Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

donderdag 20 november 2014

Op 20 november 1989 is het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Daarom vieren we vandaag de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Lees dan verder.

Plichten

In het verdrag staan de rechten van kinderen die eigenlijk de plichten voor volwassenen zijn. Kinderen moeten goed kunnen opgroeien en naar school kunnen. Daarnaast moeten zij worden beschermd tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Kinderen hebben ook plichten, bijvoorbeeld de plicht om naar school te gaan.

In de praktijk

De gevolgen van het Kinderrechtenverdrag merkt u bij een echtscheiding. In het verdrag staat dat een kind een mening moet kunnen geven over belangrijke zaken. Soms vraagt de rechter zelfs aan kinderen die jonger dan twaalf jaar zijn wat ze vinden.

Maar het verdrag zorgt voor meer. Als een kind het niet eens is met bijvoorbeeld de omgangsregeling, mag het een brief aan de kinderrechter sturen. Er zijn zelfs speciale kinderrechtswinkels die daarbij helpen. http://www.kinderrechtswinkel.nl/ Sinds februari 2011 is er in Nederland ook een kinderombudsman die over de belangen van kinderen waakt. http://www.dekinderombudsman.nl/

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.