Logo
Cookie Privacy

Kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt huurverlaging aanvragen als u meer dan de maximale huurprijs betaalt. U kunt ook huurverlaging krijgen als uw inkomen daalt. Of als de verhuurder de woning slecht onderhoudt. Deze regels gelden alleen voor sociale huurwoningen.

Huurverlaging aanvragen

U kunt huurverlaging aanvragen als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • Uw huur is hoger dan de maximale huurprijs die uw verhuurder mag vragen.

  • U kreeg een 'inkomensafhankelijke huurverhoging', maar daarna daalde uw inkomen.

  • Uw huurwoning heeft gebreken.

  • U heeft recht op huurverlaging voor lage inkomens in 2023.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Mijn huur is te hoog
Mijn inkomen daalde na 'inkomensafhankelijke huurverhoging'
Mijn huurwoning heeft gebreken
Ik heb recht op huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Mijn huur is te hoog

Voor iedere sociale huurwoning geldt een maximale huurprijs. Dat is het hoogste bedrag dat de verhuurder aan huur mag vragen. Met de huurprijscheck maakt u een schatting van de maximale huur van uw woning.

In uw huurcontract staat de huurprijs van uw woning. Is dit hoger dan het bedrag uit de huurprijscheck? Dan kunt u huurverlaging aanvragen.

Aanvragen binnen 6 maanden

Wilt u in de eerste 6 maanden van uw huurcontract huurverlaging aanvragen? Ga dan in gesprek met uw verhuurder of stuur een brief. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging gebruiken.

Als uw verhuurder niet meewerkt, kunt u huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie verlaagt uw huur dan tot de maximale huurprijs. Dat gebeurt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat uw huur wordt verlaagd vanaf de startdatum van uw contract. Te veel betaalde huur krijgt u terug.

Let op

Heeft u een tijdelijk huurcontract voor een zelfstandige woning? Vraag dan binnen 6 maanden na het einde van uw contract huurverlaging. U krijgt de te veel betaalde huur terug vanaf de start van uw contract.


Aanvragen na 6 maanden

Wilt u na 6 maanden huurverlaging aanvragen? Dan moet u eerst uw verhuurder een brief sturen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging. U moet in uw brief een startdatum voorstellen voor de nieuwe huurprijs. Die datum moet over minstens 2 maanden zijn.

Gaat uw verhuurder niet akkoord? Vraag dan huurverlaging aan bij de Huurcommissie. Doe dit binnen 6 weken na de startdatum die u voorstelde in uw brief. De Huurcommissie bepaalt vanaf wanneer u de te veel betaalde huur terugkrijgt. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn inkomen daalde na 'inkomensafhankelijke huurverhoging'

Kreeg u een 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? En ging uw inkomen daarna omlaag? Dan kunt u de huurverhoging terugdraaien. 

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging bovenop uw normale huurverhoging. De extra verhoging kreeg u omdat u een hoog inkomen had.

Gebruik onze voorbeeldbrief huurverlaging om de verhoging terug te draaien. Dit kan alleen voor de huurverhogingen van de laatste 3 jaar. In uw brief moet u een startdatum voorstellen voor de nieuwe huurprijs. Die datum moet over minstens 2 maanden zijn. Wilt u bijvoorbeeld dat de lagere huur ingaat op 1 juni? Zorg dan dat uw verhuurder vóór 1 april uw brief ontvangt.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen. 

Tijdelijke huurkorting

Daalde uw inkomen en heeft u moeite om de huur van uw zelfstandige woning te betalen? Dan kunt u uw verhuurder om een tijdelijke huurkorting vragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging.

De huurkorting is voor minimaal 1 maand en maximaal 3 jaar. U heeft dan de tijd om te zorgen voor meer inkomen of een andere woning. De verhuurder beslist of hij u huurkorting geeft of niet. Hij is dit niet verplicht.

De huurkorting kan bestaan uit huurverlaging of huurbevriezing. Bij huurbevriezing mag de huurprijs tijdelijk niet omhoog.

Einde huurkorting

Als de tijdelijke huurkorting stopt, kiest de verhuurder welke huurprijs u vanaf dan moet betalen:

  • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting

  • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting plus de huurverhoging die u anders had gekregen

  • dezelfde huurprijs als tijdens de huurkorting

Let op

Uw huur mag na de tijdelijke huurkorting niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens van dat jaar.

Korting bij start huurcontract

U kunt ook aan het begin van uw huurovereenkomst een huurkorting van maximaal 3 jaar afspreken. U vraagt de verhuurder dan of u de eerste 3 jaar minder hoeft te betalen dan de huurprijs in het huurcontract. In deze 3 jaar gaat u in stapjes naar de echte huurprijs van de woning.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn huurwoning heeft gebreken

Heeft uw huurwoning gebreken, zoals lekkages of slecht onderhoud? Meld dit dan bij uw verhuurder en vraag of hij de gebreken wil oplossen. Als uw verhuurder de problemen niet oplost, vraagt u huurverlaging aan bij de Huurcommissie.

Huurt u een vrije sector woning?

Als u een woning huurt in de vrije sector, kunt u geen huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. Hiervoor moet u naar de rechter. Een advocaat is daarbij niet verplicht, maar wel verstandig.

U kunt wel naar de Huurcommissie voor advies over huurverlaging bij gebreken. Dit kan alleen als in uw contract staat dat u bij meningsverschillen advies mag vragen aan de Huurcommissie. Of als u dit heeft afgesproken met uw verhuurder.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb recht op huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Huurt u een sociale huurwoning van een woningbouwvereniging en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u sinds 1 juli 2023 recht op huurverlaging. Uw huurprijs wordt maximaal € 575 per maand. Uw woningbouwvereniging moest dit voor u regelen.

Heeft u geen bericht gekregen van uw woningbouwvereniging? Vraag dan zelf de huurverlaging aan.

Zelf huurverlaging aanvragen

U kunt uw woningbouwvereniging om huurverlaging vragen als:

U kunt de huurverlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. Neem hiervoor contact op met uw woningbouwvereniging of kijk op hun website.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u binnen 3 weken een reactie van uw woningbouwvereniging. Heeft u recht op huurverlaging? Dan staat in deze reactie ook wat uw nieuwe, lagere huurprijs wordt. U betaalt de lagere huurprijs vanaf de eerste dag van de tweede maand na uw aanvraag.

Voorbeeld
U vraagt op 10 oktober 2023 huurverlaging aan. Uw woningbouwvereniging stuurt u op 30 oktober 2023 een reactie met daarin de nieuwe huurprijs. U krijgt vanaf 1 december 2023 huurverlaging.

Komt u er met de woningbouwvereniging niet uit?

Reageert uw woningbouwvereniging niet binnen 3 weken op uw aanvraag? Of gaan zij niet akkoord? Neem dan binnen 9 weken na uw aanvraag contact op met de Huurcommissie.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven