Logo
Cookie Privacy

Hoe hoog moet mijn salaris zijn?

Meestal staat de hoogte van uw salaris in een cao. Geldt voor u geen cao? Dan bepaalt uw werkgever de hoogte van uw loon. Uw werkgever moet u in ieder geval het minimumloon betalen. Soms kunt u onderhandelen over de hoogte van uw salaris.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Hoogte salaris bij cao

Geldt voor u een cao? Dan staan daar vaak afspraken in over de hoogte van uw loon. De hoogte van uw loon hangt af van uw functie of werkervaring. Ook uw leeftijd en opleiding zijn belangrijk. 

Uw werkgever moet u minimaal het loon betalen dat in de cao staat. In uw cao kan ook staan of u recht heeft op een toeslag, bijvoorbeeld voor onregelmatige diensten of werken in het weekend.

Hoogte salaris zonder cao

Staat uw salaris niet in uw cao? Dan moet u met uw werkgever afspraken maken. Uw werkgever moet u minstens het minimumloon betalen. Het loon dat u afspreekt, staat in uw contract.

Uw werkgever is verplicht om u een loonstrook te geven. Daarop staat bijvoorbeeld:

  • hoe hoog uw loon is

  • of uw werkgever u per maand of per week betaalt

  • het aantal uren dat u werkt

Jaarlijkse salarisverhoging

De wet regelt niets over salarisverhoging. Heeft u geen cao? Dan is uw werkgever niet verplicht om elk jaar uw loon te verhogen.

Geldt voor u een cao? Dan kunnen daarin afspraken staan over loonsverhoging, bijvoorbeeld dat u elk jaar meer loon krijgt. Uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden.

Regels bij minimum(jeugd)loon

Als u jonger bent dan 21 jaar, krijgt u een lager loon dan wanneer u ouder bent. In de wet staat wat uw minimale loon is. Dit loon gaat elk jaar omhoog als:

  • u ouder wordt

  • de hoogte van het jeugdloon in de wet verandert

Niet eens met hoogte salaris

Betaalt uw werkgever niet het minimumloon of het cao-loon? Vraag dan of uw werkgever uw salaris wil aanpassen. Doet uw werkgever dit niet? Stuur uw werkgever dan een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief salarisaanpassing naar minimumloon of cao.

Betaalt uw werkgever u al langere tijd te weinig? Vraag uw werkgever dan om het loon te betalen dat u nog tegoed heeft. Dit kan tot maximaal 5 jaar terug. 

Onderhandelen over salaris

Bent u niet tevreden over het loon dat u krijgt? Dan kunt u met uw werkgever onderhandelen. Dit kan als er een goede reden is om uw loon te verhogen, bijvoorbeeld als u:

  • ander werk doet voor uw werkgever

  • goed presteert

  • meer taken krijgt

Begint u bij een nieuwe werkgever? Probeer dan te onderhandelen over de hoogte van uw salaris. Doe dit voordat u uw nieuwe contract tekent. Is er een cao? Kijk dan of daar iets in staat over de hoogte van uw salaris. Maak afspraken over uw salaris in uw contract. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn salaris niet of te laat betaalt?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven