Logo
Cookie Privacy

Wanneer heb ik recht op een vast arbeidscontract?

In de wet staat dat uw werkgever u niet meer dan 3 tijdelijke contracten mag geven. Heeft u 3 tijdelijke contracten gehad? Of bent u 3 jaar in dienst bij uw werkgever? Dan heeft u vaak recht op een vast contract. Dit heet de 'ketenregeling'.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten geven

 • maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven

Krijgt u een vierde contract of bent u langer dan 3 jaar in dienst? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de 'ketenregeling'.

Let op

Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw.


Uitzonderingen

De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties:

 • U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).

 • U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.

 • U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding.

 • U bent stagiair.

 • U bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van een leerkracht of onderwijsondersteunend personeel.

 • U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Cao kan afwijken

In uw cao kunnen andere afspraken staan over:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven (maximaal 6 contracten)

 • de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in uw cao of hier andere regels in staan. Bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Vast contract uitzendkracht

Een uitzendbureau kan u meerdere tijdelijke contracten geven. De fase waarin u zit en uw cao bepalen wanneer u als uitzendkracht een vast contract krijgt.

Payrollovereenkomst

Bij een payrollovereenkomst bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf (het uitzendbureau) dan waar u werkt. Sinds 1 januari 2020 gelden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten met de werkgever van uw werkplek zelf. Dat geldt ook voor de ketenregeling. Dat betekent dat u bij een payrollovereenkomst uit 2020 of later recht heeft op een vast contract:

 • na maximaal 3 tijdelijke contracten, of

 • na 3 jaar

Werkte u voor 1 januari 2020 al via payroll? Dan gelden de regels van de ketenregeling niet meteen voor u. Loopt uw tijdelijke contract af na 1 januari 2020? Dan mag uw werkgever het contract stoppen of u een nieuw contract aanbieden. U heeft dan een vast contract als u:

 • door dit contract langer dan 3 jaar in dienst bent, of

 • al 3 of meer contracten had bij deze werkgever

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Wat zijn de regels over vaste contracten?

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat zijn mijn rechten bij contractverlenging?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven