Moet ik onderhoudskosten van mijn huurwoning of kamer zelf betalen?

De verhuurder dient ervoor te zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Tevens dient de verhuurder gebreken te verhelpen. Niet al het onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Het dagelijks onderhoud van de huurwoning of kamer moet de huurder voor zijn rekening nemen. Het grote onderhoud is voor de verhuurder.

Veelgestelde vragen

 • Welke onderhoudskosten moet ik als huurder betalen?

  De overheid heeft een overzicht gemaakt waarop u  kunt zien wie welke onderhoudswerkzaamheden dient te verrichten.

  Voorbeelden van onderhoud die de huurder moet verrichten:

  • Het vervangen van onderdelen van kranen;
  • Het maken van een defecte deurbel;
  • Het witten van binnenmuren en plafonds.
 • Welke onderhoudskosten moet de verhuurder betalen?

  De overheid heeft een overzicht gemaakt waarop u  kunt zien wie welke onderhoudswerkzaamheden dient te verrichten.

  Voorbeelden van onderhoud die de verhuurder moet verrichten:

  • Buitenschilderwerk;
  • Tochtende ramen die niet met strips gedicht kunnen worden;
  • Het vervangen van een defecte cv-ketel.
 • Wat moet ik doen als ik een gebrek heb aan mijn huurwoning of kamer?

  Als huurder bent u verplicht een gebrek (dat voor rekening van verhuurder komt) aan de verhuurder te melden. Dat kunt u doen met de voorbeeldbrief melding gebreken aan woning van de Huurcommissie. U geeft de verhuurder dan zes weken de tijd om tot reparatie over te gaan. Heeft uw verhuurder na zes weken nog geen actie ondernomen, dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

  Let op:

  Als u het gebrek niet of te laat meldt, bent u als huurder aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. De verhuurder blijft bij een te late melding nog wel verplicht het gebrek te repareren. Zorg er daarom voor dat u kunt aantonen dat u het gebrek op tijd gemeld heeft.

 • Wat kan ik doen als de verhuurder het gebrek niet repareert?

  U kunt bij de Huurcommissie huurverlaging aanvragen zolang verhuurder het gebrek niet heeft verholpen. Om deze procedure bij de Huurcommissie te kunnen starten, moet de aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens (per 1 januari 2016 is dat € 710,68 per maand) zitten. Lees meer informatie over de procedure tot huurverlaging wegens onderhoudsgebreken op de website van de Huurcommissie.

  Als uw huurprijs hoger is dan de liberalisatiegrens, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Om de mogelijkheden van een gerechtelijke procedure te bespreken, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.