Logo
Cookie Privacy

Kan ik doorwerken na mijn pensioen?

U mag na uw pensioen blijven werken als uw werkgever daarmee akkoord gaat. Uw salaris kan veranderen als u een nieuw contract afspreekt. U krijgt ook een AOW-uitkering. Vanaf uw pensioenleeftijd veranderen de regels voor ziekte en ontslag.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Doorwerken na AOW- of pensioenleeftijd

U mag doorwerken na uw AOW- of pensioenleeftijd als u en uw werkgever dit allebei willen. Ook als u blijft werken, krijgt u een AOW-uitkering van de overheid.

Doorwerken met huidig contract

Controleer wat in uw contract of cao staat over doorwerken na uw pensioen. Staat er dat u na uw pensioen mag doorwerken? Dan blijft uw huidige contract geldig, en uw bruto salaris blijft hetzelfde.

Nieuw contract afspreken

Maar meestal stopt uw contract automatisch als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt. U spreekt dan een nieuw contract af met uw werkgever.

Uw werkgever kan u een vast contract of tijdelijk contract geven. En hij kan nieuwe afspraken met u maken, bijvoorbeeld over uw werktijden en salaris.

Tijdelijk contract

Krijgt u na uw AOW-leeftijd een tijdelijk contract? Dan mag uw werkgever u:

  • maximaal 6 tijdelijke contracten geven

  • maximaal 4 jaar lang tijdelijke contracten geven

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand van tevoren en schriftelijk laten weten of hij uw tijdelijk contract wel of niet verlengt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Na 6 tijdelijke contracten of 4 jaar heeft u recht op een vast contract.

Andere regels bij ziekte

Vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd gelden andere regels bij ziekte. 

  • Als u ziek wordt, krijgt u maximaal 6 weken loon doorbetaald. Heeft u geen recht op loon van uw werkgever? Dan krijgt u maximaal 6 weken ziektewetuitkering. Was u al ziek vóór 1 juli 2023? Dan heeft u recht op maximaal 13 weken loon of ziektewetuitkering.

  • Er gelden minder strenge regels voor re-integratie. Zo hoeft uw werkgever geen plan van aanpak te maken als u ziek bent. Hij hoeft ook geen passend werk voor u te zoeken bij een ander bedrijf. 

Regels bij ontslag

Sommige regels voor ontslag veranderen vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd. Wat uw rechten zijn, hangt af van uw situatie:

  • Houdt u uw huidige contract? Dan mag uw werkgever u meestal ontslaan met een brief en is de opzegtermijn 1 maand. Behalve als in uw contract of cao iets anders staat.

  • Als u een nieuw tijdelijk contract heeft, hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen.

  • Heeft u een nieuw vast contract? Dan heeft de werkgever toestemming van UWV of de kantonrechter nodig voor uw ontslag. 

Verder houdt u dezelfde rechten en plichten als werknemers die nog niet de AOW- of pensioenleeftijd hebben. Zo mag uw werkgever uw contract niet zomaar stoppen omdat u ziek bent

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Stopt mijn contract als ik mijn AOW- of pensioenleeftijd bereik?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven