Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?

Bij ontslag op staande voet wordt een arbeidscontract direct beëindigd. Uw werkgever mag dit alleen, als u zich zo ernstig heeft misdragen, dat hij niet meer met u samen kan werken. Dit kunnen verschillende redenen zijn zoals diefstal, bedreiging of werkweigering. Uw werkgever hoeft daarvoor dus geen toestemming te hebben van het UWV of de kantonrechter.

Uw werkgever moet bij een ontslag op staande voet direct aangeven wat de reden is van het ontslag is. Ook moet hij u direct na het voorval ontslaan.

Bij ontslag op staande voet krijgt u per direct geen loon meer. En bij terecht gegeven ontslag op staande voet heeft u ook geen recht op een WW-uitkering.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Onderteken niets

Direct nadat uw werkgever u ontslag op staande voet geeft, moet u in actie komen.

Uw werkgever zal u hoogstwaarschijnlijk een brief meegeven of opsturen om het ontslag op staande voet te bevestigen. Sommige werkgevers bieden u een beëindigingsovereenkomst aan of vragen u om een ander document te ondertekenen.

Onderteken niets, maar vraag of u een kopie kunt krijgen van het document en vraag advies. U loopt het risico uw rechten te verspelen als u ergens mee instemt. Meestal kunt u hier op een later moment niet meer op terug komen. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering. 

Heeft uw werkgever u niets meegegeven, reageer dan op deze mededeling. Misschien stuurt uw werkgever u later alsnog een brief. Om te protesteren hoeft u hier niet op te wachten.

Stap 2. Neem direct contact op met het Juridisch Loket

Kom direct in actie en laat uw werkgever weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Het is heel belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, omdat u maar twee maanden heeft om de kantonrechter te vragen het ontslag ongedaan te maken. Na deze termijn van 2 maanden heeft u geen juridische mogelijkheden meer om het ontslag aan te vechten. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem dus direct contact op met het Juridisch Loket.

Uw advocaat kan nog proberen om uw werkgever over te halen om het ontslag ongedaan te maken. Uw advocaat kan uw werkgever ook vragen om het ontslag om te zetten naar een ontslag ‘met wederzijds goedvinden’ als u niet meer met uw werkgever kunt samenwerken. Als dit niet lukt, dan zal uw advocaat de kantonrechter moeten vragen het ontslag ongedaan te maken.

Mogelijk komt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking en krijgt u de kosten voor de advocaat vergoed.

Stap 3. Ga op zoek naar ander werk

Ontslag op staande voet betekent dat u met onmiddellijke ingang geen recht meer heeft op loon. Als het ontslag op staande voet terecht is, heeft u ook geen recht op een WW-uitkering. Ga daarom direct op zoek naar ander werk. Schrijf uzelf in als werkzoekende bij het UWV.

Heeft u geen internet? Dan kunt u terecht op het Werkplein. Op het Werkplein werken de Sociale Dienst van uw gemeente en UWV samen. Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het gebied van werk, opleiding en re-integratie.

Stap 4. Vraag een WW-uitkering aan

U moet binnen 1 week na uw ontslag een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Heeft u in de tussentijd toch een WW-uitkering gekregen? Houdt u er dan rekening mee dat u de WW-uitkering moet terugbetalen, als het ontslag wordt ingetrokken en u uw baan en achterstallig loon terugkrijgt.

Als u terecht op staande voet bent ontslagen dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Krijgt u toch een WW-uitkering van het UWV? Houdt u er in dat geval rekening mee dat u de WW-uitkering moet terugbetalen als het ontslag wordt teruggedraaid en u uw baan en achterstallig loon krijgt.

Krijgt u geen WW-uitkering en heeft u of uw partner ook geen ander inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV WERKbedrijf stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente die uw aanvraag verder in behandeling neemt. Ga ook zo snel mogelijk op zoek naar ander werk.

Veelgestelde vragen

 • Wat is ontslag op staande voet?

  Bij ontslag op staande voet wordt een arbeidscontract meteen beëindigd. Dat kan alleen als uw werkgever een dringende reden heeft om u te ontslaan. Bij ontslag op staande voet krijgt u per direct geen loon meer.
   
  Het is belangrijk dat uw werkgever zijn redenen kan bewijzen. Verder moet uw werkgever u mededelen waarom u ontslagen bent. Er mag niet teveel tijd zitten tussen het voorval en het daadwerkelijke ontslag.
   
  Meer informatie over ontslag op staande voet vindt u op de factsheet 'WWZ: de werkgever ontslaat u op staande voet' van Rijksoverheid.

 • Wat is een dringende reden voor ontslag?

  Uw werkgever kan bijvoorbeeld een dringende reden voor ontslag hebben als:

  • U zich niet gedraagt volgens de regels;
  • U een misdrijf begaat, zoals diefstal, mishandeling of bedreiging van een collega;
  • U eigendommen van het bedrijf beschadigt;
  • Uw collega's of anderen in gevaar brengt;
  • U geheimen bekend maakt;
  • U werk weigert of zonder goede reden wegblijft.

  Let op:

  Belangrijk is dat uw werkgever zijn redenen kan bewijzen. Verder moet uw werkgever mededelen waarom u ontslagen bent. Er mag niet teveel tijd zitten tussen het voorval en het daadwerkelijke ontslag.

 • Ik ben op non-actief gesteld. Wat betekent dat?

  De werkgever moet een ontslag op staande voet direct geven en kan daar niet te lang mee wachten. Hij kan u wel eerst op non-actief stellen, als hij iets meer tijd nodig heeft om de dringende reden te onderzoeken. U hoeft dan niet meer te werken, maar de werkgever moet wel uw loon blijven doorbetalen.

  Voorbeeld: u werkt in een winkel en uw werkgever vermoedt dat u geld uit de kassa heeft meegenomen. Hij moet hiervoor bewijs hebben en onderzoeken of u degene bent die het geld heeft meegenomen. Door u op non-actief te stellen geeft hij zichzelf meer tijd om het ontslag op staande voet te geven.

  Let op:

  U moet tegen de non-actiefstelling protesteren en uzelf beschikbaar houden voor werk. Dit is belangrijk als later blijkt dat uw werkgever u geen ontslag geeft. U kunt dan aanspraak maken op uw loon. Twijfelt u of de werkgever u op non-actief heeft gesteld of heeft ontslagen, neem dan altijd direct contact met ons op.
  Ook als u graag een voorbeeldbrief wilt om te protesteren tegen de op non-actiefstelling.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over ontslag op staande voet niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wél doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond ? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.