Logo
Cookie Privacy

Hoe krijg ik schadevergoeding na een misdrijf?

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u schadevergoeding vragen aan de dader via een strafzaak of civiele zaak. Soms zijn er meer manieren om de schade vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via uw verzekering.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Doe aangifte bij politie

Heeft u schade door een misdrijf, bijvoorbeeld mishandeling, inbraak of vernieling? Doe dan eerst aangifte bij de politie.

Met uw aangifte kan de politie een onderzoek starten. Is er genoeg bewijs voor het misdrijf? Dan stuurt de politie uw zaak door naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt of het de verdachte gaat vervolgen. Dat betekent dat de verdachte voor de officier van justitie of een rechter moet komen voor een straf.

Schadevergoeding onrechtmatige daad

Is de schade niet ontstaan door een strafbaar feit? Dan kunt u geen aangifte doen. Vraag dan om schadevergoeding voor een onrechtmatige daad.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Controleer of uw verzekeraar uw schade vergoedt

Heeft u letselschade? Dan betaalt uw zorgverzekering meestal de kosten voor een medische behandeling. Het eigen risico of de eigen bijdrage kunt u bij de dader in rekening brengen.

Controleer of u andere verzekeringen heeft die de schade vergoeden, bijvoorbeeld uw inboedelverzekering na een inbraak. Gaat de premie hierdoor omhoog? Dan kunt u dit terugvragen aan de dader. Uw verzekeraar kan u ook helpen met het claimen van schade bij de andere partij.

Krijgt u schade vergoed door uw verzekeraar? Dan mag u deze kosten niet meer vragen aan de dader. U mag schade niet dubbel vergoed krijgen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Vraag schadevergoeding via de strafzaak

Moet de dader van het misdrijf voor de officier van justitie of strafrechter komen? Dan krijgt u de kans om schadevergoeding te vragen. Dit heet ‘voegen in de strafprocedure’.

Het OM stuurt u een formulier waarop u kunt invullen wat uw schade is. Stuur het formulier met kopieën van bewijs van uw schade op naar de officier van justitie of de rechter. U kunt Slachtofferhulp vragen om hulp bij het invullen van het formulier.

Informatie over beslissing

Na de strafzaak krijgt u een brief met de beslissing van de officier van justitie of de rechter. Hierin staat of u een schadevergoeding krijgt en hoe hoog de schadevergoeding is. Er staat ook in op welke manier u de schade vergoed krijgt. Dit kan op 2 manieren:

  • De dader moet de schadevergoeding aan het CJIB betalen. Het CJIB betaalt het geld dan aan u.
  • U moet het zelf regelen. Stuur een aangetekende brief aan de dader en geef een redelijke tijd om de schadevergoeding te betalen. Vaak is dit 7 dagen. Betaalt de dader niet op tijd? Vraag dan een deurwaarder om hulp.
Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Eis schadevergoeding in een civiele zaak

Besluit de strafrechter uw vraag om schadevergoeding niet te behandelen? Of wilt u zich niet voegen in de strafzaak? Stuur de dader van het misdrijf dan onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

Betaalt of reageert de dader niet? Dan kunt u in een civiele zaak vragen om de dader een schadevergoeding op te leggen. Civiele rechtszaken gaan over problemen tussen burgers.

Hoogte schadevergoeding

Is uw schadeclaim lager dan € 25.000? Dan behandelt de kantonrechter uw civiele zaak. U hoeft dan geen advocaat mee te nemen.

Bij een vordering van € 25.000 of meer, behandelt de civiele rechter uw zaak. Hierbij is een advocaat verplicht.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bel gratis

Bel gratis

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Bekijk alle contactmogelijkheden

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven