Overslaan en naar de inhoud gaan

Wonen

 • Huurwoning

 • Koopwoning

Vermogen en bezittingen

Gaat u samenwonen? Dan ontstaat er géén gemeenschap van goederen. Spullen die u samen koopt, zijn wel van u en uw partner. Daarnaast kunt u afspraken maken in een samenlevingscontract of notariële akte.

Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap ontstaat vanaf 1 januari 2018 NIET automatisch een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat:

 • Privébezittingen of schulden van vóór uw huwelijk deelt u niet. Denk aan een eigen huis, hypotheek of auto.
 • Gezamenlijke bezittingen of schulden van vóór uw huwelijk, vallen wel in de gemeenschap van goederen. Ook al bezat de andere partner een kleiner deel.
 • Alle nieuwe bezittingen of schulden tijdens het huwelijk, zijn van u samen.
 • Een erfenis of schenking tijdens het huwelijk, is niet van u samen. Dit blijft van degene die erft of een schenking krijgt.

Ook na 1 januari 2018 kunt u in gemeenschap van goederen trouwen. Dit legt u vast bij een notaris. De minister heeft nu een wetsvoorstel gemaakt waarin hij dit wil veranderen. Het is de bedoeling dat u dit in toekomst met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt regelen.

Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is er automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van u en uw partner zijn dan van u samen. Dit geldt niet als u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft op laten stellen bij een notaris.

Kinderen

Wordt uw kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan bent u allebei juridisch ouder en heeft u samen het ouderlijk gezag over uw kind.

Bent u geregistreerd partner en is het kind geboren voor 1 april 2014? Dan moet de vader het kind eerst erkennen om juridisch ouder te worden.Woont u samen en krijgt u een kind? Dan moet de vader het kind eerst erkennen. De vader heeft hiermee nog niet het ouderlijk gezag. Gezamenlijk ouderlijk gezag moet u aanvragen bij de rechtbank.

Als ouder van uw kind moet u uw kind onderhouden. Die verplichting heeft u ook als u uit elkaar bent. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderalimentatie. Het maakt hiervoor niet uit of u getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend bent.

Gaat u uit elkaar en heeft u samen het gezag over de kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen.

Erven

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch elkaar erfgenaam, tenzij in een testament iets anders is vastgelegd.

Woont u samen? Dan bent u géén erfgenaam van elkaar, tenzij u dit in een testament heeft geregeld.

Scheiden

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en gaat u uit elkaar? Dan heeft u uiteindelijk de rechter nodig om te scheiden. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap met kinderen heeft en beiden het ouderlijk gezag. Heeft u een geregistreerd partnerschap zonder kinderen of niet beiden het ouderlijk gezag over de kinderen? Dan kunt u met hulp van een advocaat of notaris scheiden. U maakt afspraken over partneralimentatie en de manier waarop u opgebouwd pensioen verdeelt. Tenzij u dit heeft uitgesloten in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Samenwonend

Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan hoeft u niet naar de rechter. In uw samenlevingscontract staat vermeld hoe het contract eindigt. Heeft u geen samenlevingscontract? Dan eindigt uw verbintenis op het moment dat u uit elkaar gaat. U hoeft opgebouwd pensioen niet te verdelen of partneralimentatie te betalen. Tenzij u dit heeft vastgelegd in het samenlevingscontract of notariële akte.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik allemaal regelen als ik ga trouwen, een geregistreerd partnerschap aanga of een samenlevingscontract sluit?

  Als u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingscontract sluit, moet u veel regelen.

  Denk bij trouwen en geregistreerd partnerschap aan:

  • Kiezen van een achternaam
  • Getuigen vragen
  • Melden bij de gemeente

  Denk bij een samenlevingscontract aan:

  • Inschakelen van een notaris
  • Fiscaal partnerschap nakijken
  • Toeslagen aanpassen

  Gebruik de checklist, zodat u niets vergeet.

Terug naar boven Shape