Logo
Cookie Privacy

Kan ik een pgb aanvragen?

Voor sommige zorg of begeleiding kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Dit is een bedrag waarmee u zelf zorg koopt. Hiervoor moet u laten zien dat u goed met het geld om kunt gaan. En dat u weet welke zorg u nodig heeft.

Kies uw situatie:

Ik heb thuis hulp of begeleiding nodig
Ik heb 24 uur per dag zorg nodig
Ik heb thuis verpleging nodig
Mijn kind heeft verzorging of begeleiding nodig

Ik heb thuis hulp of begeleiding nodig

Heeft u in het dagelijks leven hulp of begeleiding nodig? En bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u hulp vragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • hulp in het huishouden

 • dagbesteding

 • opvang

 • aanpassingen aan uw woning of auto

 • vervoer, zoals een rolstoel of abonnement op de bus

 • hulp bij dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen

Heeft u volgens de gemeente recht op deze hulp? Dan regelt de gemeente hulp en begeleiding voor u. Wilt u deze zorg zelf kiezen? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden pgb

Met een pgb kunt u zelf kiezen welke hulp of begeleiding u koopt. U kiest bijvoorbeeld zelf welke rolstoel u neemt, of wie u helpt bij het huishouden.

U kunt een pgb krijgen als u:

 • goed met geld om kunt gaan, of iemand heeft die dit voor u doet

 • zelf goede en veilige zorg kunt regelen

 • kunt uitleggen waarom u de zorg liever zelf regelt

De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet en een pgb krijgt. U mag de zorg dan zelf regelen. De gemeente beslist ook voor hoeveel uren u een pgb krijgt. 

Zorgovereenkomst

U krijgt het geld uit uw pgb niet zelf. De gemeente geeft de SVB de opdracht om de zorg die u koopt te betalen. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst sluiten met de persoon of organisatie die u helpt. In de zorgovereenkomst spreekt u af welke zorg u krijgt en hoeveel u daarvoor betaalt. U kunt zorgovereenkomsten sluiten met professionele zorgverleners of met familie.

Krijgt u een pgb? En koopt u duurdere zorg dan de gemeente zou doen? Dan betaalt u zelf de extra kosten.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor uw zorg of pgb. Deze is maximaal € 19 per maand. U krijgt een brief van het CAK met daarin het bedrag aan eigen bijdrage dat u moet betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb 24 uur per dag zorg nodig

U kunt zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz) als u de hele dag zorg of controles nodig heeft. U vraagt eerst een ‘indicatie’ aan bij het CIZ. U krijgt dan een document waarin het CIZ beslist wat voor zorg u nodig heeft en hoeveel. Het CIZ stuurt dit document naar het zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor beslist of u zorg krijgt en regelt de zorg voor u. Wilt u de zorg liever zelf regelen? Dan kunt u een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Voorwaarden pgb

U kunt het pgb aanvragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor voert met u een ‘bewustekeuzegesprek’. In dit gesprek vertelt u hoe u de zorg gaat regelen en waarom u een pgb wilt. Het zorgkantoor vertelt wat uw rechten en plichten zijn bij een pgb.

Als u het pgb krijgt:

 • schrijft u een budgetplan, hierin staat welke zorg u wilt kopen

 • sluit u zorgovereenkomsten met uw zorgverleners

 • maakt u een zorgbeschrijving. Hierin staan de afspraken met uw zorgverlener.

U kunt een zorgovereenkomst sluiten met een professionele zorgverlener of een familielid.

De SVB controleert uw zorgovereenkomsten en betaalt uw zorgverleners. U krijgt het geld van het zorgkantoor niet zelf.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de zorg of het pgb een eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb thuis verpleging nodig

Heeft u thuis verpleging nodig? Dan kunt u dit aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Wilt u zelf verpleging kiezen? Dan kunt u bij de zorgverzekeraar een pgb aanvragen.

Verpleging thuis vraagt u eerst aan bij uw wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld als u:

 • thuis zorg nodig heeft die alleen een verpleegkundige kan geven
 • medicijnen krijgt via een infuus
 • hulp wilt voor een kind dat medische zorg nodig heeft
 • palliatieve terminale zorg krijgt

Uw wijkverpleegkundige onderzoekt uw situatie en schrijft een ‘indicatie’. Dit is een document waarin staat welke zorg u nodig heeft volgens de wijkverpleegkundige.

Uw zorgverzekeraar beslist of en hoeveel zorg u krijgt.

Voorwaarden pgb

Wilt u de verpleging zelf regelen? Dan schrijft u een budgetplan voor uw zorgverzekeraar. Hierin vertelt u welke zorg u gaat kopen. Uw zorgverzekeraar beslist of u een pgb krijgt en hoeveel.

U krijgt alleen een pgb als een thuiszorginstelling u niet kan helpen. Een thuiszorginstelling helpt u met uw eigen verzorging of uw huishouden op vaste tijden. Dat de thuiszorginstelling u niet kan helpen kan meerdere redenen hebben:

 • U heeft thuis zorg nodig, maar ook buiten de deur. Bijvoorbeeld op uw werk.
 • U heeft zorg nodig op tijden dat de thuiszorg niet werkt.
 • U heeft zorg nodig op wisselende tijden. Of de zorgverlener moet ieder moment kunnen komen.
 • Alleen zorgverleners die u kent, kunnen u helpen.

U krijgt het pgb niet zelf. U kunt de rekeningen van uw zorg naar de zorgverzekeraar sturen. Die betaalt uw zorgverleners.

Heeft u een zorgovereenkomst met een zelfstandige zorgverlener of een familielid? Dan kunt u er ook voor kiezen om de administratie te laten doen door de SVB. De SVB zorgt ervoor dat uw zorgverlener betaald wordt door uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor zorg en pgb vanuit uw zorgverzekering betaalt u eerst de wettelijke eigen bijdrage. Dat is minimaal €385.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn kind heeft verzorging of begeleiding nodig

Heeft uw kind van onder de 18 jaar een handicap of geestelijk probleem? Dan kunt u jeugdhulp vragen bij uw gemeente. De gemeente beslist of uw kind hulp krijgt. Een jeugdarts bepaalt welke hulp uw kind nodig heeft.

Beslist de gemeente dat uw kind hulp nodig heeft? Dan regelt uw gemeente deze zorg. Wilt u zelf kiezen welke zorg uw kind krijgt? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden pgb

Vraagt u een pgb aan bij de gemeente? Dan controleert uw gemeente:

 • waarom zorg via de gemeente niet bij uw kind past
 • of uw kind unieke en passende zorg nodig heeft
 • of de zorg die u koopt veilig en geschikt is

U sluit een zorgovereenkomst met de persoon of organisatie die zorg levert. Dit kan een professionele zorgverlener zijn of een familielid. U spreekt af welke zorg uw kind krijgt en hoeveel u betaalt. De gemeente controleert de zorg die u koopt. U krijgt het geld van de gemeente niet zelf. De SVB betaalt de rekeningen van de zorgverlener die u heeft gekozen.

Eigen bijdrage

Voor jeugdhulp betaalt u meestal geen eigen bijdrage. Moet u voor uw kind iets aanpassen in de woning? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is maximaal €19 per maand.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven