Logo
Cookie Privacy

Mag mijn werkgever loon inhouden of verrekenen?

Uw werkgever mag u minder loon betalen als hij nog geld van u krijgt. In de wet staat wat hij wel en niet mag verrekenen met uw salaris. Uw werkgever mag u niet te weinig salaris betalen. U moet minstens het minimumloon overhouden.

Minder salaris krijgen 

Uw werkgever mag minder loon betalen als hij nog geld van u krijgt. Maar zolang u nog voor hem werkt, mag hij niet alle bedragen verrekenen. Op het moment dat uw contract stopt, mag hij wel in 1 keer alles verrekenen wat hij nog van u krijgt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Loon verrekenen

Tijdens uw contract

Tijdens uw contract mag uw werkgever alleen deze bedragen met uw loon verrekenen:

  • een schadevergoeding, bijvoorbeeld als u expres uw werklaptop kapot maakt

  • een boete, bijvoorbeeld omdat u informatie over het bedrijf heeft gedeeld terwijl er een geheimhoudingsbeding in uw contract staat. Voor een boete mag uw werkgever nooit meer dan 10% van uw salaris afhalen.

  • een voorschot op uw loon. Bij een voorschot krijgt u uw loon of een deel ervan eerder dan anders. Een voorschot moet u van tevoren schriftelijk afspreken met uw werkgever.

  • te veel ontvangen loon. Maar uw werkgever kan loon dat hij te veel heeft betaald niet altijd terugvragen. Neem contact op met een van onze juristen voor meer informatie.

  • huur die u aan uw werkgever betaalt, voor bijvoorbeeld een woning of gereedschap. U moet dit van tevoren schriftelijk afspreken met uw werkgever.

Verrekent uw werkgever andere bedragen met uw loon? Vraag deze bedragen dan terug. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loonvordering.

Recht op minimumloon 

Uw werkgever mag niet uw hele loon gebruiken voor een verrekening. U moet minstens het minimumloon overhouden. Behalve als het om een voorschot op uw loon gaat. Dat mag uw werkgever altijd verrekenen.

Ligt er beslag op uw loon? 

Als er beslag op uw loon ligt, mag uw werkgever alleen het bedrag boven uw ‘beslagvrije voet’ van uw loon afhalen. Uw beslagvrije voet is het bedrag dat u moet overhouden om bijvoorbeeld uw huur en boodschappen van te betalen.

Let op

Is uw beslagvrije voet hoger dan het minimumloon? Dan mag uw werkgever alleen het bedrag boven uw beslagvrije voet verrekenen met uw loon. Dit geldt óók als er geen beslag op uw loon ligt.


Bent u geholpen met deze informatie?

Als uw contract stopt

Stopt uw contract binnenkort? Dan mag uw werkgever alle bedragen verrekenen die hij nog van u krijgt. Bijvoorbeeld studiekosten, een lening, of een boete omdat u het concurrentiebeding overtreedt.

Laatste loonstrook 

Uw werkgever verrekent de bedragen vaak bij de eindafrekening. Dit is de laatste loonstrook die u van uw werkgever krijgt. Hij moet u dan alles betalen waar u nog recht op heeft.

Ook bij de eindafrekening moet u minstens het minimumloon overhouden. Of uw beslagvrije voet, als die hoger is dan het minimumloon. Kan uw werkgever niet alles verrekenen wat hij nog van u krijgt? Dan stuurt hij u een losse rekening.

Minuren verrekenen 

Soms mag uw werkgever ook uw ‘minuren’ verrekenen met uw laatste loon. Minuren zijn uren die u niet heeft gewerkt maar die wel in uw contract staan. En die u betaald heeft gekregen. Uw werkgever mag minuren alleen inhouden van uw laatste loon als:

  • dit schriftelijk is afgesproken in uw contract of CAO

  • uw werkgever u niet genoeg kon inroosteren omdat u niet beschikbaar was.

Let op

U kunt alleen in de eerste 6 maanden van uw contract schriftelijke afspraken maken. Sprak u ná 6 maanden met uw werkgever af dat hij minuren mag verrekenen? Dan geldt deze afspraak in uw contract niet. De afspraken in uw CAO zijn wel altijd geldig.

Heeft uw werkgever ten onrechte minuren ingehouden? Vraag hem dan om uitbetaling van uw loon. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

Bent u geholpen met deze informatie?
Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn salaris niet of te laat betaalt?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven