Wat kan ik doen bij een burenruzie? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Ga meteen naar

Interactieve video burenruzie

Bekijk hierboven de interactieve video over burenruzie. Selecteer tijdens de video het onderwerp van uw keuze.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Uitgeschreven tekst introductie

  Hartelijk welkom! In deze interactieve video van het Juridisch Loket bespreken we het thema Burenruzie. Met de pijltjes in het menu kunt u door de verschillende stappen lopen. Bekijk bijvoorbeeld dezelfde stap nog een keer of ga terug naar het begin van de video. Kies zelf waarnaar u kijkt door op de onderwerpen te klikken die voor u belangrijk zijn. U bent de regisseur van deze video. Wilt u meer achtergrondinformatie over een onderwerp? Dat kan! Met een simpele klik op de informatieknop rechts bovenin het scherm geven we extra uitleg over moeilijke begrippen en onderwerpen. Druk op de startknop in de video om te beginnen.

 • Uitgeschreven tekst burenruzie

  Burenruzies komen helaas regelmatig voor. Een burenruzie kan bijvoorbeeld ontstaan door geluidsoverlast of door een conflict over de erfgrens, erfafscheiding, bomen, haag/heg of overhangende takken.

  Kies één van de onderwerpen waar u meer over wilt weten.

  • Geluidsoverlast
  • Erfgrens
  • Erfafscheiding (schutting, muur of hek)
  • Bomen,  hek en overhangende takken
 • Uitgeschreven tekst geluidsoverlast

  Geluidsoverlast van de buren. Dit komt vaak voor. Afhankelijk van de klacht en woonsituatie zijn er verschillende mogelijkheden om dit conflict op te lossen. Om u goed te kunnen adviseren over wat u hiertegen kunt doen, willen we weten of u in een huur- of koopwoning woont.

  Keuze:

  • Huurwoning
  • Koopwoning

  Geluidsoverlast huurwoning

  Wees niet bang om uw buren te laten weten dat u last heeft van het geluid dat zij veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat en de overlast stopt. Maar duidelijke afspraken met elkaar. U en uw buren kunnen makkelijk aanpassingen in huis doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw verhuurder of vraag een buurtbemiddelaar om hulp. Een buurtbemiddelaar is onpartijdig, adviseert en ondersteunt u en uw buren bij het oplossen van het probleem. Wat wilt u doen?

  Geluidsoverlast koopwoning

  Wees niet bang om uw buren te laten weten dat u last heeft van het geluid dat zij veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat en de overlast stopt. Maak duidelijke afspraken met elkaar. U en uw buren kunnen makkelijk aanpassingen in huis doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Ook kunnen er grotere bouwkundige ingrepen worden gedaan. Helpt dit niet? Meld de overlast dan bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Soms kan de VVE een boete opleggen als regels niet worden nageleefd. Als er geen VVE is, kan de rechter in het uiterste geval, maatregelen opleggen tegen de eigenaar die geluidsoverlast veroorzaakt. Ook kunt u een buurtbemiddelaar om gratis hulp vragen. Een buurtbemiddelaar is onpartijdig, adviseert en ondersteunt u en uw buren bij het oplossen van het probleem. Heeft u de stappen doorlopen en is de situatie niet verbeterd? Schakel dan samen met uw buren een mediator in om afspraken te maken en om die vast te leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

 • Uitgeschreven tekst erfgrens

  Er is soms onduidelijkheid over de erfgrens. Bijvoorbeeld over waar de grens precies ligt of het kan zijn dat u het hier niet mee eens bent. Afhankelijk van de klacht en woonsituatie zijn er verschillende mogelijkheden om dit conflict op te lossen. Om u goed te kunnen adviseren, willen we weten of u in een huur- of koopwoning woont.

  Situatie keuze:

  • Huurwoning
  • Koopwoning

  Erfgrens en huurwoning

  Als u het oneens bent met uw buren over de erfgrens, wees dan niet bang om dit met elkaar te bespreken. Dit kan ervoor zorgen dat u samen een oplossing vindt. Neem contact op met de verhuurder als u er samen toch niet uitkomt. U bent geen eigenaar van de woning en kunt daarom geen partij zijn in een conflict over de erfgrens. De huiseigenaar kan dat natuurlijk wel. Hij kan u ook machtigen om namens hem op te treden. De verhuurder kan samen met uw buren buurtbemiddeling of een mediator inschakelen om afspraken te maken en om die afspraken vast te leggen. Wat wilt u doen?

  Erfgrens en koopwoning  

  Als u het oneens bent met uw buren over de erfgrens, wees dan niet bang om dit met elkaar te bespreken. Dit kan ervoor zorgen dat u samen een oplossing vindt. Blijft het onduidelijk? Vraag dan bij het Kadaster op waar de kadastrale grenzen van uw grond liggen of om deze grens opnieuw voor u op te meten. Dit wordt een grensreconstructie genoemd. Wordt u het samen niet eens over de erfgrens? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en om die afspraken vast te leggen. Onze juristen kunnen u naar een mediator doorverwijzen. In het uiterste geval kunt u de rechter verzoeken om de erfgrens te bepalen. Dit is vaak wel een dure procedure. Wat wilt u doen?

 • Uitgeschreven tekst erfafscheiding

  De erfafscheiding kan bijvoorbeeld een haag, heg, schutting of muur zijn. Soms ontstaat er ruzie over de ligging, plaatsing, hoogte of materiaal van de erfafscheiding.  Kies één van de onderwerpen waar u meer over wilt weten.

  Onderwerpen: 

  • Plaatsen erfafscheiding
   • Koopwoning
   • Huurwoning
  • Onderhoud erfafscheiding
   • Koopwoning
   • Huurwoning
  • Vervangen erfafscheiding
   • Koopwoning
   • Huurwoning

  Plaatsen erfafscheiding

  Huurwoning

  De verhuurder is verantwoordelijk voor het plaatsen van een eenvoudige erfafscheiding bij eerste bewoning van het huis. Dit staat in het Besluit kleine herstellingen. Ontstaat er tussen u en uw buren een conflict over het plaatsen van de erfafscheiding? Neem dan contact op met de verhuurder. U bent niet de eigenaar van de woning en kunt daarom geen partij zijn in een conflict over de erfafscheiding. De verhuurder kan u wel machtigen om namens hem op te treden. Wat wilt u doen?

  Koopwoning

  Als woningeigenaar mag u uw grond afschermen met een erfafscheiding. Staat de erfafscheiding op de erfgrens, dan moet u samen met uw buren afspraken maken hierover. U kunt ook de erfafscheiding naast de erfgrens op uw grond plaatsen. U bent dan de enige eigenaar en dus ook verantwoordelijk hiervoor. De erfafscheiding moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Er zijn verschillende eisen waar de erfafscheiding aan moet voldoen. Als u en uw buren het niet eens worden over de erfafscheiding, dan kunt u samen een mediator inschakelen om afspraken te maken en om die afspraken vast te leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

  Ontevreden over erfafscheiding

  Huurwoning

  Als er een erfafscheiding op de erfgrens staat, dan zijn uw verhuurder en buren gezamenlijk eigenaar. Tenzij er in het verleden andere afspraken hierover zijn gemaakt. Als huurder bent u verantwoordelijk voor klein onderhoud aan uw kant van de erfafscheiding. De verhuurder is verantwoordelijk voor het vervangen van de erfafscheiding als deze niet meer in goede staat is. Wat wilt u doen?

  Koopwoning

  Als er een erfafscheiding op de erfgrens staat, dan bent u met uw buren gezamenlijk eigenaar. Tenzij er in het verleden andere afspraken hierover zijn gemaakt. U bent dan ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding.  ilt u de erfafscheiding een opfrisbeurt geven en de buren werken niet mee, dan mag dat aan uw kant, zolang u geen schade aanbrengt. Wat wilt u doen?

