Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan heeft u andere rechten en plichten dan wanneer u alleen samenwoont met uw partner. Ook het geregistreerd partnerschap verschilt op sommige punten van het huwelijk.

Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract houdt u voor de wet dezelfde status als toen u allebei nog alleenwonend was.
Zelfs mét samenlevingscontract bestaan er nog grote verschillen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een aantal van die verschillen kunt u opheffen door bepalingen in uw samenlevingscontract op te nemen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Heb ik of mijn partner gezag over de kinderen?

  Huwelijk: u heeft beide automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen.

  Geregistreerd partnerschap: u heeft beide automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen.
  Let op: is het kind geboren vóór 1 april 2014, dan moet de vader het kind eerst erkennen om juridisch ouder te worden.

  Samenwonen: u heeft geen gezamenlijk ouderlijk gezag, alleen de moeder heeft gezag over de kinderen. Wil de vader dat ook, dan moet hij eerst het kind erkennen en vervolgens ‘gezamenlijk gezag’ aanvragen bij de rechtbank.

 • Heb ik of mijn partner recht op het pensioen?

  Huwelijk: bij beëindiging van het huwelijk dienen u en uw partner het pensioen te verdelen dat tijdens de huwelijksperiode is opgebouwd. Tenzij u dit heeft uitgesloten in de huwelijkse voorwaarden.

  Geregistreerd partnerschap: bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap dienen u en uw partner het pensioen te verdelen dat tijdens het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Tenzij u dit heeft uitgesloten in de partnerschapsvoorwaarden.

  Samenwonen: u hoeft bij beëindiging van de relatie het opgebouwde pensioen niet te verdelen, tenzij u dit heeft vastgelegd in het samenlevingscontract of de notariële akte.

 • Erven mijn partner en ik van elkaar?

  Huwelijk: u en uw partner zijn automatisch erfgenaam van elkaar, tenzij bij testament anders is vastgelegd.

  Geregistreerd partnerschap: u en uw partner zijn automatisch erfgenaam van elkaar, tenzij bij testament anders is vastgelegd.

  Samenwonen: de langstlevende partner erft niets, tenzij er iets geregeld is bij testament.