Rechtshulp waarmee u vooruit kunt

Het Juridisch Loket geeft rechtshulp bij juridische vragen. Dat doen wij gratis. Vanuit 30 vestigingen staan onze 250 juristen voor u klaar om u via de website, de telefoon of een afspraak informatie en praktische tips te geven.

Bel ons

Heeft u een juridische vraag? Voor een antwoord belt u met onze deskundige juristen op 0900 - 80 20 (€ 0,25 p/m). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

Bezoek ons

U kunt ook langskomen voor een juridisch advies. Kijk voor de bezoekadressen van de vestigingen bij 'Bezoek een vestiging' aan de rechterzijde van deze pagina.

Vestiging Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Alkmaar     09.00 - 11.00 uur    
Almelo       14.00 - 16.00 uur  
Almere   14.00 - 16.00 uur   09.00 - 11.00 uur  
Amersfoort   09.00 - 11.00 uur      
Amsterdam 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur  
Arnhem 09.00 - 11.00 uur      

09:00 - 11:00 uur

Assen       09.00 - 11.00 uur  
Breda 14.00 - 16.00 uur     09.00 - 11.00 uur  
Den Bosch   09.00 - 11.00 uur   14.00 - 16.00 uur  
Den Haag 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur

09:00 - 11:00 uur

Dordrecht 14.00 - 16.00 uur     09.00 - 11.00 uur  
Eindhoven

14.00 - 16.00 uur

    09.00 - 11.00 uur  
Emmen   14.00 - 16.00 uur      
Enschede 09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur    
Groningen 09.00 - 11.00 uur    

09.00 - 11.00 uur

 
Haarlem   09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur  
Heerlen   14.00 - 16.00 uur    

09:00 - 11:00 uur
Let op: op vrijdag 4 november 2016 is het Juridisch Loket Heerlen gesloten

Leeuwarden   09.00 - 11.00 uur      
Leiden     14.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 uur  
Lelystad   14.00 - 16.00 uur      
Maastricht       14.00 - 16.00 uur  
Middelburg     09.00 - 11.00 uur    
Nijmegen       09.00 - 11.00 uur  
Roermond     14.00 - 16.00 uur Let op: tijdelijk aan de
Bredeweg 239d (medisch Centrum)
   
Rotterdam 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur Inloopspreekuur van woensdag 26 oktober is verplaatst naar donderdag 27 oktober (in verband met omstandigheden) 09.00 - 11.00 uur

09:00 - 11:00 uur

Tilburg   09.00 - 11.00 uur    

09:00 - 11:00 uur

Utrecht  

09:00 - 11:00 uur

   

09:00 - 11:00 uur

Zaandam 14.00 - 16.00 uur        
Zutphen     14.00 - 16.00 uur    
Zwolle     14.00 - 16.00 uur  

 

Videospreekuur Apeldoorn

Op het gemeentehuis van Apeldoorn houdt het Juridisch Loket elke donderdag van 14.00 - 15.30 uur videospreekuur. Bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak.

Uw mening telt...                                   

Klachten                                    

Heeft u opmerkingen en/of suggesties over de website? Wij horen dat graag! Mail de webredactie op webredactie@juridischloket.nl. Juridische vragen gericht aan dit e-mailadres worden niet beantwoord.

Bent u ontevreden over een dienst van het Juridisch Loket? Heeft u een klacht over een door het Juridisch Loket verleend advies of juridische dienst? Meld dit dan eerst telefonisch of aan de balie bij het Juridisch Loket zelf. Wij zoeken dan direct een oplossing voor u.

Lukt dit niet, of blijft u ontevreden? Vul dan het dit klachtenformulier (pdf) in. Uw klacht wordt behandeld door het hoofdkantoor van het Juridisch Loket.

Let op: u kunt géén klacht indienen over het beleid van het Juridisch Loket, zoals o.a. de bereikbaarheid en de telefoonkosten. Lees meer over onze klachtenprocedure in onze klachtenfolder (pdf).

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.