Logo
Cookie Privacy

Minister Weerwind bezoekt 'Huis van het Recht'

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind bezocht op 17 februari 2022 het Huis van het Recht in Heerlen. Daar vinden sinds januari 2020 inwoners uit Heerlen met multi-problematiek de juiste weg naar hulp in de nieuwe vestiging van het Juridisch Loket aan het Maanplein 14. De minister sprak met bestuurders en medewerkers van het Juridisch Loket, gemeente Heerlen en de Rechtbank Limburg over het belang van en hun ervaringen met deze pilot.

Roel Wever, burgemeester van Heerlen: “Ik ben heel blij dat de minister een bezoek brengt aan het Huis van het Recht om zich te laten informeren over het belang van het Huis voor de inwoners met multi-problematiek en een smalle beurs.

"Het Huis van het Recht is het soort samenwerking dat we nodig hebben om vroegtijdig de Heerlense burger te te kunnen ondersteunen bij de problemen die hij of zij ervaart op sociaal en juridisch gebied. Door de korte lijnen, de brede kennis en het grote samenwerkingsnetwerk kunnen we, met het oog op de toekomst, erger voorkomen. Met het Huis van het Recht kunnen we écht iets betekenen voor de burger en onze Heerlense samenleving sterker maken."

De mens centraal

De mens staat in deze pilot centraal. Is de problematiek geschikt om aan te pakken binnen het Huis van het Recht en wil de rechtzoekende hieraan meewerken? Dan wordt hij begeleid naar een instantie die het meest geschikt is om de problemen in samenhang op te lossen, zo nodig met hulp van een advocaat. Hierdoor wordt verdere escalatie van de problemen voorkomen. Daar hebben zowel de persoon zelf als ook de directe omgeving, de wijk en de samenleving baat bij.

Dichtbij, snel en duidelijk

Willemijn van Helden, bestuurder van het Juridisch Loket: “Wat ik zo mooi vind aan het initiatief Het Huis van het Recht is dat het ons, het Juridisch Loket, de mogelijkheid biedt samen met onze partners uit het sociaal domein en de Rechtspraak uit te vinden hoe we door intensiever samenwerken de problemen waar mensen tegenaan lopen beter en eerder kunnen oplossen: Dichtbij, snel en duidelijk!”

Binnen het Huis van het Recht helpen de pilotpartners juist die mensen die door een veelheid aan problemen hulp, richting en adviezen nodig hebben. De minister heeft zich hierover in een persoonlijk gesprek met medewerkers en een rechtzoekende aan deze pilot op de hoogte laten stellen.

Minister Weerwind: “Erg goed om zelf te zien en te horen hoe professionals samen de beste oplossingen vinden voor de rechtzoekende. Problemen als burenruzie, ontslag of een echtscheiding kunnen hier sneller en makkelijker worden opgelost.”

Rechtbank Limburg

Martina Bijker, president van rechtbank Limburg, maakt duidelijk dat de Rechtspraak zich ook inzet voor het verbeteren van de situatie van huishoudens met meerdere problemen, zoals schulden, verslaving of huisvesting.

“We werken mee aan pilots die gericht zijn op het vroegtijdig signaleren van die problemen. Want goede rechtspraak is ook om, waar dat kan, proberen de problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Het Huis van het Recht past hier naadloos bij.”

Het Huis van het Recht in Heerlen is een initiatief van gemeente Heerlen samen met de rechtbank Limburg en het Juridisch Loket. Het Huis van het Recht is een proef die wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook partners werken hieraan mee, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Sociale Buurtteams en woningcorporaties. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor minder hoge (juridische) kosten voor alle betrokkenen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven