Gestopt met je studie? Denk aan je OV-studentenkaart!

vrijdag 13 december 2013

Was je studie niet de juiste keuze en ben je gestopt? Lees hier de tips van het Juridisch Loket en voorkom een boete voor je OV-studentenkaart.

Geen recht meer OV-studentenkaart 
Klaar met je studie of heb je om een andere reden geen recht meer op een OV-studentenkaart? Stop zo snel mogelijk de OV-studentenkaart. Op de website van DUO staat hoe je dit moet doen. Check binnen een week zelf online of de OV-studentenkaart is stopgezet.

Boete
Heb je geen recht meer op een OV-studentenkaart? Regel de stopzetting uiterlijk vijf werkdagen van de eerstvolgende maand. Eindigt jouw recht op de OV-studentenkaart in december? Dan moet je 8 januari 2014 de kaart hebben opgezegd. 

Ben je te laat of vergeten je kaart te stoppen? Dan krijg je een boete van € 97,- per halve kalendermaand.

Bezwaar
Krijgt je onterecht een boete? Neem dan eerst contact op met DUO. Kom je er met DUO niet uit? Maak dan bezwaar. Je hebt maar zes weken de tijd voor het indienen van een bezwaarschrift.  Doe dit op tijd. Tegen aanmaningen, dwangbevelen of acceptgiro's kun je namelijk geen bezwaar maken. 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.