Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn loon niet op tijd betaalt?

Als u werkt, heeft u recht op uw loon op het afgesproken tijdstip. Waarschijnlijk staat in uw arbeidscontract of cao wanneer de werkgever uw loon moet uitbetalen. Betaalt uw werkgever niet op tijd, dan kunt u het volgende doen:

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Neem contact op met uw werkgever

Zoek eerst telefonisch contact of stuur een e-mail naar uw werkgever. Geef hierin aan dat u uw loon niet op tijd ontvangen heeft.

Stap 2. Stuur een aangetekende brief naar uw werkgever

Reageert uw werkgever niet of weigert uw werkgever uw loon uit te betalen. Stuur dan een aangetekende brief naar uw werkgever. U kunt daarvoor onze voorbeeldbrief loonvordering gebruiken.

Is uw dienstverband al beëindigd? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief eindafrekening.

Stap 3. Stuur opnieuw een aangetekende brief

Krijgt u binnen 7 dagen geen reactie van de werkgever of betaalt de werkgever uw loon niet? Dan kunt u opnieuw een aangetekende brief naar uw werkgever sturen. U kunt daarvoor onze voorbeeldbrief herinnering loonvordering gebruiken.

Stap 4. Neem contact op met het Juridisch Loket

Krijgt u binnen 3 dagen nog steeds geen reactie of betaalt de werkgever uw loon nog steeds niet.  Dan is het tijd om juridische bijstand in te schakelen. Neem dan contact met ons op.

Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Dan kunt u ook daarmee contact opnemen.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de gevolgen als mijn werkgever mijn loon te laat betaalt?

  In uw arbeidscontract of cao staat beschreven wanneer uw werkgever uw loon moet betalen. Als uiterlijk op de 3e werkdag na deze betaaldatum uw loon niet is betaald, heeft u automatisch recht op een wettelijke verhoging. Dit is een boete die kan oplopen tot 50% van het loon dat u tegoed heeft, maar de rechter verlaagt deze boete meestal. Ook heeft u recht op wettelijke rente over de dagen dat de werkgever te laat betaalt. Een advocaat zal in een procedure de wettelijke verhoging en rente voor u opeisen.

 • Heb ik recht op uitbetaling van gewerkte overuren?

  Uw werkgever hoeft in principe alleen uw contractsuren uit te betalen. In uw arbeidscontract kunt u met uw werkgever afspreken dat hij de gewerkte overuren uitbetaalt of in vrije tijd vergoedt. Staat er niets in uw contract? Kijk dan of in uw cao iets over overuren staat.

  Is er niets geregeld over vergoeding van overuren? Dan kunt u uw normale uurloon over de extra gemaakte uren vragen. Dit kan alleen als uw werkgever eist dat u overuren maakt. Ook moet u de gemaakte overuren bewijzen.

 • Heb ik recht op loon als mijn werkgever geen werk voor mij heeft of als hij mij niet toelaat tot mijn werk?

  U kunt recht hebben op loon ondanks dat u niet werkt.  Dat is het geval bij gebrek aan werk wegens slecht weer of te weinig opdrachten. Om recht te houden op loon moet u wel beschikbaar zijn om te werken. U doet er verstandig aan om dit kenbaar te maken aan de werkgever in een aangetekende brief.

  In uw arbeidscontract kan voor de eerste 6 maanden van uw dienstverband een uitzondering staan. In dat geval heeft u geen recht op loondoorbetaling.

  Let op:

  In uw cao is verlenging van de termijn van 6 maanden om geen loon door te betalen slechts beperkt mogelijk. Het kan alleen voor een specifieke functie, waarbij het werk incidenteel is en geen vaste omvang kent (bijvoorbeeld invalwerk). Voor nulurencontracten in de zorg mag zelfs helemaal geen verlenging in de cao staan.

  Twijfelt u of u recht heeft op loon? Neem dan contact met ons op.

 • Ik word niet meer opgeroepen. Heb ik recht op loondoorbetaling?

  Bij een oproepcontract wordt er gekeken naar het aantal uren dat u de afgelopen 3 maanden heeft gewerkt. U heeft recht op loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren.  Als u de laatste 3 maanden minder uren heeft gewerkt dan daarvoor, dan kan er zelfs naar een langere periode worden gekeken.

 • Heb ik recht op loon als ik bijvoorbeeld naar de dokter moet?

  Nee, u heeft geen recht op loon als u onder werktijd bijvoorbeeld naar de dokter, tandarts of een sportkeuring gaat. In uw arbeidscontract of cao kan een uitzondering staan, zodat u wel  krijgt doorbetaald voor dit soort bezoeken onder werktijd. Voor bevalling van uw partner of overlijden van uw partner of kind, heeft u sowieso recht op betaald verlof.

  Meer informatie over verschillende soorten verlof  vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Moet de werkgever mij doorbetalen als ik op non-actief wordt gesteld?

  De werkgever kan u naar huis sturen, zodat u uw werkzaamheden niet meer hoeft te doen. De werkgever moet dan uw loon doorbetalen. Het is van belang dat u de werkgever een aangetekende brief stuurt dat u zich beschikbaar houdt om te werken.

  Lees meer informatie over non-actiefstelling op onze pagina Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over het niet tijdig betalen van uw loon niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wél doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond ? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.