Logo
Cookie Privacy

Wat voor geldzaken moet ik regelen bij een scheiding?

Bij scheiden of uit elkaar gaan verdeelt u bezittingen, schulden en leningen die van u samen waren. Maar er kunnen meer geldzaken zijn om te regelen. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op alimentatie of toeslagen.

Zaken om te regelen

Kinderalimentatie bij scheiding

Als u samen kinderen heeft, kan een van u recht hebben op kinderalimentatie. Dit is een bedrag voor de verzorging van de kinderen.

De ene ex-partner betaalt dit bedrag aan de ander, of aan het kind zelf als het ouder is dan 18 jaar.

Bent u geholpen met deze informatie?

Partneralimentatie bij scheiding

Wie door de scheiding niet genoeg geld meer heeft om van te leven, kan recht hebben op partneralimentatie. Dit kan alleen:

 • na een huwelijk
 • na een geregistreerd partnerschap
 • als dit in uw samenlevingscontract staat

De ene ex-partner betaalt dan mee aan het inkomen van de ander.

Bent u geholpen met deze informatie?

Toeslagen en belastingen

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Dan moet u doorgeven dat u uit elkaar gaat. Het bedrag dat u krijgt, kan namelijk veranderen.

Krijgt u nu geen toeslag? Nadat u uit elkaar bent heeft u er misschien wel recht op. Dit kan zijn:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget

U kunt dit zelf uitrekenen met een proefberekening toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Belastingen bij scheiding

Bekijk ook wat uit elkaar gaan betekent voor uw belastingzaken. Misschien verandert uw voorlopige aanslag. Of moet u kiezen of u samen of apart belastingaangifte doet.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bijstand na scheiding

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u aan de gemeente doorgeven dat u en uw partner uit elkaar gaan. Het bedrag dat u krijgt, kan namelijk veranderen.

Ontvangt u nu geen bijstand? Nadat u uit elkaar bent gegaan heeft u er misschien wel recht op. U kunt bijstand aanvragen als u geen werk heeft. Of als u te weinig verdient om uzelf of uw gezin te onderhouden.

Bijstand aanvragen is al mogelijk voordat u gescheiden bent. U moet dan kunnen bewijzen dat u gaat scheiden. Dit kan bijvoorbeeld met uw echtscheidingsverzoek. Of met een bewijs dat u met een advocaat of mediator uw scheiding regelt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Uitkering of toeslag UWV

Als u een uitkering of toeslag krijgt van UWV, moet u aan UWV doorgeven dat u en uw partner uit elkaar gaan. Het bedrag kan dan namelijk veranderen.

Krijgt u nu AOW? Dan wordt deze uitkering per persoon hoger nadat u uit elkaar bent. U moet de scheiding zelf aan de SVB doorgeven.

De meeste andere uitkeringen veranderen niet als u uit elkaar gaat. Geef uw nieuwe situatie wel altijd door aan de organisatie die de uitkering voor u regelt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Pensioen bij scheiding

Misschien wilt u de verdeling van het pensioen veranderen als u uit elkaar gaat. U moet dit regelen tijdens uw scheiding. Deze afspraken gelden dan later als u eenmaal met pensioen bent.

Getrouwd of geregistreerd partners

Bouwde u pensioen op tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u recht op de helft van elkaars pensioen na de scheiding. Behalve als u dit anders heeft afgesproken.

U kunt bij uw scheiding andere afspraken maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen

Samenwonend

Als u samenwoonde, heeft u alleen recht op elkaars pensioen als u dit regelde in een samenlevingscontract of met uw pensioenfonds. Zorg dat u de juiste afspraken maakt als u uit elkaar gaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Heb ik recht op zijn pensioen als ik samenwoonde zonder samenlevingscontract?

Testament bij scheiding

Heeft u een testament waarin staat dat uw partner uw erfgenaam is? Dan houdt deze persoon misschien recht op uw erfenis als u uit elkaar bent. Bespreek met uw notaris of u uw testament moet aanpassen.

Heeft u geen testament? Dan bent u alleen elkaars erfgenaam tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit stopt nadat u de scheiding doorgeeft aan de gemeente.

Woont u samen en heeft u geen testament? Dan hoeft u niets te regelen. U bent geen erfgenaam van elkaar. Ook niet als u een samenlevingscontract heeft.

Bent u geholpen met deze informatie?

Verzekeringen bij scheiding

Kijk na welke verzekeringen u samen heeft en geef veranderingen door aan de verzekeraar. Denk aan de:

 • zorgverzekering
 • inboedelverzekering
 • reisverzekering
 • schadeverzekering
 • levensverzekering
 • uitvaartverzekering

Kijk ook of uw verzekering nog past bij uw nieuwe situatie.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bankzaken bij scheiding

Bekijk de bankrekeningen die u samen hebt, zoals een en/of-rekening. Haal eerst het geld van deze rekeningen en verdeel wat van u samen is. Daarna kunt u aan de bank doorgeven dat u de rekening wilt stoppen.

Verander van deze rekeningen ook de inloggegevens voor mobiel en online bankieren. Zo weet u zeker dat u als enige bij uw rekeningen kunt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Koophuis en hypotheek

Heeft u samen een huis en een hypotheek? Dan moet u samen beslissen wat u met de koopwoning doet. Bijvoorbeeld of een van u er blijft wonen of dat u de woning verkoopt.

Als een van u in de woning blijft, moet u de hypotheek laten aanpassen. Vraag naar de mogelijkheden bij de bank of verzekeraar waar uw hypotheek loopt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Lening en schulden

Voor schulden of leningen van u samen blijft u vaak allebei 'hoofdelijk aansprakelijk'. Dat betekent dat de schuldeiser u beiden de hele schuld kan laten betalen. Ook als u uit elkaar gaat. Kocht u bijvoorbeeld samen een huis? Of sloot u samen een lening af voor een verbouwing? De schuldeiser kan het hele bedrag aan u terugvragen, of aan uw ex-partner.

Als u niet de hele lening alleen wil betalen, moet u zelf aan uw ex-partner een deel terugvragen.

Getrouwd of geregistreerd partners

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan bent u vaak ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die uw partner alléén maakte. Dan zijn alle schulden van u en uw partner samen. Maak als u gaat scheiden afspraken over wie welke schulden betaalt en zet deze afspraken op papier.

Samenwonend

Kijk wat in uw samenlevingscontract staat over de verdeling van uw lening of schulden.

Heeft u geen samenlevingscontract of sprak u niets af over leningen en schulden? Dan hoeft u niets te regelen. De lening blijft van de persoon die hem afsloot. Een schuld blijft ook van de persoon die de schuld maakte. Voor schulden of leningen die u samen maakten, blijft u vaak allebei hoofdelijk aansprakelijk.

Hulp bij terugbetalen van schulden

Maakte u schulden en kunt u deze niet terugbetalen? Vraag dan hulp bij uw gemeente voor het aflossen van uw schulden.

Bent u geholpen met deze informatie?
Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven