Logo
Cookie Privacy

https://media.production.juridischloket-dev.nl/Jaarverslag_cover_441dc60503.jpg

Jaarverslag 2023

Meer mensen geholpen

In 2023 hielp het Juridisch Loket meer mensen dan het jaar ervoor: meer mensen belden ons, meer mensen kwamen langs voor persoonlijk advies en meer mensen bezochten onze website.

Centraal stond de komst van het gratis telefoonnummer 0800-8020. Sindsdien kunnen rechtzoekenden ons kosteloos bellen en worden hun vragen beantwoord door een medewerker uit hun eigen regio. Daarmee gaven we een start aan regionaal werken. Maar dat is niet het enige. We creëerden een spoedlijn voor mensen met een acute juridische vraag, investeerden in samenwerkingen met ketenpartners en signaleerden vaak voorkomende problemen bij de verantwoordelijke instanties.

Download het jaarverslag

Voorwoord van het bestuur

“In ons werk stellen we altijd de mensen en hun hulpvraag centraal. Voor hen hebben we hard gewerkt om van 2023 een succesvol jaar te maken. Een jaar dat in het teken stond van flinke veranderingen. Veranderingen die in onze ogen nodig waren om meer en betere dienstverlening te bieden aan al die mensen die dat nodig hebben. Ons telefoonnummer werd gratis, we hebben een team van callcentermedewerkers ingezet om onze bereikbaarheid te verbeteren en we creëerden onze eigen juridische spoedlijn voor acute juridische hulp. Bovendien hielpen onze adviseurs, door verruimde openingstijden van onze vestigingen, meer mensen dan het jaar ervoor en werd onze website 5,1 miljoen keer bezocht.”

Willemijn van Helden en Rob Janssen

Bestuurders het Juridisch Loket

Lees hier het voorwoord van het bestuur

Ervaringen van rechtzoekenden

“Ik zat diep in de schulden en ik had zoveel brieven gekregen dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Dankzij de hulp van het Juridisch Loket en de samenwerking met de gemeente kon ik met mijn schuldeiser zelf een regeling treffen. De schuldeiser is akkoord gegaan met mijn voorstel en mijn familie helpt bij het afbetalen van mijn schuld. Ik heb weer hoop voor mijn toekomst.”

Hassan

“Na een aanmaning van €1600 door een verkeerde inschrijving voor mijn studie en meerdere pogingen dit te laten verwijderen wist ik mij geen raad meer. Ik was blij dat iemand van het Juridisch Loket mij wilde helpen en met mij kon uitzoeken wat er achter zat. Na een telefoontje samen met de juridisch adviseur kwamen we er achter hoe dit kon gebeuren. Hierdoor hoefde ik de aanmaning van €1600 niet meer te betalen. Een flinke opluchting!''

Daphne

“Met behulp van de voorbeeldbrief op de website van het Juridisch Loket kon ik de webshop een laatste kans geven mijn product alsnog op te sturen. Ze reageerden niet op mijn telefoontjes, maar na deze voorbeeldbrief kreeg ik eindelijk reactie. Helaas heb ik mijn product nooit ontvangen, maar met de tips van jullie website is het mij uiteindelijk wel gelukt mijn geld terug te krijgen.”

Britt

1/0

Dienstverlening in cijfers

Balie

Spreekuur

Telefoon

Websitebezoeken

Voorbeeldbrieven

Lees hier het verhaal achter onze cijfers
24% meer baliebezoeken
van 57.900 naar 71.700
148% meer spreekuren
van 15.500 naar 38.500
9% meer bellers
van 287.600 naar 316.000
16% meer unieke websitebezoeken
van 4.400.000 naar 5.100.000
20% meer kliks naar onze voorbeeldbrieven
van 540.900 naar 647.000

Signalen uit de samenleving

Wij hebben naast het geven van juridisch advies nóg een belangrijke functie: de signaleringsfunctie. Door ons dagelijks werk zien en horen wij met welke (juridische) problemen mensen geconfronteerd worden. Als we merken dat problemen vaker voorkomen, of als we de indruk hebben dat een individuele casus gevolgen heeft voor een grotere groep rechtzoekenden, brengen wij die problemen in beeld. Vervolgens kaarten we ze aan bij partijen die invloed hebben op een oplossing.

In 2023 meldden onze juridisch adviseurs vele regelmatig terugkerende problemen met betrekking tot het consumentenrecht. Deze signalen brengen we samen en meldden we bij de Autoriteit Consument &Markt. Verder vroegen wij met een brief aan de minister voor Rechtsbescherming aandacht voor de rechtzoekende die niet in aanmerking komt voor onze hulp door een te hoog inkomen. Mensen met een inkomen onder de Wrb-grens kunnen bij ons terecht voor gratis juridisch advies en hulp. Iedereen die daarboven valt, is aangewezen op onze website. De gedachte is dat zij zelf andere vormen van rechtshulp kunnen inschakelen als dat nodig is. De praktijk blijkt echter anders. Reden voor het Juridisch Loket om aan de bel te trekken bij minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Europees Consumenten Centrum Nederland

Het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) helpt consumenten met vragen of klachten over ondernemers binnen de Europese Unie. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie en Europese lidstaten, plus Noorwegen en IJsland. In Nederland is het ECC een onderdeel van het Juridisch Loket. In 2023 hebben we flink meer gedupeerde consumenten binnen en buiten Nederland kunnen bijstaan met advies of hulp. In 2023 ontvingen wij bijna 5.100 juridische vragen.

De meest voorkomende klachten van Nederlandse consumenten over buitenlandse EU- ondernemers gaan over vliegreizen en autohuur, datingsites en de handel in kleding en schoenen. We haalden in 2023 voor gedupeerde consumenten een bedrag terug van meer dan € 1,5 miljoen. Samen haalde het gehele ECC Netwerk meer dan 9 miljoen euro terug voor consumenten. In de bemiddelingstrajecten met bedrijven zien wij dat veruit de meeste ondernemers bereid zijn om mee te werken aan een oplossing van de klacht.

Meer oplossen: onderzoeken en leren in de praktijk

In 2023 hebben we via pilots en projecten onderzocht hoe we problemen van rechtzoekenden beter kunnen helpen oplossen, hoe we beter kunnen doorverwijzen en hoe intensievere samenwerking met netwerkpartners daaraan bijdraagt.

Zo deden we onder andere een tijdelijk ‘Experiment scheiden’, rondden we de pilot ‘Meer oplossen’ af en evalueerden we de pilot ‘Huis van het Recht’ en de tijdelijke ‘Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz)’. We beschrijven de resultaten van deze pilots en projecten in het jaarverslag.

De pijlers uit onze visie

Wij werken aan een rechtvaardiger samenleving. Omdat niemand er alleen voor mag staan. Dat doen we online voor iedereen en persoonlijk voor hen die ons het hardst nodig hebben; mensen die door hun lage inkomen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Wrb).

Rechtzoekende centraal

We zetten de rechtzoekende centraal in alles wat we doen en ontwikkelen.

Focus op Wrb

We focussen op Wrb-gerechtigden, zodat de meest kwetsbare burgers toegang tot het recht behouden.

Meer oplossen

We gaan meer doen voor de klant zodat we meer problemen oplossen.

Signaleringsfunctie

We versterken onze signaleringsfunctie en dragen zo bij aan een lerend stelsel.

Vakmanschap en eigenaarschap

We maken het vakmanschap en eigenaarschap van onze professionals leidend.

1/0

Wij zijn het Juridisch Loket
Met meer dan 400 mensen op ruim 50 vestigingen en servicepunten werken wij aan een rechtvaardiger samenleving. Voor iedereen. Door juridische problemen met impact op onze maatschappij te signaleren en er aandacht voor te vragen. Maar vooral door directe, vaak broodnodige, hulp te bieden. Iedereen die daarnaar zoekt, wijzen wij de weg naar een rechtvaardige oplossing. Dat doen we zelf of in samenwerking met onze netwerkpartners in de regio. Wij zijn de juridische professionals met een sociaal hart. Met de kwaliteiten en het verantwoordelijkheidsgevoel om te doen wat nodig is. We bieden informatie, advies en hulp. Dat doen we online voor iedereen en persoonlijk voor degenen die ons het hardst nodig hebben.

Downloads

Zie het volledige jaarverslag van 2023 hier, en kijk naar het jaarplan 2024.

Jaarverslag 2023 (PDF)
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven