Hoeveel verlof krijg ik bij een zwangerschap?

Als u in loondienst werkt en zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ook uw partner heeft recht op verlof tijdens en na de bevalling.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Als zwangere vrouw heeft u recht op 6 weken zwangerschapsverlof vóór de datum dat u uitgerekend bent. Maar als u wilt mag u doorwerken tot 4 weken daarvoor. Vanaf de geboorte van uw baby heeft u recht op 10 weken bevallingsverlof.

U hoeft het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof niet bij uw werkgever aan te vragen. U heeft alleen een meldplicht. Uiterlijk 3 weken vóór u met zwangerschapsverlof wilt moet u dit aan uw werkgever vertellen. Is het kindje er, dan moet u (of uw partner) dit uiterlijk op de 2e dag na de geboorte aan uw werkgever melden.

Zwangerschapsuitkering (WAZO-uitkering)
Uw werkgever is wettelijk verplicht u het verlof te geven. Hij is niet verplicht uw loon door te betalen. U heeft wel recht op een uitkering volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Afhankelijk van wat er in uw cao of arbeidsovereenkomst staat, krijgt u deze wazo uitkering via uw werkgever of van het UWV.

Check eerst bij uw werkgever of deze uw WAZO-uitkering voor u regelt. Zo niet, vraag dan via hem een WAZO-uitkering aan bij het UWV. Voor het aanvragen van een zwangerschapsuitkering moet u een zwangerschapsverklaring indienen bij het UWV. Dit moet uiterlijk 2 weken voor de geplande ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. Doe bij uw aanvraag:

 • De vermoedelijke datum van de bevalling.
 • Een verklaring van uw dokter of verloskundige, waarin deze datum wordt bevestigd.
 • De datum waarop u uw zwangerschapsverlof wilt laten ingaan.

Is uw kindje geboren? Geef dit dan binnen 2 dagen door bij de gemeente waar u kind is geboren. Deze gemeente geeft dit via de Basisregistratie personen (BRP) door aan UWV. U hoeft het UWV dus niet te bellen om de datum van de bevalling door te geven.

Hoogte inkomen tijdens verlof
Volgens de WAZO heeft u recht op een zwangerschapsuitkering die in principe even hoog is als uw salaris. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan zijn afgesproken dat uw werkgever dit voor u regelt en aan u doorgeeft. In de praktijk wordt uw salaris dan gewoon doorbetaald. Is dit niet het geval, dan zult u uw WAZO-uitkering zelf moeten aanvragen bij het UWV. U ontvangt dan 100% van uw laatste salaris. U kunt echter niet meer krijgen dan het maximum dagloon voor de Ziektewet (per 1 juli 2016 is dat € 203,85 bruto).

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben geen gevolgen voor uw vakantiegeld en eventuele overige vaste salariscomponenten. Ook de opbouw van uw vakantiedagen gaat gewoon door.

Ons advies:

De mannelijke of vrouwelijke partner van een zwangere of (net) bevallen vrouw heeft recht op calamiteitenverlof en kraamverlof als hij/zij met haar getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont.

Calamiteitenverlof
Voor het bijwonen van de bevalling heeft u als partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof moet uw salaris volledig worden doorbetaald. Over de duur van het verlof staan vaak nadere regels in een arbeidsovereenkomst of CAO. Meestal gaat het om 1 of 2 dagen.

Kraamverlof
U heeft als partner recht op 2 dagen doorbetaald verlof, ook als u in deeltijd werkt. Bovendien heeft u als partner ook recht op 3 dagen partnerverlof. Het kraamverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte. Is het kind in het ziekenhuis geboren, dan gaat deze termijn lopen zodra de baby thuis is.

U kunt zelf beslissen wanneer u het verlof wilt opnemen. Kraamverlof mag niet worden verrekend met vakantiedagen. In uw arbeidscontract of de CAO kunnen gunstiger regels staan over de betaling en duur van het verlof.

Bevallingsverlof
Overlijdt de moeder tijdens de geboorte of tijdens het bevallingsverlof, dan neemt u het bevallingsverlof over. Op die manier heeft het kind altijd een verzorgende ouder.

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik als de baby te vroeg of te laat komt?

  Komt de baby eerder dan uitgerekend, dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. Komt de baby later dan de vermoedelijke datum van bevalling, dan duurt uw zwangerschapsverlof ook langer. Deze extra tijd gaat niet van uw bevallingsverlof af. In totaal kunt u dus nooit minder dan 16 weken verlof krijgen rond de geboorte van uw baby, maar wel méér.

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik bij een tweeling of meerling?

  Als u zwanger bent van een tweeling of meer kinderen heeft u langer recht op verlof. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat in 8 tot 10 weken vóór de datum dat u gaat bevallen. U bepaalt zelf wanneer u dat verlof wilt laten ingaan.

  Kijk voor meer informatie over zwangerschap bij tweeling of meerling op de site van de Rijksoverheid.

 • Kan ik ook later stoppen met werken?

  Voelt u zich goed en wilt u u uw zwangerschapsverlof later laten ingaan dan 6 weken vóór de datum dat u uitgerekend bent? Dan mag u het uitstellen tot uiterlijk 4 weken voor de vermoedelijke bevaldatum. Wat u minder opneemt dan 6 weken mag u aan uw bevallingsverlof plakken.

 • Heb ik als zelfstandige recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

  Als zwangere ondernemer, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenote kunt u sinds juni 2008 een zwangerschapsverlof en bevallingsuitkering van UWV krijgen. U kunt dan tijdig stoppen met werken en u hoeft na de bevalling niet gelijk weer aan de slag te gaan. Deze regeling heet Zelfstandigen en Zwanger (ZEZ) en is een onderdeel van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

  Lees meer informatie over de zwangerschapsuitkering voor zelfstandige op de website van het UWV.

 • Meer weten?

  Meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof staat op de website van de Rijksoverheid.

  Meer over de WAZO-uitkering vindt u in de brochure Ik krijg een kind op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Zwangerschap & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.