Logo
Cookie Privacy

Hoe maak ik bezwaar tegen een boete van CJIB?

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt boetes voor instanties zoals het OM en CAK. U kunt protesteren als u het oneens bent met de boete. Het hangt af van de boete of u dit via bezwaar, verzet of hoger beroep doet.

Kies uw situatie:

CJIB stuurt mij een boetevonnis (S)
CJIB stuurt mij een Mulderboete (M)
CJIB stuurt mij een boete van CAK (B)
CJIB stuurt mij een Europese boete (E)
CJIB stuurt mij een strafbeschikking (O)
CJIB stuurt mij een transactievoorstel (T)
CJIB stuurt mij een schadevergoedingsmaatregel (W)

CJIB stuurt mij een boetevonnis (S)

U krijgt via CJIB een boetevonnis, nadat de rechter u een boete gaf tijdens een strafzitting.

Bent u het niet eens met deze boete? Ga dan binnen 2 weken na de uitspraak van de rechter in hoger beroep. Rechters van het gerechtshof onderzoeken uw strafzaak dan nog een keer en doen opnieuw uitspraak.

Soms mag u wachten met betalen van de boete tot het hoger beroep. De rechter beslist hierover in zijn uitspraak.

Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een Mulderboete (M)

Voor lichte verkeersovertredingen geeft de officier van justitie u een Mulderboete. U krijgt hierover een brief van CJIB.

Bent u het niet eens met de Mulderboete? Maak dan binnen 6 weken bezwaar bij de officier van justitie. Bij een Mulderboete heet dat 'in beroep gaan'.

Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een boete van CAK (B)

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geeft u een boete als u geen zorgverzekering heeft. Het CJIB stuurt de brief waarin staat dat u de boete krijgt en regelt de betaling.

Bent u het niet eens met de boete van CAK? Vraag dan een onderzoek Wlz aan. 

Let op

Ook als u het niet eens bent met de boete, moet u wel eerst betalen. Blijkt uit het onderzoek dat de boete onterecht is? Dan betaalt CAK het bedrag terug.

Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een Europese boete (E)

U kunt via CJIB een boete krijgen voor een strafbaar feit in een ander Europees land. Bijvoorbeeld een boete voor een verkeersovertreding in het buitenland. Bent u het niet eens met de Europese boete? Dan kunt u geen bezwaar maken bij CJIB. Dit kan alleen in het land waar de boete vandaan komt.

Hoe u bezwaar maakt, staat meestal in de brief over de boete of een eerdere brief. Hierin staat ook hoeveel tijd u voor bezwaar heeft. Kijk goed of bezwaar maken extra geld kost. Maak alleen bezwaar als u bewijzen heeft, zodat u niet onnodig extra kosten maakt.

Staat er niets in een brief over bezwaar tegen de Europese boete? Neem dan contact op met de instantie die u de boete gaf en vraag om informatie.

Let op

Soms neemt het land u in het opsporingsregister op, als u de boete niet betaalt. U kunt dan worden aangehouden bij een grens- of verkeerscontrole in dat land. 


Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een strafbeschikking (O)

De officier van justitie kan u een straf geven in de vorm van een strafbeschikking. Bijvoorbeeld een taakstraf of een boete. Als hij u een boete geeft, stuurt CJIB u meestal een brief hierover. Soms nodigt de officier van justitie u eerst uit voor een OM-zitting. Zo kunt u uw kant van het verhaal vertellen.

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u bezwaar maken. Dit heet 'in verzet gaan'.

Verzet strafbeschikking

U kunt op 2 manieren in verzet gaan:

  • Stuur een brief aan het Openbaar Ministerie (OM). Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaar strafbeschikking.

  • Schrijft u liever geen brief? Ga dan naar het parket bij u in de buurt. Dit is een kantoor van het OM. Meld aan de informatiebalie dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Leg duidelijk uit waarom niet.

Let op

Betaal de boete niet als u in verzet gaat. Doet u dit wel, dan accepteert u automatisch de strafbeschikking. U kunt hier dan niets meer tegen doen.


Binnen 14 dagen

U heeft 14 dagen om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. Deze periode begint op het moment dat u van de strafbeschikking af weet. Meestal is dit het moment dat u de brief van CJIB thuis krijgt. Maar het kan ook zijn dat u van de strafbeschikking weet doordat de politie die aan u gaf. Of doordat u belde met CJIB over een andere boete.

Soms weet u pas later van de strafbeschikking. Bijvoorbeeld als u op vakantie was of in het ziekenhuis lag. Dan gaan de 14 dagen pas in als u de brief ziet. Zorg dat u kunt bewijzen waarom u later van de strafbeschikking wist. Bijvoorbeeld met een vliegticket of een brief van de arts. De officier van justitie of de rechter kan hierom vragen.

Ziet u de strafbeschikking pas 6 weken nadat de officier van justitie deze verstuurde? En gaat het om een boete onder de € 340? Dan kunt u meestal niet meer in verzet tegen de boete.

Beslissing na verzet

Na uw verzet neemt de officier van justitie een van deze beslissingen:

  • Hij past de strafbeschikking aan. U moet mogelijk minder betalen.

  • Hij draait de strafbeschikking terug (sepot). U hoeft niet meer te betalen.

  • Hij vraagt de rechter om een uitspraak.

Hulp advocaat

Een advocaat kan u helpen bij verzet. Goed om te weten: de overheid betaalt soms een vergoeding voor uw advocaatkosten. Dit geldt alléén als u de strafbeschikking krijgt voor een misdrijf.

Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een transactievoorstel (T)

De officier van justitie vraagt u via een transactievoorstel een boete te betalen voor een strafbaar feit. U krijgt hierover een brief van CJIB. Bent u het niet eens met de boete? Betaal deze dan niet. Ook niet als het CJIB u een tweede transactievoorstel stuurt.

Als u niet betaalt, geeft CJIB dit aan de officier van justitie door. De officier van justitie vraagt de rechter dan om een uitspraak. Tijdens de strafzitting kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met de boete. De rechter kan besluiten om u:

  • niet te straffen
  • een hogere of lagere boete te geven
  • een andere straf te geven, zoals een taakstraf
Bent u geholpen met deze informatie?

CJIB stuurt mij een schadevergoedingsmaatregel (W)

De rechter of officier van justitie bepaalde dat u een schadevergoeding moet betalen aan een slachtoffer. CJIB zorgt ervoor dat u de schadevergoeding betaalt. U krijgt hierover een brief van het CJIB.

Hoger beroep rechter

Bent u het niet eens met de schadevergoedingsmaatregel die de rechter gaf? Ga dan binnen 2 weken na de uitspraak in hoger beroep. Rechters van het gerechtshof onderzoeken uw strafzaak dan nog een keer en doen opnieuw uitspraak.

Verzet officier van justitie

Gaf de officier van justitie u de schadevergoedingsmaatregel? Dan kunt u binnen 2 weken nadat u deze kreeg, bezwaar maken. Bij een straf van de officier van justitie heet dat ‘in verzet gaan’. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaar strafbeschikking.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe maak ik bezwaar tegen een verkeersboete?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven