Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bent u getrouwd? Dan heeft u andere rechten en plichten dan wanneer u samenwoont met uw partner. Ook het geregistreerd partnerschap verschilt op sommige punten van het huwelijk. Hieronder worden de verschillen per situatie uitgelegd.

Wonen

  • Huurwoning

    Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch elkaars medehuurder. Bij overlijden, mag de ander in de huuwoning blijven.

    Bij samenwonen bent u géén medehuurder van elkaar. Tenzij het huurcontract op naam van u beiden staat. Bij overlijden, mag de achterblijvende partner niet automatisch in de huurwoning blijven. Als het huurcontract alleen op naam van de overleden partner staat, kan dat problemen geven. Voorkom deze problemen door het medehuurderschap tijdens het samenwonen aan te vragen.

  • Koopwoning

    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt u met uw partner automatisch eigenaar van de koopwoning. Tenzij u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op laat stellen bij een notaris.

    Bij samenwonen bent u alleen beide eigenaar als u de woning samen koopt.

Vermogen en bezittingen

Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van u en uw partner zijn dan van u samen. Wilt u dit voorkomen? Laat dan huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij een notaris opstellen.

Gaat u samenwonen? Dan ontstaat er géén gemeenschap van goederen. Spullen die u samen koopt, zijn wel van u en uw partner. Daarnaast kunt u afspraken maken in een samenlevingscontract of notariële akte.

Kinderen

Wordt uw kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan bent u allebei juridisch ouder en heeft u samen het ouderlijk gezag over uw kind.

Bent u geregistreerd partner en is het kind geboren voor 1 april 2014? Dan moet de vader het kind eerst erkennen om juridisch ouder te worden.

Woont u samen en krijgt u een kind? Dan moet de vader het kind eerst erkennen. De vader heeft hiermee nog niet het ouderlijk gezag. Dit vraagt u bij de rechtbank aan.

Als ouder van uw kind moet u uw kind onderhouden. Die verplichting heeft u ook als u uit elkaar bent. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderalimentatie. Het maakt hiervoor niet uit of u getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend bent.

Erven

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch elkaar erfgenaam, tenzij in een testament iets anders is vastgelegd.

Woont u samen? Dan bent u géén erfgenaam van elkaar, tenzij u dit in een testament heeft geregeld.

Scheiden

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en gaat u uit elkaar? Dan heeft u uiteindelijk de rechter nodig om te scheiden. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap met kinderen heeft en beiden het ouderlijk gezag. Heeft u een geregistreerd partnerschap zonder kinderen of niet beiden het ouderlijk gezag over de kinderen? Dan kunt u met hulp van een advocaat of notaris scheiden. U maakt afspraken over partneralimentatie en de manier waarop u opgebouwd pensioen verdeelt. Tenzij u dit heeft uitgesloten in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Samenwonend

Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan hoeft u niet naar de rechter. In uw samenlevingscontract staat vermeld hoe het contract eindigt. Heeft u geen samenlevingscontract? Dan eindigt uw verbintenis op het moment dat u uit elkaar gaat. U hoeft opgebouwd pensioen niet te verdelen of partneralimentatie te betalen. Tenzij u dit heeft vastgelegd in het samenlevingscontract of notariële akte.