Werken bij het Juridisch Loket

Werken bij het Juridisch Loket

Ruim 300 juristen geven dagelijks gratis informatie en advies over juridische problemen. Samen met de klant zoeken zij naar de juiste oplossingen. Onze medewerkers stellen de klant centraal en zijn betrokken. Daarnaast blijven ze altijd onafhankelijk en neutraal.

Vacatures

Vacatures

 

Wij hebben op dit moment geen vacatures.

Open sollicitatie

 

Wij hebben voldoende open sollicitaties in portefeuille.

Stages

twitter

Stageplekken 2016

De werving van stagiaires van aangesloten Hogescholen SJD en Rechten, die in februari 2017 zullen starten is begonnen. Heb je interesse om per februari 2017 stage te lopen in de juridische dienstverlening bij het Juridisch Loket stuur dan je motivatie en cv vóór 6 november a.s. naar afdeling P&O p&o@juridischloket.nl en vermeld daarbij duidelijk welke vestiging(en) jouw voorkeur heeft en let daarbij wel op de minimale stage duur die vereist wordt. De sollicitatiegesprekken vinden in november plaats.

Stageplekken

Medewerker aan het woord

Testimonials
Iedere burger heeft recht op recht. Ik help daar graag bij!
Miriam Nowak - senior jurist
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.