Logo
Cookie Privacy

Zegt uw verhuurder de huur op? Ga niet zomaar akkoord!

Actueel
6 juni 2024

Wil uw verhuurder uw huurcontract stoppen? Bijvoorbeeld om het huis te verkopen? Ga dan niet zomaar akkoord. Controleer eerst of hij de huur wel mag opzeggen. En maak bezwaar als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt.

Controleer uw huurcontract

Als u een zelfstandige woning huurt, mag uw verhuurder de huur meestal niet zomaar opzeggen. Om te weten wat uw rechten zijn, moet u eerst weten of u een vast of tijdelijk huurcontract heeft. Met een vast huurcontract heeft u meer rechten dan met een tijdelijk huurcontract.

Heeft u een vast huurcontract?

Uw verhuurder mag een vast huurcontract niet zomaar opzeggen. U heeft namelijk huurbescherming. Uw verhuurder mag uw huur alleen opzeggen als de reden hiervoor in de wet staat. Bijvoorbeeld:

  • u heeft een huurachterstand

  • u veroorzaakt overlast

  • uw verhuurder heeft de woning zelf dringend nodig

Let op

Uw verhuurder mag uw vaste huurcontract niet opzeggen omdat hij de woning wil verkopen.

Heeft u een tijdelijk huurcontract?

Een tijdelijk huurcontract stopt op de einddatum die in uw contract staat. Uw verhuurder moet u hier schriftelijk aan herinneren. Bijvoorbeeld met een brief of e-mail. Hij moet dit ook op tijd doen, namelijk 1 tot 3 maanden vóór de einddatum.

Krijgt u geen herinnering? Of stuurt uw verhuurder de herinnering te vroeg of te laat? Dan wordt uw tijdelijke huurcontract automatisch een vast huurcontract.

Let op

Uw verhuurder mag uw tijdelijke huurcontract niet eerder stoppen dan de einddatum.

Protesteer tegen de huuropzegging

Vindt u dat uw verhuurder geen geldige reden heeft voor de huuropzegging? Maak dan bezwaar. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.

Stopt uw verhuurder uw contract omdat u een huurachterstand heeft? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging door huurachterstand. Vraag in uw brief om een betalingsregeling. Of leg uit waarom u vindt dat er geen huurachterstand is.

Na uw bezwaarbrief

Wil uw verhuurder na uw bezwaar de huur toch stoppen? Dan moet hij de rechter om toestemming vragen. De rechter geeft alleen toestemming als uw verhuurder bewijst dat hij een geldige reden heeft voor de huuropzegging.

Stapt uw verhuurder naar de rechter? Dan krijgt u een dagvaarding. Neem contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of advocaat.

Goed om te weten

Er gelden andere regels voor huuropzegging als u:Alle actuele berichten >

Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven