Wie krijgt de huurwoning als we hebben samengewoond en uit elkaar gaan?

Als u hebt samengewoond in een huurwoning en uit elkaar gaat, hangt het van uw huurcontract af wie er recht heeft op de woning. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Het huurcontract staat op één naam.
  Stond het huurcontract alleen op uw naam en is uw partner bij u ingetrokken zonder dat er verder iets is geregeld? Dan kunt u gewoon blijven zitten, als u weer uit elkaar wilt. Er verandert niets aan de huursituatie. Uw partner heeft geen recht op de woning.
 • Eén partner is als medehuurder geaccepteerd.
  U was eerst alleenhuurder. Het huurcontract staat nog op uw naam, maar de verhuurder heeft later uw partner geaccepteerd als huurder. Uw partner is daardoor 'medehuurder' geworden. Verlaat hij of zij de woning, dan verandert er niets aan het huurcontract. U kunt gewoon blijven zitten. Verlaat u de woning, dan wordt uw partner automatisch hoofdhuurder. De verhuurder moet hem/haar dan accepteren als nieuwe hoofdhuurder.
 • Het huurcontract staat op twee namen (contractuele medehuur). 
  Uw partner is bij u ingetrokken en later in het huurcontract opgenomen. Omdat de woning nu op naam van u allebei staat heet dit 'contractuele medehuur' of samenhuur. Bent u het erover eens wie van u beiden in de huurwoning mag blijven? Vraag dan gezamenlijk aan de verhuurder of deze hem of haar als alleenhuurder wil accepteren. Gaat de verhuurder akkoord, dan zegt u samen het oude huurcontract op. Degene die in de woning blijft krijgt dan een nieuw huurcontract op zijn of haar naam. De verhuurder is niet verplicht u of uw partner als alleenhuurder te accepteren.

Veelgestelde vragen

 • Hoe regel ik de overgang naar één huurder?

  Is één partner als huurder geaccepteerd en bent u het erover eens wie van u tweeën in de huurwoning mag blijven? Meld dit dan liefst gezamenlijk aan de verhuurder, tegelijk met opzegging van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de vertrekkende partner per aangetekende brief. 

  Bent u de oorspronkelijke huurder, dan hoeft er verder niets aangepast te worden. 

  Bent u de later ingetrokken partner, dan kunt u hoofdhuurder worden na toestemming van de verhuurder. Gaat de verhuurder niet akkoord met uw verzoek dan kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

 • Hoe moet het als we beiden de woning willen?

  Is één partner als huurder geaccepteerd en kunt u het er niet over eens worden wie in de huurwoning mag blijven? Dan kunt u de kantonrechter laten beslissen. Daarvoor heeft u geen advocaat nodig. De rechter weegt alleen de belangen van u en uw partner tegen elkaar af en bepaalt vervolgens wie van u beiden het huurrecht krijgt.

 • Hoe moet het bij contractuele medehuur als we beiden de woning willen?

  Is er sprake van contractuele medehuur, maar kunt u het er niet over eens worden wie in de huurwoning mag blijven? Dan kunt u de kantonrechter laten beslissen. Daarbij is ook de verhuurder partij. De rechter weegt uw belangen af tegen die van uw partner en van de verhuurder. De uitkomst kan zijn dat één van u wordt aangewezen als nieuwe huurder, maar ook dat geen van u beiden de woning krijgt.

 • Wat kan ik doen als de verhuurder me weigert als alleenhuurder?

  Ook als u het er samen over eens bent dat u in de huurwoning mag blijven, kan de verhuurder u weigeren als alleenhuurder. Of hij wil alleen aan u verhuren op andere (slechtere) voorwaarden. U kunt de zaak dan voorleggen aan de kantonrechter. De rechter weegt uw belangen af tegen die van de verhuurder. De uitkomst kan zijn dat u het huurrecht krijgt toegewezen, of dat het huurcontract wordt beëindigd. Dan krijgt geen van u beiden de woning.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Woning en scheiden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.