Problemen met Sudoku Sun?

woensdag 21 april 2010

Sudoku is een denksport die steeds meer aanhangers kent. Meer en meer raken puzzelaars in de ban van het invullen van de cijfers 1 tot en met 9 in een schema van drie bij drie vakjes of een veelvoud hiervan. U kunt deze denksport beoefenen via internet, via de krant of via speciale tijdschriften. Een van die tijdschriften is het maandblad Sudoku Sun.

Sudoku Sun 
Via de bijpassende website of via een telefoontje van een callcenter medewerker die u een proefexemplaar aanbiedt, kunt u zich abonneren op dit maandblad. U krijgt dan geheel vrijblijvend een proefexemplaar toegezonden, maar is het aanvragen van zo’n proefexemplaar ook geheel vrijblijvend?

Aanmelden via internet bij Sudoku Sun
Als u zich via de website aanmeldt, ziet u dat u zich abonneert op het maandblad Sudoku Sun. Waar u goed op moet letten is het volgende. In de algemene voorwaarden van Sudoku Sun staat dat u een abonnement afsluit voor 3 maanden. Wel ontvangt u een gratis proefexemplaar. Als u het proefexemplaar ontvangen heeft, heeft u 14 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het 3 maandelijkse abonnement. Als Sudoku Sun niets van u verneemt, gaan zij er vanuit dat u het abonnement wilt. Als u niet betaalt, omdat u denkt dat er geen abonnement op het blad is, krijgt u ook nog eens te maken met (oplopende) incassokosten die incassobureau Spec Incasso incasseert.

Telefonisch aanmelden op abonnement Sudoku Sun
Als u via de telefoon wordt benaderd en u vervolgens aanmeldt, weet dan dat u een abonnement neemt op het maandblad Sudoku Sun. Als men u niet vertelt dat u een abonnement neemt op Sudoku Sun en u wilt hierop geen abonnement, dan is dit al een reden om hieronder uit te komen.

Advies
Als u zich via internet heeft aangemeld, maar toch geen abonnement wilt, dient u binnen 14 dagen de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Komt u er ook niet uit als uw abonnement met Sudoku Sun wilt opzeggen? Stuur dan aangetekend binnen 14 dagen deze voorbeeldbrief waarmee u uw abonnement kunt opzeggen.

Als u via de telefoon een abonnement heeft genomen op Sudoku Sun en men heeft u niets verteld over het afsluiten van een abonnement en u wilt ook geen abonnement, stuur dan aangetekend deze voorbeeldbrief.

Wordt u ook geconfronteerd met incassokosten die vaak snel oplopen en bent u het daar niet mee eens? Stuur dan aangetekend deze voorbeeldbrief waarmee u aan kunt geven dat u het hier niet mee eens bent.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.