Logo
Cookie Privacy

Wat kan ik doen als de bank mijn rekening blokkeert door fraude?

De bank blokkeert uw rekening als ze denken dat u bezig bent met fraude. Deed u niets verkeerd en bent u slachtoffer van bankfraude, zoals ‘bank spoofing’ of ‘phishing’? Of is er geen fraude maar maakte de bank een fout? Protesteer dan zo snel mogelijk met een aangetekende brief. En ga in gesprek met uw bank. Doe bij fraude aangifte bij de politie.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Geblokkeerde bankrekening

Als de bank uw rekening blokkeert, kunt u niet meer bij uw geld. En anderen kunnen geen geld aan u overmaken. U krijgt hierover een brief van de bank.

In deze brief staat ook welke andere gevolgen er voor u zijn. Bijvoorbeeld dat u geen klant meer mag zijn van deze bank. Of dat uw naam in het verwijsregister komt. En dat de bank bij de politie meldt dat u fraude heeft gepleegd. Bankfraude is strafbaar.

Fout van de bank

Soms maakt de bank een fout. Bijvoorbeeld als u een groot bedrag overmaakt naar familie in het buitenland. De bank kan dan denken dat u fraude pleegt, terwijl dat niet zo is.

Kom snel in actie

Denkt u dat de bank een fout heeft gemaakt? Of dat u slachtoffer bent van bankfraude? Kom dan snel in actie. Kijk hiervoor naar het stappenplan. Fraudeerde u wel? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 1

Controleer of u slachtoffer bent van bankfraude

Zegt uw bank in een brief dat uw rekening is geblokkeerd door fraude? En weet u daar niets van? Controleer dan of u slachtoffer bent van fraude. Is er geen fraude, maar maakte de bank een fout? Ga dan meteen door naar stap 2.

U bent slachtoffer van bankfraude als u te maken had met ‘bankspoofing’, ‘phishing’ of als u bent gebruikt als 'geldezel'.

Bank spoofing

Bij bank spoofing neemt een crimineel contact met u op. Meestal via de telefoon. De crimineel doet alsof hij een medewerker van uw bank is. En hij zegt bijvoorbeeld:

  • dat er iets verdachts gebeurt met uw bankrekening. En dat u voor de veiligheid geld moet overmaken naar een andere rekening.
  • dat u een nieuwe bankpas nodig heeft. Er komt iemand naar uw huis om uw pinpas op te halen. Deze persoon vraagt ook uw pincode in te spreken of mee te geven.

Kreeg u zo’n telefoontje? En maakte u geld over naar een andere rekening of gaf u uw pinpas en pincode mee? Dan bent u slachtoffer van bankfraude.

Phishing

Bij phishing lijkt het of u een bericht krijgt van uw bank via e-mail, sms of whatsapp. U krijgt bijvoorbeeld:

  • een bericht waarin staat dat de bank uw rekening blokkeerde. En een link waarmee u uw rekening weer kunt openen.
  • een link om een nieuwe pinpas aan te vragen

Klikte u op zo’n link en voerde u geheime gegevens in, zoals uw pincode en inloggegevens? Dan had de crimineel toegang tot uw bank. En kon hij uw bankrekening gebruiken voor fraude. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.

Soms licht dezelfde crimineel u 2 keer op. Eerst via e-mail, sms of whatsapp en dan via de telefoon.

Gebruikt als geldezel

Een crimineel kan u als geldezel gebruiken door u een voorstel te doen. De crimineel vertelt bijvoorbeeld dat hij net in Nederland woont en nog geen bankrekening heeft.

Hij vraagt of hij een groot geldbedrag op uw bankrekening mag zetten. U laat het geld tijdelijk op uw rekening staan. Daarna moet u het geld overmaken naar een andere rekening, vaak een rekening in het buitenland. U mag een deel van het geld houden als vergoeding. Ook dit is bankfraude.

De bank verwacht dat u voorzichtig omgaat met uw bankrekening en uw gegevens. Die gegevens mag u niet delen met mensen die u niet goed kent. Het is niet de bedoeling dat u uw bankrekening gebruikt om anderen te helpen met fraude. U bent dan meestal zelf ook strafbaar en schuldig aan fraude.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Verzamel bewijs

Verzamel zoveel mogelijk bewijs waaruit blijkt dat u slachtoffer bent van bankfraude. Of bewijs waarmee u laat zien dat de bank een fout maakte.

U bent slachtoffer van bankfraude

Bij bewijs voor bankfraude kunt u denken aan:

  • e-mails of berichten die u kreeg
  • een foto of schermafdruk van het telefoonnummer van de crimineel die u belde
  • verhalen van mensen die hebben gezien wat er is gebeurd
Uw bank maakte een fout, er was geen fraude

Verdenkt de bank u van fraude door een bedrag dat u op uw rekening kreeg? Of geld dat u overmaakte naar een ander? Leg dan uit dat u een goede reden had voor de betaling en dat er geen fraude is.

Verzamel bewijs zoals:

  • e-mails of appjes tussen u en de persoon aan wie u geld overmaakte. In de berichten moet staan waarom u hem betaalde. Heeft u zulke berichten niet? Schrijf dan alsnog allebei op wat er aan de hand was en waar het geld voor was.
  • e-mails of appjes tussen u en de persoon die geld aan u overmaakte. In de berichten moet staan waarom hij u betaalde. Heeft u zulke berichten niet? Schrijf dan alsnog allebei op wat er aan de hand was en waar het geld voor was.
Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Doe aangifte bij de politie

Bankfraude is strafbaar. Bent u slachtoffer van bankfraude? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie de dader vindt, kunt u mogelijk schadevergoeding krijgen door naar de rechter te gaan.

Als u aangifte doet van bankfraude, geeft de politie uw gegevens door aan Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker neemt daarna contact met u op. Deze medewerker kan u helpen bij het verwerken van wat er is gebeurd. En bij het aanvragen van schadevergoeding.

Meld uw verhaal ook bij de fraudehelpdesk. De fraudehelpdesk kan ervoor zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers van bankfraude bijkomen. Ook kan de fraudehelpdesk u advies geven.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Neem contact op met uw bank en maak bezwaar via een brief

Bel eerst met uw bank en vraag naar de veiligheidsmedewerker. Bespreek met de veiligheidsmedewerker wat er is gebeurd. Snel contact opnemen kan zorgen voor een snellere oplossing.

Stuur daarna onze voorbeeldbrief bezwaar blokkeren bankrekening door fraude naar het hoofdkantoor van uw bank. In deze brief protesteert u tegen het blokkeren van uw rekening. Stuur uw bewijzen mee. En ook een kopie van uw aangifte bij de politie en uw melding bij de fraudehelpdesk.

Kunt u de bank ervan overtuigen dat u slachtoffer bent van bankfraude? Of dat de bank een fout maakte? Dan krijgt u weer toegang tot al uw bankzaken.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Ga naar de geschillencommissie

Vindt de bank dat er fraude is door uw schuld en blijft uw rekening geblokkeerd? Dan kunt u naar de geschillencommissie. Een advocaat kan u daarbij helpen.

Let op

Het kan een tijdje duren voordat u een uitspraak heeft van de geschillencommissie. U kunt ondertussen een basisbankrekening aanvragen.


De geschillencommissie probeert eerst een oplossing te vinden via bemiddeling. Bij bemiddeling heeft u een gesprek met de bank en de geschillencommissie. Het doel is om een oplossing te vinden waar u het allebei mee eens bent.

Lukt dat niet? Dan behandelt de geschillencommissie uw klacht, en beslist wie gelijk heeft. Als u gelijk krijgt, moet de bank uw rekening weer openen. Krijgt u geen gelijk, dan blijft uw rekening geblokkeerd en kunnen er meer gevolgen zijn.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven