Logo
Cookie Privacy

Wat doet een Wsnp-bewindvoerder?

Een Wsnp-bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt van de wettelijke schuldsanering (Wsnp). De Wsnp-bewindvoerder regelt uw geldzaken. U krijgt bijvoorbeeld een vast bedrag per maand om van te leven. In het begin maakt hij ook uw post open.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Regelen en controleren

De belangrijkste taak van de Wsnp-bewindvoerder is ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk van uw schulden betaalt. Om dit voor elkaar te krijgen:

  • beslist hij over uw geld en spullen
  • controleert hij of u zich aan al uw plichten houdt

Dit doet uw Wsnp-bewindvoerder tijdens de hele periode dat u in de wettelijke schuldsanering zit. Het Wsnp-traject duurt meestal 1,5 jaar.

Alle taken van uw bewindvoerder staan in de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen.

Kennismaken tijdens huisbezoek

Als u start met de Wsnp, komt uw bewindvoerder binnen 2 weken op bezoek. Tijdens dit huisbezoek:

  • krijgt u informatie over de Wsnp
  • vertelt uw bewindvoerder waarvoor u contact met hem kunt opnemen

Berekenen vrij te laten bedrag (vtlb)

Uw bewindvoerder berekent voor u een ‘vrij te laten bedrag’ (vtlb). Dat is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft om van te leven. U krijgt dit bedrag op uw bankrekening. Hiermee betaalt u bijvoorbeeld de huur en de boodschappen. De rest van uw inkomen gaat naar een ‘boedelrekening’.

Openen boedelrekening

Uw bewindvoerder opent bij de start van uw Wsnp-traject een ‘boedelrekening’ voor u. Het geld op deze rekening gebruikt hij voor het betalen van uw schulden.

Elk half jaar stuurt uw Wsnp-bewindvoerder een overzicht van uw boedelrekening naar de rechter-commissaris. Die controleert of uw bewindvoerder zijn werk goed doet. U heeft het recht om dit overzicht te zien.

In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken wie de rechter-commissaris is.

Let op

Is uw inkomen lager dan uw vtlb en gaat er geen geld naar uw boedelrekening? Dan moet u proberen om extra inkomen te krijgen.


Zorgen voor postblokkade

Tijdens de eerste 13 maanden van de Wsnp krijgt u een ‘postblokkade’. Uw post gaat dan niet naar uw eigen adres maar naar uw bewindvoerder. Hij controleert uw post en stuurt alles minimaal 1 keer per week naar u door.

Maken slotuitdelingslijst

Bent u aan het einde gekomen van uw Wsnp-traject, of moet u eerder stoppen? Dan maakt uw bewindvoerder een ‘slotuitdelingslijst’. Dit is een overzicht van de betalingen aan uw schuldeisers. Hiermee is uw Wsnp klaar.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven