Logo
Cookie Privacy

Waar moet ik op letten bij een huurcontract?

In uw huurcontract staan afspraken over uw woning of kamer. Bijvoorbeeld hoeveel huur u betaalt en hoe lang u in de woning mag blijven. Controleer uw huurcontract voordat u het ondertekent. Of als u problemen heeft met uw verhuurder.

In uw huurcontract staan belangrijke afspraken

In uw huurcontract staan de belangrijkste afspraken over uw woning. Bijvoorbeeld over uw huurprijs en of u uw contract kunt stoppen. Lees het contract goed voordat u het ondertekent. Of als u een probleem heeft met uw verhuurder.

Wilt u iets aanpassen?

Bent u het niet eens met een regel in uw huurcontract? Dan kunt u uw verhuurder vragen om dit aan te passen. Soms is een afspraak in uw huurcontract niet geldig. Zelfs als u het huurcontract al heeft ondertekend.

Houdt de verhuurder zich niet aan de regels?

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u terecht bij het meldpunt voor huurproblemen van uw gemeente. Bijvoorbeeld als uw verhuurder u geen schriftelijke huurovereenkomst geeft of onterechte servicekosten vraagt.

Let op

Huurt u geen woning, maar bijvoorbeeld een garage, stacaravan of auto? Dan gelden andere regels. Vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering. Of neem contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Dit staat in uw huurcontract

De naam van de huurder en verhuurder

In uw huurcontract staat de naam van de:

 • huurder

 • verhuurder. Dit is meestal een woningbouwvereniging, een persoon of een bedrijf.

Kloppen de namen in het contract niet? Vraag uw verhuurder dan om dit aan te passen.

Als u niet alleen woont

Woont u niet alleen? Dan gelden de afspraken in het contract voor alle medehuurders. U bent alleen medehuurder als:

 • uw naam in het contract staat. Of:

 • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met degene die in het contract staat. U bent geen medehuurder als u samenwoont. Ook niet met een samenlevingscontract.

Bent u geholpen met deze informatie?

Uw huurprijs

In uw huurcontract staat wat u betaalt voor uw woning of kamer, en wanneer u moet betalen. Bijvoorbeeld op de 1e dag van de maand.

Meestal bestaat de huurprijs uit kale huur en servicekosten en/of kosten voor gas, water en licht. Soms heeft u een all-in huurprijs.

Huurt u een sociale huurwoning of kamer? Dan mag uw huur niet hoger zijn dan de maximale huurprijs.

U kunt huurverhoging krijgen

Uw verhuurder mag 1 keer per jaar de kale huur verhogen. Hij moet zich wel aan de regels voor huurverhoging houden. Als hij dat niet doet, kunt u bezwaar maken.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw verhuurder de huur alleen verhogen als dat in uw huurcontract of algemene voorwaarden staat.

Let op

Wil uw verhuurder de servicekosten en/of de kosten voor gas, water en licht verhogen? Dan gelden andere regels.

Bent u geholpen met deze informatie?

Soms heeft u extra kosten

Naast de huur moet u soms extra kosten betalen aan uw verhuurder. Zoals borg of gemeentelijke belastingen.

Borg

Een verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen. Heeft u meer dan 2 maanden borg betaald? Of wil uw verhuurder de woning alleen aan u verhuren als u meer dan 2 maanden borg betaalt? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Let op

Begon uw huurcontract vóór 1 juli 2023? Dan mocht uw verhuurder maximaal 3 maanden borg vragen.

Sleutelgeld en bemiddelingskosten

Uw verhuurder mag alleen extra kosten vragen als u daar iets voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld een naamplaatje bij uw voordeur. Uw verhuurder mag geen geld vragen voor het maken van het huurcontract. En u hoeft geen sleutelgeld te betalen.

Kreeg u de woning via een makelaar? Dan mag de makelaar alleen bemiddelingskosten vragen als hij voor u op zoek ging naar deze woning. Heeft u de woning zelf gevonden? Dan hoeft u geen bemiddelingskosten te betalen.

