Logo
Cookie Privacy

Wanneer krijg ik een ziektewetuitkering?

Bent u ziek en heeft u geen werkgever meer? Dan kunt u een ziektewetuitkering aanvragen. UWV beslist of u hier recht op heeft.

Kies uw situatie:

Ik heb werk
Ik krijg ontslag tijdens mijn proeftijd
Ik heb een oproepcontract
Mijn tijdelijke contract loopt af
Ik heb een uitzendcontract
Ik krijg ontslag om bedrijfseconomische redenen
Ik heb zelf ontslag genomen
Ik krijg een WW-uitkering
Ik heb een bijstandsuitkering

Ik heb werk

Heeft u een contract bij uw werkgever en bent u ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als u ziek wordt. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u werkt als oproepkracht of uitzendkracht.

Bent u ziek door uw zwangerschap? Dan heeft u wel recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever vraagt deze voor u aan. U krijgt de uitkering via uw werkgever betaald.

Wil uw werkgever uw contract beëindigen terwijl u ziek bent? Dat kan niet zomaar. Vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. Of neem contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik krijg ontslag tijdens mijn proeftijd

Krijgt u ontslag in uw proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u vaak recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden bij UWV op uw laatste werkdag. Uw ziektewetuitkering wordt dan automatisch aangevraagd.

Let op

Uw werkgever mag u in de proeftijd ontslaan als u ziek bent. Maar uw ziekte mag niet de reden zijn van het ontslag.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een oproepcontract

Bent u oproepkracht? Dan moet uw werkgever soms salaris doorbetalen als u ziek wordt. Dit hangt af van het soort contract dat u heeft.

  • Bij een min-maxcontract heeft u recht op salaris van uw werkgever over het minimaal aantal uren.

  • Bij een nulurencontract heeft u geen recht op salaris tijdens ziekte. Bent u langer dan 3 maanden in dienst? Dan kunt u wel salaris vragen over het gemiddeld aantal uren dat u werkte voordat u ziek werd.

Hoeft uw werkgever uw salaris niet door te betalen? Of eindigt uw oproepcontract? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn tijdelijke contract loopt af

Stopt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst terwijl u ziek bent? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever meldt u ziek uit dienst bij UWV op uw laatste werkdag. Uw ziektewetuitkering wordt dan automatisch aangevraagd.

Werd u ziek binnen 4 weken na afloop van uw contract? Ook dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een uitzendcontract

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Dan hangt het af van uw uitzendbureau en uw contract of u recht heeft op een ziektewetuitkering.

Uitzendbureau is lid van ABU of NBBU

Is het uitzendbureau waarvoor u werkt lid van de ABU of NBBU? Dan betaalt het uitzendbureau tot het einde van uw contract uw loon door als u ziek bent.

Bent u nog ziek op de laatste dag van uw contract? Dan kunt u bij UWV een ziektewetuitkering aanvragen. Die is 70% van uw loon. Het uitzendbureau vult uw ziektewetuitkering het eerste ziektejaar aan tot 90% van uw dagloon. En het tweede jaar tot 80%.

Uitzendbureau is geen lid van de ABU of NBBU

Is uw uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Dan stopt bij ziekte uw contract als u een uitzendbeding heeft. Het bedrijf waar u werkt moet u laten weten dat uw opdracht stopt. U kunt dan bij UWV een ziektewetuitkering aanvragen. Uw ziektewetuitkering is meestal 70% van uw loon.

Staat er geen uitzendbeding in uw contract? Dan wordt u als u ziek bent doorbetaald zolang uw contract loopt. U heeft geen recht op een ziektewetuitkering.

Let op

Heeft u een vast contract bij uw uitzendbureau? Dan moet het uitzendbureau u 2 jaar doorbetalen als u ziek bent. Het maakt niet uit of uw uitzendbureau wel of niet lid is van de ABU of NBBU. U kunt geen ziektewetuitkering aanvragen. 


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik krijg ontslag om bedrijfseconomische redenen

U heeft recht op een ziektewetuitkering als u ziek wordt na de aanvraag van uw bedrijfseconomisch ontslag.

Was u al ziek voordat uw werkgever uw bedrijfseconomisch ontslag aanvroeg bij UWV of de ontslagcommissie? Dan heeft u alleen recht op een ziektewetuitkering als:

  • het bedrijf waar u werkt sluit

  • u korter dan 2 jaar ziek bent 

Let op

Zet geen handtekening onder een ontslagvoorstel als u ziek bent. U heeft dan mogelijk geen recht op een ziektewetuitkering. 


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb zelf ontslag genomen

Nam u zelf ontslag en bent u ziek? Dan heeft u meestal geen recht op een ziektewetuitkering.

Heeft u helemaal geen inkomen? Dan heeft u soms recht op bijstand.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik krijg een WW-uitkering

Krijgt u een WW-uitkering en bent u ziek? Dan houdt u tijdens de eerste 13 weken ziekte uw WW-uitkering. U moet zich ook houden aan uw plichten voor de WW, zoals de sollicitatieplicht.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. UWV beslist of u ziek bent.

Let op

Als u ziek bent, moet u dit melden bij UWV. Geef uw ziekmelding uiterlijk op uw tweede ziektedag door aan UWV.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een bijstandsuitkering

Ontvangt u van uw gemeente een bijstandsuitkering en bent u ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewetuitkering van UWV.

Als u ziek bent, moet u dit melden bij de gemeente. Als u door uw ziekte niet kunt zoeken naar betaald werk, kan de gemeente u vrijstellen van deze plicht. U hoeft dan tijdelijk niet te zoeken naar betaald werk.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat is de hoogte en duur van mijn ziektewetuitkering?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven