Logo
Cookie Privacy

Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?

Controleer eerst of de rekening van de schuldeiser, zoals een incassobureau, de gemeente of een bedrijf, klopt. Een verjaarde rekening hoeft u bijvoorbeeld niet te betalen. Klopt de rekening? Voorkom dan extra kosten en betaal op tijd.

Controleer de rekening

Krijgt u een rekening van een incassobureau of bedrijf? Controleer dan of de rekening klopt. Bent u het niet eens met de rekening? Bijvoorbeeld omdat u al betaald heeft of omdat het bedrag niet klopt? Dan hoeft u soms niet te betalen. Kies hieronder uw situatie en kijk wat u kunt doen.

Let op

Vanaf 1 april 2024 gelden voor incassobureaus strengere regels.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik heb de rekening al betaald
Het is een rekening van lang geleden
Ik ken de rekening niet
Ik ben het niet eens met het bedrag
Ik ben het eens met de rekening

Ik heb de rekening al betaald

Laat het incassobureau of bedrijf weten dat u de rekening al betaald heeft. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betaalde rekening. Stuur een bewijs van betaling mee.

Controleer extra kosten

Kreeg u een herinnering of aanmaning met een laatste datum om te betalen? En was u te laat met betalen? Dan moet u misschien wel de extra kosten betalen, zoals incassokosten of rente.

Een incassobureau of bedrijf mag maar 1 keer incassokosten vragen. Staan er ook andere kosten in de brief, zoals aanmaningskosten of administratiekosten? Dan hoeft u deze niet te betalen. Want dit zijn ook incassokosten.

Is het niet duidelijk waarvoor u moet betalen? Vraag het incassobureau of bedrijf dan om een overzicht van de kosten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Het is een rekening van lang geleden

Hoorde u lange tijd niets over de rekening? Dan is de rekening misschien verjaard en hoeft u niet meer te betalen.

Uw rekening verjaart na de verjaringstermijn. Hoelang deze duurt, hangt af van het soort schuld dat u heeft:

  • 2 jaar als u iets kocht bij een bedrijf of energieleverancier
  • 5 jaar bij een lening, huur, schade of boete
  • 5 jaar als u per ongeluk geld overmaakte naar een verkeerde bankrekening. Of als u een bedrag betaalde dat u niet hoefde te betalen. Dit heet een 'onverschuldigde betaling'.
  • 20 jaar als de rechter heeft beslist dat u moet betalen
  • 20 jaar bij alle andere situaties
Niet verjaard

Elke keer dat u een bericht krijgt over de rekening, begint de verjaringstermijn opnieuw. Zo kan het incassobureau of bedrijf het verjaren stoppen. Dit heet ‘stuiten’.

Kreeg u binnen de verjaringstermijn een bericht over de rekening? Dan is de rekening niet verjaard. U moet de rekening betalen als deze klopt.

Wel verjaard

Denkt u dat de rekening verjaard is? Stuur dan onze voorbeeldbrief verjaarde rekening.

Is het incassobureau of bedrijf het niet met u eens? Dan moeten zij bewijzen dat ze u op tijd een herinnering stuurden.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ken de rekening niet

Heeft u geen contract met het bedrijf of twijfelt u hieraan? Vraag dan om een kopie van het contract of de bon, zodat u de rekening kunt controleren.

Sloot u geen contract? Laat dit dan schriftelijk weten aan het incassobureau of bedrijf. Stuur onze voorbeeldbrief onbekende rekening. Schrijf hierin dat u niet de persoon bent die het contract sloot. En dat de rekening daarom niet klopt. Betaal de rekening niet.

Kan het incassobureau of bedrijf bewijzen dat u wel een contract sloot? En bent u het hier mee eens? Betaal de rekening dan zo snel mogelijk. Twijfelt u over het bewijs? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben het niet eens met het bedrag

Bent u het niet eens met de hoogte van de rekening? Betaal dan alleen het deel van de rekening waar u het wel mee eens bent.

Vertel het incassobureau of bedrijf met welk deel u het niet eens bent en waarom. Stuur onze voorbeeldbrief onjuiste rekening. Is het incassobureau of bedrijf het niet met u eens? Dan moeten zij bewijzen waarom de rekening wel klopt.

Wilt u de rekening niet betalen omdat het product niet goed is? Of omdat u ontevreden bent over een dienst? Dan moet u de ander meestal eerst de kans geven om dit goed te maken. Bijvoorbeeld door het product te repareren of vervangen. U moet de rekening dan wel betalen.

Verkeerde incassokosten

Zijn de incassokosten of rente te hoog of kloppen deze niet? Laat dit dan weten aan het incassobureau of bedrijf. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Betaal alleen de incassokosten waarmee u het eens bent.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben het eens met de rekening

Vergat u de rekening te betalen? Betaal deze dan zo snel mogelijk. Stuur ook onze voorbeeldbrief rekening vergeten. Schrijf hierin dat u eerder vergat te betalen, maar dat u inmiddels heeft betaald. Vermeld de datum van betalen en stuur een betaalbewijs mee.

Controleer extra kosten

Betaalt u te laat? Dan mag het incassobureau of bedrijf incassokosten en rente vragen. Dit zijn kosten die zij moesten maken omdat u te laat was met betalen. Controleer of deze extra kosten kloppen.

Vraag een betalingsregeling

Klopt de rekening, maar kunt u niet in 1 keer betalen? Neem dan contact op met het incassobureau of bedrijf en vraag om een betalingsregeling. Of stuur onze voorbeeldbrief betalingsregeling. U kunt de rekening dan misschien in delen betalen.

Let op

Probeer te voorkomen dat het incassobureau of bedrijf naar de rechter gaat. Want beslist de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan moet u ook extra kosten betalen, zoals de kosten voor de rechtszaak en de deurwaarder.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen als ik een ondeugdelijk product heb gekocht?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven