Logo
Cookie Privacy

Hoe voorkom ik een gijzeling nadat ik een boete heb ontvangen?

U voorkomt gijzeling in de gevangenis door op tijd de boete te betalen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een betalingsregeling vragen. Of bewijs bij de rechter dat u de boete echt niet kunt betalen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Betaal de boete of maak bezwaar

Bent u het niet eens met de boete? Maak dan bezwaar tegen de boete. In de brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) staat voor welke datum u dit moet doen.

Bent u het wel eens met de boete? Betaal dan op tijd. In de brief van het CJIB staat wanneer u moet betalen. Lukt dat niet in 1 keer? Vraag dan om een betalingsregeling bij het CJIB, zodat u in delen kunt betalen. Of gebruik onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Heeft u meer schulden en lukt het niet deze op te lossen? Vraag het CJIB dan om een noodstop. U hoeft dan mogelijk 4 maanden niet te betalen. Binnen die 4 maanden moet u zich wel melden bij uw gemeente voor schuldhulpverlening.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Betaal de aanmaning

Betaalt u niet, of houdt u zich niet aan uw betalingsregeling? Dan krijgt een aanmaning van het CJIB met een verhoging van de boete. Betaalt u deze niet op tijd? Dan krijgt u een tweede aanmaning met nog een verhoging.

Probeer de boete met de verhoging op tijd te betalen. De betaaldatum staat in de aanmaning.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Betaal via de maatregelen van het CJIB

Heeft u nog niet betaald? Dan kan het CJIB u een ‘kennisgeving van verhaal’ sturen. Hierin staat dat het CJIB een deel eist van uw loon of van het geld op uw bankrekening. U kunt ook een dwangbevel krijgen.

Let op

Als het CJIB dit soort maatregelen neemt, moet u extra kosten betalen.


Verhaal inkomen of bankrekening

Wil het CJIB verhaal nemen op uw inkomen? Dan vraagt het uw werkgever om de boete van uw loon af te halen en het bedrag aan het CJIB te betalen. U moet wel minimaal de beslagvrije voet overhouden. Ontvangt u minder? Vraag het CJIB dan om uw beslagvrije voet aan te passen.

Krijgt u verhaal op uw bankrekening? Dan vraagt het CJIB uw bank om de boete naar het CJIB over te maken. Krijgt u hierdoor financiële problemen? Dan kunt u geld terugvragen aan het CJIB.

Dwangbevel deurwaarder

Het CJIB kan er ook voor kiezen om een dwangbevel te maken. Deze brief krijgt u van een deurwaarder van het CJIB. Hierin staat welke boete u moet betalen en wanneer. Neem direct contact op met de deurwaarder en probeer een betalingsregeling af te spreken.

Lukt het niet om een betalingsregeling af te spreken of komt u de regeling niet na? Dan kan het CJIB beslag leggen op bijvoorbeeld uw meubels.

Verzet tegen maatregelen

Bent u het niet eens met de manier waarop u de boete moet betalen? Denkt u bijvoorbeeld dat het CJIB geen verhaal mocht nemen op uw loon? Of heeft u bezwaar tegen het uitvoeren van het dwangbevel? Dan kunt u misschien ‘in verzet’ gaan bij de rechter.

U heeft niet veel tijd om in verzet te gaan: minimaal 1 week en maximaal 6 weken. Het hangt van uw situatie af hoeveel tijd voor u geldt om in verzet te gaan. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met een van onze juristen.

Innemen auto of rijbewijs

Heeft u de boete nog niet betaald? Dan kan het CJIB uw rijbewijs of auto innemen. Het CJIB probeert u hiermee over te halen om de boete nu wel te betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Verdedigen tegen gijzeling

Is de boete nog steeds niet betaald? Dan kan de officier van justitie de rechter toestemming vragen om u te gijzelen.

Als de rechter die toestemming geeft, moet u tijdelijk in de gevangenis zitten. Het is daarom belangrijk dat u zich bij de rechter verdedigt tegen het verzoek om u te gijzelen. Dit heeft vaak alleen zin als u kunt bewijzen dat u de boete niet kunt betalen.

U krijgt eerst een brief van de rechtbank over de gijzeling. Hierin kunt u lezen wanneer u naar de rechter moet voor de rechtszaak. U moet de rechtszitting goed voorbereiden.

Rechtszitting voorbereiden

Verzamel bewijs waarom u niet kunt betalen, zoals: 

  • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en bewijzen, zoals loonstroken

  • een overzicht van uw betalingsregelingen bij andere organisaties

  • een kopie van uw aanvraag van een betalingsregeling bij het CJIB

  • bewijs dat u in een schuldhulpverleningstraject of de Wsnp zit

Zijn er bijzondere redenen waarom gijzeling voor u niet kan? Heeft gijzeling bijvoorbeeld grote gevolgen voor uw werk of gezin? Verzamel hierover zoveel mogelijk bewijs.

U mag vóór de rechtszitting uw dossier bekijken. Vraag aan de rechtbank wanneer u dit mag doen. In het dossier ziet u welke stukken de officier van justitie naar de rechter stuurde.

Maak schriftelijk bezwaar

Stuur een brief met uw bezwaar en uw bewijzen naar de rechter. Zorg ervoor dat de rechter dit maximaal 5 werkdagen voor de rechtszitting krijgt. Noteer ook het zaaknummer in uw brief, dit staat in de brief van de rechtbank.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Ga naar de rechtszitting over gijzeling

U hoeft niet naar de rechtszitting te gaan. U kunt ook alleen een brief sturen waarin staat waarom u bezwaar heeft tegen het verzoek om gijzeling. Maar het kan wel verstandig zijn om naar de rechtszitting te gaan. U kunt dan nog vragen van de rechter beantwoorden. En u kunt dingen uitleggen die misschien niet zo duidelijk in uw brief staan.

Uitstel vragen

Kunt u niet naar de rechtszitting komen? Dan kunt u de rechter vragen de zitting uit te stellen. Schrijf de rechter een brief met daarin het zaaknummer en leg duidelijk uit waarom u uitstel wilt. De rechter is niet verplicht om de zitting uit te stellen.

Tijdens de rechtszitting

Gaat u naar de rechtszitting? Neem dan alle bewijzen mee.

De rechter bekijkt in deze rechtszaak niet of de boete klopt. Het heeft dus geen zin om bij de rechter te protesteren tegen de boete.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 6

Uitspraak over gijzeling

Voordat hij een beslissing neemt, onderzoekt de rechter de volgende vragen:

  • Hebben het CJIB en de officier van justitie genoeg gedaan om u te laten betalen?
  • Heeft de officier van justitie het verzoek om u te gijzelen voldoende gemotiveerd?
  • Heeft u bewezen dat u de boete niet kunt betalen?
  • Heeft de gijzeling te grote gevolgen voor u?

De rechter bepaalt daarna of de officier van justitie u mag gijzelen. De rechter kan het verzoek weigeren of goedvinden. Is het bijvoorbeeld duidelijk dat u de boete wel wilt betalen, maar echt niet kunt betalen? Dan kan de rechter beslissen dat de officier van justitie u niet mag gijzelen.

De rechter kan ook bepalen dat u eerst nog extra tijd krijgt om de boete te betalen. De extra tijd duurt maximaal 12 maanden. Als u daarna nog niet betaald heeft, mag de officier van justitie u gijzelen.

Wanneer uitspraak?

Meestal doet de rechter binnen 2 weken een uitspraak. De rechtbank stuurt de beslissing naar uw huis.

U kunt niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 7

Betaal na de uitspraak

Heeft de rechter het verzoek afgewezen? Dan mag de officier van justitie u niet gijzelen. U moet wel nog steeds de boete betalen.

Geeft de rechter toestemming voor gijzeling? Dan geeft het CJIB de politie opdracht om u gevangen te nemen. Voorkom de gijzeling door de boete met verhogingen te betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe maak ik bezwaar tegen een verkeersboete?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven