppen
  De alimentatie eindigt als uw ex-partner overlijdt of als u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Meestal stopt de alimentatie ook na 12 jaar (bij een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd: niet langer dan de duur van het huwelijk).
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.