  Vervangen van de erfafscheiding

  Huurwoning

  Als de erfafscheiding aan vervanging toe is, dan is de verhuurder hier verantwoordelijk voor. Dit staat in het Besluit kleine herstellingen. Neem hierover contact op met uw verhuurder. Plaatst u liever zelf een nieuwe erfafscheiding? Doe dit altijd in overleg met de verhuurder en uw buren, maak hier duidelijke afspraken over. Het komt ook weleens voor dat de verhuurder instemt, maar de buren niet meewerken.  In dat geval kunt u een nieuwe erfafscheiding aan uw kant naast de erfgrens plaatsen. Of met machtiging van de eigenaar, via de rechter afdwingen dat op de erfgrens een nieuwe erfafscheiding wordt geplaatst. Wat wilt u doen?

  Koopwoning

  Als er op de erfgrens een erfafscheiding staat en u wilt deze vervangen, bespreek dit dan met uw buren. Ook kunt u met de buren afspreken dat u de erfafscheiding vervangt en ook de kosten draagt hiervoor. Uw buren hoeven niet mee te betalen. Maak hier duidelijke afspraken over. Komt u er niet samen uit? Schakel dan een mediator in afspraken te maken en om die afspraken vast te leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. In het uiterste geval kunt u de rechter om toestemming vragen om op de erfgrens een nieuwe erfafscheiding te plaatsen. Wat wilt u doen?

 • Uitgeschreven tekst bomen, heg en overhangende takken

  Burenruzies gaan vaak over bomen, een heg/haag of overhangende takken. Over welk onderwerp wilt u meer weten?

  Onderwerpen:

  • Bomen
  • Heg, haag of heester
  • Overhangende takken

  Bomen

  Een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens geplant worden. Er zijn uitzonderingen. Klik op de informatiebutton voor meer info. Heeft u last van de bomen van uw buren omdat deze dicht bij de erfgrens staat, dan kunt u de buren vragen om de boom te verwijderen. Soms staat een boom er al zo lang, dat hij mag blijven staan. Uw recht om te vragen om de boom te verwijderen is dan verjaard. Ook als er in het verleden afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de vorige bewoners, dan mag de boom blijven staan. U kunt ook afwijkende afspraken maken met uw buren. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten zodat u kunt bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Komt u er niet samen uit? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en om die afspraken vast te laten leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

  Heg, haag of heester

  Een heg moet minimaal een halve meter van de erfgrens geplant worden.  Er zijn uitzonderingen. Klik op de informatiebutton voor meer info.Heeft u last van de heg van uw buren omdat deze dicht bij de erfgrens staat, dan kunt u de buren vragen om de heg te verwijderen. Soms staat een heg er al zo lang, dat hij mag blijven staan. Uw recht om te vragen om de boom te verwijderen is dan verjaard. Ook als er in het verleden afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de vorige bewoners, dan mag de heg blijven staan. U kunt ook afwijkende afspraken maken met uw buren. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten zodat u kunt bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en om die afspraken vast te laten leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

 • Uitgeschreven tekst wat wilt u doen

  Mediation

  U wilt in contact komen met een mediator. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die ervoor zorgt dat er wederzijds begrip ontstaat en dat het conflict niet verder uit de hand loopt. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor subsidie. Neem hiervoor contact op met ons via telefoonnummer 0900-8020.

  Contact 

  U wilt meer informatie over dit onderwerp. Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met ons via telefoonnummer 0900-8020.

 • Uitgeschreven tekst feedback

  U bent aangekomen bij het einde van deze interactieve video. Om onze dienstverlening te verbeteren stellen we u graag twee vragen hierover:

  1.  Heeft deze interactieve video voldoende informatie gegeven over dit onderwerp?  
  2. En Vindt u dit een prettige en duidelijke manier van informeren?

  Einde video. 

Terug naar boven Shape