Gemeentelijke belastingen

Soms moet u gemeentelijke belastingen betalen aan uw verhuurder. Zoals rioolheffing of waterschapsbelasting.

Let op

U hoeft nooit ‘onroerendzaakbelasting’ (OZB) te betalen aan uw verhuurder. Ook niet als in uw huurcontract staat van wel.

Heeft u vragen over de kosten in uw contract? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wanneer stopt uw huurcontract?

In uw huurcontract staat de begindatum van de huur. En of u een tijdelijk of vast huurcontract heeft. Huurt u van een woningbouwvereniging? Dan heeft u meestal een vast huurcontract.

Twijfelt u of u een tijdelijk of vast huurcontract heeft? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekering. Of neem contact op met een van onze juristen.

Kunt u het huurcontract opzeggen?

Of u het contract kunt opzeggen, hangt af van uw huurcontract. Voor een tijdelijk huurcontract gelden andere regels dan voor een vast huurcontract.

Heeft u een tijdelijk huurcontract?

Als u een tijdelijk huurcontract heeft:

 • kunt u meestal voor de einddatum opzeggen. Uw verhuurder kan dit niet.

 • stopt de huur op de einddatum. Uw verhuurder hoeft uw tijdelijke huurcontract niet te verlengen. Hij moet u wel op tijd laten weten of hij uw contract wel of niet verlengt.

Heeft u een vast huurcontract?

Als u een vast huurcontract heeft:

 • kunt u de huur opzeggen wanneer u wilt. U moet zich wel houden aan de opzegtermijn. Spreekt u in uw contract af dat u minimaal een bepaalde periode huurt, bijvoorbeeld 1 jaar? Dan kunt u het eerste jaar de huur niet opzeggen.

 • kan uw verhuurder de huur niet zomaar opzeggen. Dat mag alleen met een geldige reden. Bijvoorbeeld als u een grote huurachterstand heeft.

Let op

Bent u onderhuurder en stopt het huurcontract van de hoofdhuurder? Dan gelden soms andere regels.

Bent u geholpen met deze informatie?

Andere regels in uw huurcontract

In uw huurcontract staan vaak nog meer regels. Bijvoorbeeld dat u:

 • de woning niet mag onderverhuren

 • niet mag samenwonen

 • een boete moet betalen als u zich niet aan de regels houdt

 • de woning niet mag veranderen

Deze regels zijn niet altijd geldig

De regels in uw huurcontract zijn niet altijd geldig. Zelfs niet als u het contract ondertekend heeft. Bijvoorbeeld als in uw contract staat dat u niet mag samenwonen, terwijl uw huis groot genoeg is. Of dat u niets mag veranderen aan de woning, ook geen kleine dingen.

Bent u het niet eens met een van de regels in uw huurcontract? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekering. Of neem contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Soms gelden algemene voorwaarden

Soms zijn er algemene voorwaarden waar uw verhuurder en u zich aan moeten houden. Dit zijn regels over bijvoorbeeld onderhoud, servicekosten en schade in de woning. Algemene voorwaarden heten ook wel ‘algemene bepalingen’.

De algemene voorwaarden gelden alleen als:

 • in uw huurcontract staat dat er algemene voorwaarden zijn

 • uw verhuurder u een kopie van de algemene voorwaarden geeft voordat u het huurcontract tekent

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Goed om te weten

Soms krijgt u bij uw huurcontract een omschrijving van de woning. Dit heet een ‘opnamestaat’. Hierin staat hoe uw woning eruitziet aan het begin van uw huurcontract. Bijvoorbeeld dat de muren wit zijn en er geen behang op zit.

Krijgt u bij uw huurcontract geen opnamestaat? Vraag daar dan om bij uw verhuurder. Zo weet u hoe u de woning moet opleveren als uw huurcontract stopt. Uw verhuurder is niet verplicht om u een opnamestaat te geven.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Huur ik een sociale huurwoning of een woning in de vrije sector?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven