Wat mag ik doen tegen overhangende takken?

Bij overhangende takken van de boom van uw buren heeft u het recht om hier wat aan te doen. Volg het onderstaande stappenplan.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vraag aan uw buren of zij willen snoeien

Vraag uw buurman of hij wil snoeien. In principe moet uw buurman zelf ervoor zorgen dat takken niet overhangen of dat een haag gesnoeid wordt. Uw buren hebben het recht om toegang tot uw tuin te krijgen, als ze alleen via uw tuin de takken kunnen snoeien.

Stap 2. Stuur een brief naar uw buren

Als u na het gesprek met uw buren merkt dat ze niet gaan snoeien, kunt u ze een kort briefje sturen waarin u het nogmaals vraagt. Geef daarbij een termijn aan waarbinnen u wenst dat er gesnoeid wordt, bijvoorbeeld zes weken. U kunt in uw briefje aangeven dat u anders zelf de takken gaat weghalen.

Stap 3. Haal de takken zelf weg

Als er niet wordt gereageerd op uw schriftelijke vraag om te snoeien, mag u dit zelf doen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom.

Als een heg precies op de erfgrens staat, dan mag u de heg aan uw kant snoeien. U moet wel op zo’n manier snoeien dat de heg er geen schade van ondervindt.

Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen zonder eerst te vragen of ze het zelf willen doen.

Veelgestelde vragen

 • Kunnen snoeikosten verhaald worden op de buren?

  Als er niet wordt gereageerd op uw schriftelijke vraag om te snoeien, dan mag u dat zelf doen. Als u kosten moet maken voor het weghalen van overhangende takken of begroeiing, dan kunt u de kosten soms verhalen op uw buren. De kosten moeten dan wel redelijk en noodzakelijk zijn. U moet zelf in actie komen om het bedrag te verhalen. Eventueel met behulp van een advocaat.

 • Hoe zit het met vruchten die op mijn grond vallen?

  Vruchten van de boom van uw buren die op uw grond vallen, mag u houden. U mag de vruchten echter niet van de boom plukken, zolang deze nog aan de boom hangen.

 • Hoe zit het als ik een huurwoning heb?

  Heeft u als huurder last van overhangende takken of begroeiing van uw buren? Dan kunt u het beste eerst proberen om er met uw buren uit te komen. Als dit niet lukt, kunt u de verhuurder inschakelen. De verhuurder moet u namelijk een ongestoord ‘wooncomfort’ bieden, ook wel ‘huurgenot’ genoemd.

 • Wat mag ik doen als de overhangende takken van de gemeente zijn?

  In principe geldt voor overhangende takken en begroeiing van een boom van de gemeente hetzelfde. Ook voor die bomen geldt dat u de gemeente mag aanmanen om de takken weg te halen en dat u ze anders zelf mag weghalen.

  Let op:

  Als de gemeente duidelijk een beleid heeft over het snoeien van bomen, kan het zijn dat u niet zelf de takken mag snoeien. Dit kan bijvoorbeeld in een verordening of in beleidsregels staan. Vraag dit na bij uw gemeente.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.