Juridisch Loket en Nationale ombudsman ondertekenen samenwerkingsconvenant

donderdag 09 december 2010

Utrecht, 9 december 2010 - Gisteren is door de Nationale ombudsman en het Juridisch Loket een samenwerkingsconvenant ondertekend. Met deze overeenkomst maken beide instanties een aanzienlijke slag in de verbetering van de service naar hun klanten. Wie vanaf heden met een vraag opbelt naar een van beide organisaties terwijl de vraag eigenlijk bestemd is voor de andere, wordt ‘warm’ doorverbonden. Het voordeel voor de klanten is dat zij niet meer een ander nummer hoeven te bellen en snel de juiste dienstverlener te spreken krijgen.

Ter verbetering van de dienstverlening naar de klanten van zowel de Nationale ombudsman als die van het Juridisch Loket heeft in de afgelopen maanden een proef gelopen. Doel van deze proef was het ‘warm’ overdragen van klanten naar elkaar. Wanneer een klant belt met de Ombudsman of met het Juridisch Loket, maar de vraag is eigenlijk voor de samenwerkingspartner, dan neemt de medewerker van het Juridisch Loket of van de Ombudsman contact op met de samenwerkingspartner. De klant wordt even in de wachtstand gezet, terwijl de medewerker de klantvraag uitlegt. Deze uitbreiding in de service van beide organisaties scheelt de klant tijd en kosten. De klant hoeft niet meer een ander nummer te bellen én de vraag hoeft niet meer herhaald te worden.

De proef ‘warm’ overdragen is voor zowel de klant als voor het Juridisch Loket en de Nationale ombudsman succesvol verlopen. De proef heeft geleid tot een samenwerkingsconvenant tussen beide organisaties.

Over het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, publieke dienstverlener die iedereen met een juridische vraag snel, goed en gratis helpt. De organisatie zorgt er voor dat iedereen toegang heeft tot gesubsidieerde rechtshulp. Dit doet het Juridisch Loket door middel van een website www.juridischloket.nl, het telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,20 p/m) en 30 vestigingen door het hele land. 300 hooggekwalificeerde, juridische medewerkers staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Over de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig instituut waar iedereen (gratis) terecht kan met een klacht over de overheid. De Ombudsman lost het probleem op en kijkt samen met de overheid hoe toekomstige klachten voorkomen kunnen worden. Alex Brenninkmeijer is de Nationale ombudsman, maar hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers. Jaarlijks worden ruim 20.000 telefonische vragen beantwoord en 13.000 klachten behandeld. De Nationale ombudsman is bereikbaar via 0800 - 33 55 555 of via www.nationaleombudsman.nl.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.