Het Juridisch Loket 's-Hertogenbosch krijgt Geldloket

vrijdag 10 februari 2012

‘s-Hertogenbosch, 10 februari 2012 – Het Juridisch Loket in Den Bosch opent in mei 2012 voor een jaar een aparte balie voor gratis voorlichting over geldzaken. Wijzer in geldzaken bekijkt met deze pilot of er behoefte is aan een Geldloket waar burgers vragen kunnen stellen over hun financiën.

In de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch komt als proef gedurende een jaar een aparte balie van het Geldloket. Hier krijgen burgers gratis voorlichting en praktische assistentie bij vragen over hun geldzaken. Centrale thema’s zijn: “regel je pensioen”, “uit elkaar gaan”, “huren of kopen?” en “rondkomen”. Minister De Jager kondigde deze pilot eerder aan tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het doel van de proef is te kijken of er bij consumenten behoefte is aan een balie voor vragen over geldzaken. Daarnaast wordt er bekeken wat de beste manier hiervoor is. Jan Albert Waal, algemeen directeur: “Het Juridisch Loket geeft gratis onafhankelijk juridisch advies op 30 plaatsen in Nederland. Dagelijks merken we dat de juridische vragen van onze klanten een financieel raakvlak hebben. Ik ben verheugd dat wij de pilot in Den Bosch uitvoeren want hulp bij geldzaken is een logische aanvulling op wat we al jaren goed doen.” 

Wijzer in geldzaken is initiatiefnemer van de pilot met het Geldloket. De taak van een Geldloket is om iedereen op weg te helpen die vragen heeft over geldzaken en daarover meer informatie wil hebben. Het Juridisch Loket heeft de kennis in huis om deze proef met het Geldloket te kunnen draaien. Zo is er veel kennis aanwezig over pensioenen, scheiden en huren of kopen. Daarnaast werkt het Juridisch Loket nauw samen met plaatselijke instanties, zoals schuldhulpverlening of Sociaal Raadslieden, waarnaar kan worden doorverwezen. Financieel advies of schuldhulpverlening zal de geldbalie bij het Juridisch Loket niet geven.

Let op:

De pilot met het Geldloket is in juni 2013 afgerond. Op basis van de resultaten is besloten de Geldloketten vooralsnog niet landelijk uit te rollen. Het Geldloket in het Juridisch Loket Den Bosch is opgeheven. Voor vragen over geldzaken kunt u terecht op www.wijzeringeldzaken.nl en www.nibud.nl.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.