Logo
Cookie Privacy

Wat gebeurt er als ik mijn zorgpremie niet betaal?

Betaalt u uw zorgpremie meer dan 6 maanden niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CAK. U betaalt daarna iedere maand zorgpremie en een boete aan het CAK. Ook kunt u te maken krijgen met een incassobureau of deurwaarder.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Uw zorgverzekeraar stuurt u 3 keer een aanmaning

Als u uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar u een aantal waarschuwingsbrieven. Dit gebeurt na 2, 4 en 6 maanden achterstand. In deze brieven vertelt uw zorgverzekeraar wat de gevolgen zijn als u niet betaalt. De zorgverzekeraar stelt ook een oplossing voor, zoals een betalingsregeling

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan kan uw zorgverzekeraar deze verzekering opzeggen als u de premie niet betaalt. U blijft dan verzekerd via de basisverzekering. 

Vraag een betalingsregeling

In de brieven van de zorgverzekeraar staat dat u een betalingsregeling kunt afspreken. Dat betekent dat u de premie in delen betaalt. Het is verstandig om met uw zorgverzekeraar te praten over een betalingsregeling of een andere oplossing. Zo voorkomt u problemen en extra kosten in de toekomst.

U kunt ook zelf om een betalingsregeling vragen voor de kosten van uw verzekering of eigen risico. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Uw zorgverzekeraar meldt u aan als wanbetaler bij het CAK

Betaalt u uw zorgpremie meer dan 6 maanden niet en spreekt u geen betalingsregeling af? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als wanbetaler. Vanaf dat moment:

  • moet u iedere maand premie en een boete betalen aan het CAK in plaats van aan uw zorgverzekeraar

  • blijft u verzekerd voor zorg en medicijnen bij uw eigen zorgverzekeraar

  • kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar 

Kosten die onder uw eigen risico vallen, blijft u betalen aan uw eigen zorgverzekeraar. Ook de premie voor een aanvullende zorgverzekering blijft u betalen aan uw eigen verzekeraar. Meestal stopt een verzekeraar deze verzekering als u wanbetaler bent.   

Bestuursrechtelijke premie

De premie die u iedere maand aan het CAK moet betalen heet bestuursrechtelijke premie. Dit is de premie voor zorgkosten met een boete erbij. De bestuursrechtelijke premie is dus hoger dan uw normale zorgpremie. Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoe hoog dit bedrag is. In 2024 is de bestuursrechtelijke premie € 175,20.

Als u de bestuursrechtelijke premie betaalt, krijgt u geen nieuwe achterstand. Maar de achterstand die u al heeft, lost u niet af. Die achterstand moet u nog steeds terugbetalen aan uw zorgverzekeraar.

Hoe u de bestuursrechtelijke premie betaalt, hangt af van uw situatie.

Betalen via loon of uitkering

Als het kan, haalt het CAK de bestuursrechtelijke premie af van uw loon of uw uitkering. Dit heet ‘bronheffing’. Het CAK controleert wie uw werkgever is of van wie u uw uitkering krijgt. U krijgt daarna een brief van het CAK over de bronheffing.

Betalen via acceptgiro

Kan het CAK uw bestuursrechtelijke premie niet afhalen van uw loon of uitkering? Dan moet u de premie zelf aan het CAK betalen. U krijgt daarvoor een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Betalen via zorgtoeslag

Krijgt u zorgtoeslag? Dan kan het CAK uw bestuursrechtelijke premie afhalen van uw zorgtoeslag. Is uw zorgtoeslag lager dan de bestuursrechtelijke premie? Dan krijgt u van het CJIB een acceptgiro voor de rest van het bedrag.

Let op

Als u wanbetaler bent, kunt u nog steeds een betalingsregeling afspreken met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar meldt u dan voorlopig af als wanbetaler. Zolang u zich aan de afspraken houdt, hoeft u geen bestuursrechtelijke premie te betalen.


Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Een incassobureau eist betaling

Betaalt u de rekeningen van de zorgverzekeraar of het CAK niet?  Dan kunt u te maken krijgen met een incassobureau of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Brief van incassobureau

Heeft u na 6 maanden nog steeds een achterstand bij uw zorgverzekeraar? Dan kan uw zorgverzekeraar betaling eisen met hulp van een incassobureau. Het incassobureau stuurt u dan een brief. Meestal moet u ook incassokosten betalen. 

Brief van CJIB

Het CAK vraagt hulp aan het CJIB als u de bestuursrechtelijke premie niet betaalt. Het CJIB stuurt u dan een acceptgiro. Betaalt u deze acceptgiro niet of niet op tijd? Dan moet u meestal ook incassokosten betalen.

Controleer de kosten

Vraag om een duidelijk overzicht van de incassokosten. Bekijk of deze kosten kloppen. Klopt er iets niet? Meld dit dan bij het incassobureau of het CJIB. Klopt het bedrag wel maar kunt u het niet in 1 keer betalen? Vraag dan of u in delen mag betalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Bent u geholpen met deze informatie?

Moet ik incassokosten betalen?

Stap 4

Een deurwaarder eist betaling

Uw zorgverzekeraar, het CAK en het CJIB kunnen hulp vragen van een deurwaarder als u niet betaalt. Een deurwaarder kan geld vragen voor:

  • premieachterstand
  • bestuursrechtelijke premie
  • eigen risico

Eist de deurwaarder betaling via een brief? Vraag dan een duidelijk overzicht van de kosten. Controleer deze deurwaarderskosten. Klopt er iets niet? Meld dit dan bij de deurwaarder.

Beslag via deurwaarder

Als u nog steeds niet betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, bankrekening of inboedel. Daarvoor heeft de deurwaarder toestemming van de rechter nodig. Deze toestemming staat in een officieel document, zoals een vonnis of dwangbevel.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven