Logo
Cookie Privacy

Willemijn van Helden en Rob Janssen nieuwe bestuurders

Willemijn van Helden en Rob Janssen worden het nieuwe collegiale bestuur van het Juridisch Loket. Op 1 januari 2022 nemen zij het stokje over van interim-bestuurder Sjef van Gennip.

Reinier van Zutphen, voorzitter van de raad van toezicht: “We zijn heel blij dat er twee kundige en enthousiaste bestuurders zijn gevonden die het Juridisch Loket de komende jaren gaan leiden. In de aanloop naar het nieuwe stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand in 2024, zet het Juridisch Loket in op een koers om nog meer kwetsbare burgers langs meerdere kanalen te ondersteunen bij hun juridische vragen."

"Met Willemijn en Rob is de organisatie verzekerd van een sterk bestuur dat deze ontwikkelagenda, in nauwe samenwerking met de professionals van het Juridisch Loket en ketenpartners in het sociaal (-juridisch) en gemeentelijk domein, verder zal vormgeven."

Willemijn van Helden

Willemijn van Helden is sinds 2018 directeur onderzoek en lid van het managementteam van de Algemene Rekenkamer. Daar geeft zij leiding aan een van de onderzoeksdirecties en is ze verantwoordelijk voor onderzoek op de terreinen van sociale zaken en werkgelegenheid, volksgezondheid, welzijn en sport en onderwijs cultuur en wetenschap.

Van 2008 tot 2017 vervulde Willemijn diverse functies bij de Nationale ombudsman. Zij leidde onderzoeken naar structurele problemen waar burgers tegenaan lopen en was teamleider van de afdeling Werk en Inkomen. Vanuit die laatste rol was zij onder meer betrokken bij het onderzoek ‘Geen powerplay maar fair play’ naar de rol van de Belastingdienst, in wat later de Toeslagenaffaire is gaan heten.

Ook werkte Willemijn bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het College Bescherming Persoonsgegevens, tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens.

Willemijn: “Ik heb ontzettend veel zin om bij het Juridisch Loket aan de slag te gaan. Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat mensen in een kwetsbare positie op weg geholpen worden als zij een probleem hebben. Daar zijn de medewerkers van het Juridisch Loket dag in dag uit mee bezig.”

Rob Janssen

Rob Janssen is momenteel directeur Bedrijfsvoering en Operations en tevens bestuurslid bij het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Oost-Nederland. Met de overstap naar het Juridisch Loket laat Rob een carrière van 33 jaar bij het OM achter zich.

Het professionaliseren van processen en bedrijfsvoering vormen een rode draad in zijn loopbaan. Vanaf 1998 vervulde hij meerdere rollen op directieniveau voor regionale en landelijke OM-onderdelen. In 2006 richtte hij het centrale Shared Service Center voor het OM op.

Ook was hij als concerndirecteur verantwoordelijk voor diverse investeringsprogramma’s onder de vlag ‘Nederland Veiliger’ (vanuit kabinet Rutte I) en programma’s als Besturing en Bekostiging OM, Zicht op Zaken (n.a.v. Rekenkamerrapport prestaties in de strafrechtketen) en het vernieuwingstraject OM2020.

Rob: “De opgave om met elkaar toegankelijk, deskundig, onafhankelijk én verbindend te zijn voor kwetsbare burgers, spreekt mij aan en ik voel mij daarmee verbonden. Professioneel handelen, duurzaam samenwerken en elkaar zekeren zijn voor mij kernwaarden in mijn bestuurlijke taak.”

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de Galan Groep en opengesteld via meerdere externe kanalen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven