Heb ik een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig als ik wil gaan (ver)bouwen?

Vroeger was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms nog andere vergunningen, zoals een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die 'losse' vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de 'omgevingsvergunning'. Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan kan het dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Of er een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van wat u bouwt of verbouwt. Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online van de Rijksoverheid weet u snel of er voor een bepaald (ver)bouwproject een omgevingsvergunning nodig is en zo ja, welke.

De gemeente kan kosten in rekening brengen voor een omgevingsvergunning. Hiervoor gelden geen landelijke regels. De kosten ('leges' genoemd) kunnen per gemeente verschillen.

Bovendien gelden er voor elke vorm van (ver)bouwen bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij verbouwt, u moet altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

Let op:

Vanaf 1 november 2014 kunnen bewoners en bedrijven meer vergunningvrij bouwen of uitbreiden. Bijvoorbeeld het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw is uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het is mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Lees meer informatie hierover op de website van VNG.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik zonder vergunning (vergunningvrij) (ver)bouwen?

  In het algemeen heeft u geen vergunning nodig voor eenvoudige verbouwingen aan de achterkant (overkapping, aan- of uitbouw, dakkapel) van uw woning, voor een afscheiding tussen balkons of dakterrassen en het aanbrengen van zonnepanelen en antennes.

  Let op:

  Per 1 november 2014 kunnen bewoners en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen of bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken bouwen, omdat de regels om vergunningvrij te (ver)bouwen zijn versoepeld. Lees meer informatie hierover op de website van VNG.

  Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels voldoen uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

  Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over omgevingsvergunningen. Hier vindt u ook meer informatie over de bouwregels.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Eigen woning
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.