Logo
Cookie Privacy

Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Krijgt u tijdens uw werk een ongeluk? Dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de schade die u heeft.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Ongeval tijdens werk

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever kan een ongeluk een bedrijfsongeval zijn. Krijgt u een ongeluk als u naar uw werk gaat, of terug naar huis? Dan is dat meestal geen bedrijfsongeval omdat het niet tijdens werktijd is.

Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn:

  • Een machine werkt niet goed, waardoor u gewond raakt.

  • U raakt overspannen door te hoge werkdruk, waar uw werkgever vanaf wist.

  • U glijdt uit over een gladde kantoorvloer.

Zorgplicht van de werkgever

Uw werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij:

  • moet zorgen voor een veilige werkplek

  • zoveel mogelijk moet voorkomen dat u ziek wordt, een ongeval krijgt, of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag

  • u moet uitleggen hoe u veilig werkt

  • moet controleren of u veilig werkt

Aansprakelijkheid van de werkgever

Gebeurt het bedrijfsongeval doordat uw werkgever zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden? Dan is hij aansprakelijk voor uw schade. U moet wel bewijzen dat u schade heeft. En dat dit komt door het bedrijfsongeval.

De werkgever is niet aansprakelijk als hij zijn zorgplicht is nagekomen. Of als de schade niet door het bedrijfsongeval komt.

Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt. De bewijslast ligt dan bij de werkgever.

Eigen schuld werknemer

Was het ongeval uw eigen schuld? Dan is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw schade.

Als werknemer bent u alleen aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat u vóór het ongeval risico’s nam. En u wist dat u risico’s nam of zou dat moeten weten.

Uw werkgever moet dit bewijzen. Dat is vaak lastig voor de werkgever. Uiteindelijk beslist de rechter of u het ongeluk veroorzaakte door opzet of bewust roekeloos gedrag.

Schade bij niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid kan ook gelden voor medewerkers die geen arbeidscontract hebben met de werkgever. Denk aan uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Ben ik aansprakelijk voor schade op mijn werk?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven