Online shopper beter beschermd

woensdag 23 juli 2014

Als online koper bent u sinds 13 juni 2014 beter beschermd door nieuwe consumentenregels.

Meer bedenktijd

Bij bestellingen binnen de EU via internet, telefoon, postorderbedrijf en bonnen in een krant of tijdschrift heeft u nu meer bedenktijd. De bedenktijd start vaak op de dag dat uw bestelling bezorgd wordt.

Veertien dagen

  • Als u zich bedenkt, stuur dan binnen 14 dagen het product terug.
  • Als de verkoper het product ontvangt, krijgt u binnen 14 dagen uw geld terug. U betaalt alleen uw verzendkosten.

Tips

  1. Gebruik deze voorbeeldbrief of het formulier van de verkoper om te annuleren.
  2. Bent u niet ingelicht over de bedenktijd en/of hebt u geen formulier gekregen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief om te annuleren.
  3. Bewaar altijd het verzendbewijs en een kopie van uw brief als bewijs dat u zich op tijd hebt bedacht.

Meer weten?

Lees meer informatie bij de veelgestelde vragen over kopen via internet of telefoon.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.